Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia techniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-DZ-S1-1-FT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia techniki
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu filozofii

Całkowity nakład pracy studenta:

72 h

30 h - praca studentów podczas zajęć

42 h - pozostały czas pracy studentów i przygotowanie do zaliczenia przedmiotu

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o mediach

i komunikacji społecznej, zna miejsce dyscypliny w systemie nauk i relacje do innych nauk (w szczególności politologii, socjologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, psychologii, kulturoznawstwa, filozofii, ekonomii).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, właściwe

dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się, zwłaszcza poprzez lekturę literatury fachowej, czasopism i portali branżowych, uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych, członkostwo i udział w pracach stowarzyszeń branżowych.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów i dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą ukazaniu refleksji filozoficznej nad problematyką techniki i jej znaczenia w życiu współczesnego człowieka.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone kolejno takim zagadnieniom jak:

1. Refleksja filozoficzna nad znaczeniem techniki (N. Bierdiajew, M. Heidegger)

2. Omówienie pozytywnych i negatywnych aspektów technologizacji naszego życia

3. Analiza wybranych przykładów futurystycznych wizji negatywnego aspektu technologizacji naszego życia.

Literatura:

M. Bierdiajew, Człowiek i maszyna. Problem socjologii i metafizyki techniki, „Idea" 1995.

M. Heideger, Pytanie o technikę, w: Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977.

H. Marcuse, O pewnych społecznych implikacjach współczesnej techniki, w: Szkoła frankfurcka, t. 2, Warszawa 1987.

J. Bańka, Filozofia techniki, Katowice 1980

j. Bańka, Zarys filozofii techniki, Katowice 1981.

V. Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, Kraków 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie pracy podczas zajęć i znajomości literatury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą ukazaniu refleksji filozoficznej nad problematyką techniki i jej znaczenia w życiu współczesnego człowieka.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone kolejno takim zagadnieniom jak:

1. Refleksja filozoficzna nad znaczeniem techniki (N. Bierdiajew, M. Heidegger)

2. Omówienie pozytywnych i negatywnych aspektów technologizacji naszego życia

3. Analiza wybranych przykładów futurystycznych wizji negatywnego aspektu technologizacji naszego życia.

Literatura:

M. Bierdiajew, Człowiek i maszyna. Problem socjologii i metafizyki techniki, „Idea" 1995.

M. Heideger, Pytanie o technikę, w: Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977.

H. Marcuse, O pewnych społecznych implikacjach współczesnej techniki, w: Szkoła frankfurcka, t. 2, Warszawa 1987.

J. Bańka, Filozofia techniki, Katowice 1980

j. Bańka, Zarys filozofii techniki, Katowice 1981.

V. Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, Kraków 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą ukazaniu refleksji filozoficznej nad problematyką techniki i jej znaczenia w życiu współczesnego człowieka.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone kolejno takim zagadnieniom jak:

1. Refleksja filozoficzna nad znaczeniem techniki (N. Bierdiajew, M. Heidegger)

2. Omówienie pozytywnych i negatywnych aspektów technologizacji naszego życia

3. Analiza wybranych przykładów futurystycznych wizji negatywnego aspektu technologizacji naszego życia.

Literatura:

M. Bierdiajew, Człowiek i maszyna. Problem socjologii i metafizyki techniki, „Idea" 1995.

M. Heideger, Pytanie o technikę, w: Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977.

H. Marcuse, O pewnych społecznych implikacjach współczesnej techniki, w: Szkoła frankfurcka, t. 2, Warszawa 1987.

J. Bańka, Filozofia techniki, Katowice 1980

j. Bańka, Zarys filozofii techniki, Katowice 1981.

V. Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, Kraków 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.