Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia wysiłku fizycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-pod-fi-wys Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Fizjologia wysiłku fizycznego
Jednostka: Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii i fizjologii człowieka

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

1. 20 godzin (seminarium – 20 godzin)

Czas poświęcony na pracę indywidualną słuchacza:

1. Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury, przygotowanie do egzaminu + egzamin – 55 godzin

Łączny nakład pracy słuchacza 75 godzin (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

EUS_W01: posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjologii stosowanej i klinicznej

EUS_W02: posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego

EUS_W03: zna i rozumie istotę mechanizmów regulacyjnych zachodzących w organizmie człowieka

EUS_W04: opisuje nowoczesne metody z zakresu współczesnej diagnostyki i zasady monitorowania procesów zachodzących w organizmie człowieka


Efekty uczenia się - umiejętności:

EUS_U01: potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu fizjologii w praktyce klinicznej

EUS_U02: potrafi interpretować wyniki badań fizjologicznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EUS_K01: kontynuuje naukę przez całe życie zawodowe w celu stałego uaktualniania wiedzy i umiejętności zawodowych, inspirując przy tym innych

EUS_K02: wie, kiedy powinien zwrócić się o pomoc do ekspertów będąc świadomy własnych ograniczeń


Metody dydaktyczne:

SEMINARIUM

• wykład informacyjny

• dyskusja dydaktyczna


Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi pojęciami treningu fizycznego i zmianami adaptacyjnymi organizmu pod wpływem wysiłku. Na zajęciach Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu oceny cech zmęczenia mięśniowego oraz zastosowania badań fizjologicznych w kontroli efektów treningowych w wybranych dyscyplinach sportu.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje pojęcia z zakresu treningu fizycznego, wydolności fizycznej i jej zmianami w efekcie treningu fizycznego. Przedstawiane są główne mechanizmy regulacyjne w układzie sercowo-naczyniowym w efekcie treningu fizycznego. Przedstawiane są fizjologiczne aspekty procesów zmęczenia i wypoczynku w sporcie. Słuchacz zapoznaje się z metodami współczesnej diagnostyki i zasadami monitorowania przetrenowania w sporcie.

Ponadto celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi fizjologicznymi uwarunkowaniami oraz metodami oceny wydolności sportowców w różnych grupach wiekowych. Seminaria pozwalają na wypracowanie umiejętności pomiarów somatycznych w kontroli efektów treningowych oraz zastosowanie badań fizjologicznych w kontroli efektów treningowych w wybranych dyscyplinach sportu. Słuchacze będą nabywać wiedzę z zakresu cech zmęczenia mięśniowego oraz mechanizmów adaptacyjnych zachodzących w różnych układach organizmu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Górski J. PZWL, Warszawa 2006

2. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Górski J. PZWL, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Krótkie wykłady: fizjologia sportu. Birch K., Maclaren D., George K. PWN, Warszawa 2008, wyd 1

2. Trening fizyczny w wybranych chorobach narządów wewnętrznych : dlaczego?, jak? : podręcznik dla studentów / red. Kucio C., Nowak Z., Wydawnictwo AWF Katowice 2011

Efekty uczenia się:

Seminarium: EUS_W01, EUS_W02, EUS_W03, EUS_W04, EUS_U01, EUS_U02, EUS_K01, EUS_K02

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: EUS_W01, EUS_W02, EUS_W03, EUS_W04, EUS_U01, EUS_U02, EUS_K01, EUS_K02

Warunkiem zaliczenia seminarium jest 100 % obecność.

Przedmiot kończy się egzaminem (test – 40 pytań, zadania zamknięte, 1 pkt za pytanie). Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60 % poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zalewski
Prowadzący grup: Mirosława Cieślicka, Paweł Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.