Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Układ oddechowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-pod-fi-odd Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Układ oddechowy
Jednostka: Katedra Fizjologii Człowieka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii i fizjologii układu oddechowego. Znajomość podstaw diagnostyki czynnościowej układu oddechowego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

1. 15 godzin (seminarium – 15 godzin)

Czas poświęcony na pracę indywidualną słuchacza:

1. Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury, przygotowanie do egzaminu + egzamin – 35 godzin

Łączny nakład pracy słuchacza: 50 godzin (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

EUS_W01: posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjologii stosowanej i klinicznej

EUS_W03: zna i rozumie istotę mechanizmów regulacyjnych zachodzących w organizmie człowieka

EUS_W04: opisuje nowoczesne metody z zakresu współczesnej diagnostyki i zasady monitorowania procesów zachodzących w organizmie człowieka


Efekty uczenia się - umiejętności:

EUS_U01: potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu fizjologii w praktyce klinicznej

EUS_U02: potrafi interpretować wyniki badań fizjologicznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EUS_K01: kontynuuje naukę przez całe życie zawodowe w celu stałego uaktualniania wiedzy i umiejętności zawodowych, inspirując przy tym innych

EUS_K02: wie, kiedy powinien zwrócić się o pomoc do ekspertów będąc świadomy własnych ograniczeń


Metody dydaktyczne:

SEMINARIUM

• wykład informacyjny

• dyskusja dydaktyczna


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Uczestników z głównymi mechanizmami fizjologicznymi związanymi z układem oddechowym

Pełny opis:

Seminaria mają na celu zapoznanie Uczestników z biologicznymi podstawami czynności układu oddechowego, neurogenezą rytmu oddechowego, odruchami wychodzącymi z układu oddechowego, homeostazą tlenową, chemokontrolą w odpowiedzi na zmienne stężenia gazów oddechowych. Ponadto omówione zostaną mechanizmy kontroli oddychania w trakcie snu.

Literatura:

1.Tafil-Klawe M., Klawe J. J.: Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo PZWL 2009

2.Guyton A. C., Hall J. E.: Textbook of Medical Physiology. Elsevier 2006

3.Traczyk W., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Wydawnictwo PZWL 2001

Efekty uczenia się:

Seminarium: EUS_W01, EUS_W03, EUS_W04, EUS_U01, EUS_U02, EUS_K01, EUS_K02

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: EUS_W01, EUS_W03, EUS_W04, EUS_U01, EUS_U02, EUS_K01, EUS_K02

Warunkiem zaliczenia seminarium jest 100 % obecność

Przedmiot kończy się egzaminem (test – 40 pytań, zadania zamknięte, 1 pkt za pytanie). Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60 % poprawnych odpowiedzi

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.