Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsza historia świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-DZ-S1-1-NHS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia świata
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu: 30 h

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do zdania przedmiotu w trakcie sesji egzaminacyjnej: 60 h


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ Studentka

W1: ma wiedzę na temat węzłowych problemów historii powszechnej XX.

W2: opisuje przeobrażenia polityczne i cywilizacyjne świata w XX wieku.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/studentka

U1: wskazuje na kluczowe determinanty współczesnych zjawisk politycznych.

U2: ma świadomość konsekwencji konfliktów na świecie na przełomie XX i XXI wieku.

U3: analizuje konflikty polityczne na świecie w okresie międzywojennym i powojennym.

U3: analizuje przemiany społeczne, obyczajowe i rewolucja technologiczna na świecie.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/studentka

K1: ma świadomość zagrożenia funkcjonowania reżimu niedemokratycznego.

K3: Formułuje własne wnioski i opinie, a także pogłębia wiedzę i umiejętności.


Metody dydaktyczne:

wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są węzłowe problemy najnowszej historii świata. Analiza przeobrażeń politycznych i cywilizacyjnych świata w XX wieku. Omówienie genezy współczesnych zjawisk politycznych

Pełny opis:

1. Obraz świata na przełomie XIX i XX wieku.

2. Pierwsza wojna światowa i system wersalsko – waszyngtoński.

3. System komunistyczny w Rosji.

4. Wprowadzenie systemu faszystowskiego we Włoszech i nazistowskiego w Niemczech.

5. Konflikty polityczne na świecie w okresie międzywojennym.

6. Geneza i przebieg II wojny światowej.

7. Europa pojałtańska, początek zimnej wojny.

8. Związek Sowiecki i kraje satelickie po II wojnie światowej.

9. Stany Zjednoczone po II wojnie światowej.

10. Rywalizacja wielkich mocarstw i jej skutki międzynarodowe.

11. Przemiany społeczne, obyczajowe i rewolucja technologiczna na świecie.

12. Problemy krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej po II wojnie światowej.

13. Upadek komunizmu w krajach europejskich.

14. Konflikty na Bliskim Wschodzie.

15. Konflikty na świecie na przełomie XX i XXI wieku.

Literatura:

- Historia polityczna XX wieku, t. 1, 1901 – 1945, pod red M. Bankowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

- Historia polityczna XX wieku, t. 2, 1945 – 2000, pod red M. Bankowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

- P. Johnson, Historia Świata, Londyn 1989

- Marek Bankowicz, Bożena Bankowicz, Antoni Dudek, Słownik historii politycznej świata 1901-2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Polak
Prowadzący grup: Wojciech Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są węzłowe problemy historii powszechnej XX wieku. Analiza przeobrażeń politycznych i cywilizacyjnych świata w XX wieku. Omówienie genezy współczesnych zjawisk politycznych.

Pełny opis:

1. Obraz świata na przełomie XIX i XX wieku.

2. Pierwsza wojna światowa i system wersalsko – waszyngtoński.

3. System komunistyczny w Rosji.

4. Wprowadzenie systemu faszystowskiego we Włoszech i nazistowskiego w Niemczech.

5. Konflikty polityczne na świecie w okresie międzywojennym.

6. Geneza i przebieg II wojny światowej.

7. Europa pojałtańska, początek zimnej wojny.

8. Związek Sowiecki i kraje satelickie po II wojnie światowej.

9. Stany Zjednoczone po II wojnie światowej.

10. Rywalizacja wielkich mocarstw i jej skutki międzynarodowe.

11. Przemiany społeczne, obyczajowe i rewolucja technologiczna na świecie.

12. Problemy krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej po II wojnie światowej.

13. Upadek komunizmu w krajach europejskich.

14. Konflikty na Bliskim Wschodzie.

15. Konflikty na świecie na przełomie XX i XXI wieku.

Literatura:

1. Historia polityczna XX wieku, t. 1, 1901 – 1945, pod red M. Bankowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

2. Historia polityczna XX wieku, t. 2, 1945 – 2000, pod red M. Bankowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

1. P. Johnson, Historia Świata, Londyn 1989

2. Marek Bankowicz, Bożena Bankowicz, Antoni Dudek Słownik historii politycznej świata 1901-2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Polak
Prowadzący grup: Wojciech Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są węzłowe problemy historii powszechnej XX wieku. Analiza przeobrażeń politycznych i cywilizacyjnych świata w XX wieku. Omówienie genezy współczesnych zjawisk politycznych

Pełny opis:

1. Obraz świata na przełomie XIX i XX wieku.

2. Pierwsza wojna światowa i system wersalsko – waszyngtoński.

3. System komunistyczny w Rosji.

4. Wprowadzenie systemu faszystowskiego we Włoszech i nazistowskiego w Niemczech.

5. Konflikty polityczne na świecie w okresie międzywojennym.

6. Geneza i przebieg II wojny światowej.

7. Europa pojałtańska, początek zimnej wojny.

8. Związek Sowiecki i kraje satelickie po II wojnie światowej.

9. Stany Zjednoczone po II wojnie światowej.

10. Rywalizacja wielkich mocarstw i jej skutki międzynarodowe.

11. Przemiany społeczne, obyczajowe i rewolucja technologiczna na świecie.

12. Problemy krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej po II wojnie światowej.

13. Upadek komunizmu w krajach europejskich.

14. Konflikty na Bliskim Wschodzie.

15. Konflikty na świecie na przełomie XX i XXI wieku.

Literatura:

Historia polityczna XX wieku, t. 1, 1901 – 1945, pod red M. Bankowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

Historia polityczna XX wieku, t. 2, 1945 – 2000, pod red M. Bankowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

P. Johnson, Historia Świata, Londyn 1989

Marek Bankowicz, Bożena Bankowicz, Antoni Dudek Słownik historii politycznej świata 1901-2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Uwagi:

Historia polityczna XX wieku, t. 1, 1901 – 1945, pod red M. Bankowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Historia polityczna XX wieku, t. 2, 1945 – 2000, pod red M. Bankowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

P. Johnson, Historia Świata, Londyn 1989

Marek Bankowicz, Bożena Bankowicz, Antoni Dudek Słownik historii politycznej świata 1901-2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.