Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Duchowość w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-202-psrPRSs2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Duchowość w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych (2007-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z nauk pedagogicznych i społecznych wymagana od absolwentów studiów I stopnia.

Podstawowa wiedza na temat systemu opieki społecznej i pracy socjalnej w Polsce.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie

zajęć dydaktycznych – łączna liczba godzin w semestrze 15

Metody dydaktyczne:

Wykład z użyciem środków audiowizualnych

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład wprowadza w tematykę duchowości w pracy socjalnej. Przedstawione zostaną: definicje duchowości i religii, rozróżnienie religia-duchowość, teologiczne i pozateologiczne ujęcia duchowości.Wybrane psychologiczne koncepcje duchowości.Rozwój duchowości człowieka.Duchowość w kontekście pracy socjalnej – przebaczenie, uzasadnienie religijne, dylematy etyczne, nieśmiertelność, pytania o sens życia i cierpienia, wartości.

Pełny opis:

Wykład wprowadza w tematykę duchowości w pracy socjalnej. Przedstawione zostaną: definicje duchowości i religii, rozróżnienie religia-duchowość, teologiczne i pozateologiczne ujęcia duchowości.Wybrane psychologiczne koncepcje duchowości- Koncepcje naturalistyczne: Koncepcja Jamesa Averilla, Egzystencjalna koncepcja umysłu Jesse Beringa Koncepcje antynaturalistyczne: Koncepcja Viktora E. Frankla, Koncepcja Haliny Romanowskiej-Łakomy. Omówione zostaną etapy rozwój duchowości człowieka. Wprowadzenie to powoli na pełniejsze ukazanie duchowości w kontekście pracy socjalnej. Praca z osobami w trudnej sytuacji nie tylko społecznej ale i emocjonalnej łączy się z koniecznością rozumienia duchowych potrzeb i zmagań beneficjentów. Zostaną poruszone takie zagadnienia jak: przebaczenie, uzasadnienie religijne, dylematy etyczne, nieśmiertelność, pytania o sens życia i cierpienia, wartości. Zostaną ujęte i interpretowane w odniesieniu do pracy socjalnej.

Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z badaniem duchowości i korelacją pomiędzy zdrowiem a duchowością człowieka.

Literatura:

Chmielewski M. (red.), 2002, Duchowość, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Wydawnictwo „M”, Lublin–Kraków.

Marek Z. (2005), Podstawy wychowania moralnego, WSF-P „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Pasek Z. (2010), O przydatności pojęcia duchowość do badań nad współczesną kulturą, [w:] Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.

Wiseman J.A. (2009),

Historia duchowości chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniona zostanie merytoryczna poprawność pracy pisemnej dotyczącej rozumienia duchowości.

Obecność na wykładzie (jedna nieobecność nie ma wpływu na ocenę)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Krakowiak
Prowadzący grup: Piotr Krakowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.