Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsza historia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-DZ-S1-1-NHP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia Polski
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu: 30 h

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do zdania przedmiotu w trakcie sesji egzaminacyjnej: 60 h


Łącznie:90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ Studentka

W1: ma wiedzę na temat problemów politycznych, gospodarczych, społecznych oraz rozwoju kulturalnego Polski w XX wieku.

W2: charakteryzuje problemy w historii Polski od odrodzenia niepodległego państwa polskiego po okres demontażu systemu komunistycznego w 1989 r.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/studentka

U1: wskazuje na kluczowe determinanty polskiej polityki w okresie międzywojennym i po 1945 roku.

U2: charakteryzuje poszczególne etapy budowy socjalizmu w Polsce.

U3: analizuje czynniki prowadzące do transformacji ustrojowej w 1989 roku.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/studentka

K1: ma świadomość zagrożenia funkcjonowania reżimu niedemokratycznego.

K2: Formułuje własne wnioski i opinie, a także pogłębia wiedzę i umiejętności.Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot "Najnowsza historia Polski" obejmuje węzłowe problemy w historii Polski od odrodzenia niepodległego państwa polskiego po okres demontażu systemu komunistycznego w 1989 r. Zostaną omówione główne problemy polityczne, gospodarcze, społeczne oraz rozwój kulturalny.

Pełny opis:

Treść wykładów oscyluje wokół następujących zagadnień szczegółowych:

- Polskie orientacje polityczne przez I wojną światową.

- Odzyskanie niepodległości przez Polskę.

- Problemy wewnętrzne Polski międzywojennej.

- Polityka zagraniczna Polski w latach 1918 – 1939.

- Sprawa polska podczas II wojny światowej.

- Przejęcie władzy przez komunistów.

- Stalinizm w Polsce.

- Odwilż poststalinowska i rządy Władysława Gomułki.

- Dekada rządów Edwarda Gierka.

- Opozycja demokratyczna w Polsce za rządów Edwarda Gierka.

- Powstanie „Solidarności” i 16 miesięcy jej legalnego działania (1980 – 1981)

- Stan wojenny w Polsce. Metody działania podziemnej „Solidarności”.

- Schyłek rządów Wojciecha Jaruzelskiego. Okrągły Stół.

- Przemiany społeczne i polityczne w Polsce po 1989 r.

- Kościół katolicki w Polsce po 1945 r.

Literatura:

- Wojciech Roszkowski, Historia Polski 1914-2000, Warszawa 2004

- Maciej Łopiński, Marcin Moskit, Mariusz Wilk, Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”, Gdańsk – Warszawa 1989

- Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej, 1989 – 2001, Kraków 2002

- Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945 – 1989), Kraków 2003

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Polak
Prowadzący grup: Wojciech Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot "Najnowsza historia Polski" obejmuje węzłowe problemy w historii Polski od odrodzenia niepodległego państwa polskiego po okres demontażu systemu komunistycznego w 1989 r. Zostaną omówione główne problemy polityczne, gospodarcze, społeczne oraz rozwój kulturalny. Analiza przemian w tych dziedzinach zostanie ukazana na tle przemian w Europie i świecie.

Pełny opis:

Treść wykładów oscyluje wokół następujących zagadnień szczegółowych:

- Polskie orientacje polityczne przez I wojną światową.

- Odzyskanie niepodległości przez Polskę.

- Problemy wewnętrzne Polski międzywojennej.

- Polityka zagraniczna Polski w latach 1918 – 1939.

- Sprawa polska podczas II wojny światowej.

- Przejęcie władzy przez komunistów.

- Stalinizm w Polsce.

- Odwilż poststalinowska i rządy Władysława Gomułki.

- Dekada rządów Edwarda Gierka.

- Opozycja demokratyczna w Polsce za rządów Edwarda Gierka.

- Powstanie „Solidarności” i 16 miesięcy jej legalnego działania (1980 – 1981)

- Stan wojenny w Polsce. Metody działania podziemnej „Solidarności”.

- Schyłek rządów Wojciecha Jaruzelskiego. Okrągły Stół.

- Przemiany społeczne i polityczne w Polsce po 1989 r.

- Kościół katolicki w Polsce po 1945 r.

Literatura:

- Wojciech Roszkowski, Historia Polski 1914-2000, Warszawa 2004

- Maciej Łopiński, Marcin Moskit, Mariusz Wilk, Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”, Gdańsk – Warszawa 1989

- Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej, 1989 – 2001, Kraków 2002

- Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945 – 1989), Kraków 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.