Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka wodno-elektrolitowa. Równowaga kwasowo-zasadowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-pod-fi-wod Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka wodno-elektrolitowa. Równowaga kwasowo-zasadowa
Jednostka: Katedra Fizjologii Człowieka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii i fizjologii człowieka

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

1. 15 godzin (seminarium – 15 godzin)

Czas poświęcony na pracę indywidualną słuchacza

1. Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury, przygotowanie do egzaminu + egzamin – 35 godzin

Łączny nakład pracy słuchacza: 50 godzin (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

EUS_W01: posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjologii stosowanej i klinicznej

EUS_W03: zna i rozumie istotę mechanizmów regulacyjnych zachodzących w organizmie człowieka

EUS_W04: opisuje nowoczesne metody z zakresu współczesnej diagnostyki i zasady monitorowania procesów zachodzących w organizmie człowieka


Efekty uczenia się - umiejętności:

EUS_U01: potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu fizjologii w praktyce klinicznej

EUS_U02: potrafi interpretować wyniki badań fizjologicznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EUS_K01: kontynuuje naukę przez całe życie zawodowe w celu stałego uaktualniania wiedzy i umiejętności zawodowych, inspirując przy tym innych

EUS_K02: wie, kiedy powinien zwrócić się o pomoc do ekspertów będąc świadomy własnych ograniczeń


Metody dydaktyczne:

SEMINARIUM

• wykład informacyjny

• dyskusja dydaktyczna


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Uczestnika z gospodarką wodno – elektrolitową, mechanizmem działania buforów, równowagą kwasowo-zasadową oraz ich znaczeniem w homeostazie ustrojowej. Ponadto Uczestnik dowie się o przyczynach, skutkach zaburzeń gospodarki wodnej, elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej, a także sposobach ich leczenia.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Uczestnika z zagadnieniami z zakresu fizjologii ogólnej dotyczącymi gospodarki wodno – elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej, a także powiązań między nimi. Na wstępie dowie się jakie podstawowe prawa rządzą równowagą wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową (izohydria, izotonia, izojonia, fizjologiczna wielkość przestrzeni wodnych), a także jaka jest wielkość i skład jonowy wszystkich przestrzeni wodnych ustroju. Dzięki temu Uczestnik zrozumie interakcje przestrzeni płynowych ze środowiskiem zewnętrznym. Dowie się także o przyczynach, sposobach monitorowania i terapii zaburzeń gospodarki wodnej i elektrolitowej, a także równowagi kwasowo – zasadowej. Ponadto zdobędzie wiedzę o interakcji mechanizmów fizjologicznych zapewniających homeostazę ustrojową, z uwzględnieniem roli układów buforowych krwi i tkanek, płuc, nerek, wątroby, przewodu pokarmowego i układu kostnego. Wiedza ta pozwoli na zrozumienie zasad planowania podawania płynów i elektrolitów w przypadku zaburzeń homeostazy ustrojowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2004

3. Kokot F: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Bartlett RH: Fizjologia stanów krytycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Seminarium: EUS_W01, EUS_W03, EUS_W04, EUS_U01, EUS_U02, EUS_K01, EUS_K02

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: EUS_W01, EUS_W03, EUS_W04, EUS_U01, EUS_U02, EUS_K01, EUS_K02

Warunkiem zaliczenia seminarium jest 100 % obecność

Przedmiot kończy się egzaminem (test – 40 pytań, zadania zamknięte, 1 pkt za pytanie). Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60 % poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Katarzyna Dmitruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.