Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Reportaż telewizyjny i film dokumentalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-DZ-S1-3-NM-RTF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Reportaż telewizyjny i film dokumentalny
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu historii, kultury, problemów społeczno-politycznych w Polsce i świecie.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot szczegółowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- Aktywny udział w zajęciach (30 h – 1 ECTS)

- Wystąpienie na zajęciach (przygotowanie materiałów do prezentacji tematu, pokazu materiału filmowego oraz dyskusji; ramowy plan wystąpienia) (30 h – 1 ECTS)

- Samodzielny przegląd materiałów telewizyjnych i filmowych, udział w wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach edukacyjnych i projekcjach filmowych, tworzenie scenariusza krótkometrażowego filmu dokumentalnego, tworzenie recenzji reportaży i filmów dokumentalnych (30 h – 1 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma wiedzę na temat genezy, istoty, funkcji, struktury i technik tworzenia reportażu telewizyjnego i filmu dokumentalnego;

W2: zna cechy głównych gatunków i form dokumentalnych;

W3: potrafi wymienić przykładowe nazwiska reporterów i dokumentalistów, ze szczególnym uwzględnieniem twórców polskich.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student analizuje i interpretuje gatunki i formy dokumentalne;

U2: potrafi zidentyfikować problem jako główny temat reportażu i filmu dokumentalnego.

U3: potrafi stworzyć scenariusz krótkometrażowego filmu

dokumentalnego.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student rozwija umiejętności komunikacji interpersonalnej poprzez pracę w grupie, udział w dyskusji;

K2: uświadamia odpowiedzialność etyczną związaną z warsztatem pracy reportera i dokumentalisty, kieruje się etyką dziennikarską przy realizacji zadań;

K3: wnikliwie obserwuje otaczającą rzeczywistość, wykazuje wrażliwość na niesprawiedliwość społeczną, łamanie praw człowieka i obywatela, jest empatyczny wobec osób cierpiących i borykających się z przeciwnościami losu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot służy przybliżeniu najważniejszych gatunków i form dokumentalnych w kinie i telewizji, oraz postaci związanych z ich tworzeniem. Służy poznawaniu teoretycznych i praktycznych aspektów zawodu reportera i dokumentalisty.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot służy przybliżeniu najważniejszych gatunków i form dokumentalnych w telewizji i kinie, oraz postaci związanych z ich tworzeniem. Służy poznawaniu teoretycznych i praktycznych aspektów zawodu reportera i dokumentalisty.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z dwóch części. Tematyka pierwszej dotyczy reportażu telewizyjnego, druga – filmu dokumentalnego, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej szkoły dokumentalnej. W trakcie zajęć omawiane są geneza, rozwój i specyfika obu kategorii, z wykorzystaniem pokazów materiałów filmowych. Poruszane są zarówno teoretyczne (definicja, cechy, struktura, typologia, język), jak też praktyczne aspekty warsztatu wybranych dokumentalnych gatunków filmowych. Studenci zostaną zapoznani z najważniejszymi postaciami kina dokumentalnego reportażu ich twórczością.

Lista proponowanych tematów:

1. Reportaż telewizyjny jako gatunek filmu dokumentalnego

2. Reporter telewizyjny i jego warsztat

3. Reportaż wydarzeniowy

4. Reportaż interwencyjny i śledczy

5. Reportaż społeczno-obyczajowy

6. Reportaż podróżniczy, naukowy, sądowy, wojenny

7. Film dokumentalny jako rodzaj filmowy

8. Zarys historii dokumentu filmowego

9. Współczesny polski film dokumentalny

10. Dokument historyczny

11. Film dokumentalny jako obserwacja

12. Film dokumentalny jako sztuka

13. Kamera a etyka.

Literatura:

Podstawowa literatura:

A. Magdoń, Reporter i jego warsztat, Kraków 2000.

M. Skarżyńska, Język reportażu telewizyjnego (na przykładzie "Magazynu Expresu Reporterów" w TVP2), Warszawa 2011.

Dokument filmowy i telewizyjny, red. Maciej Szczurowski, Toruń 2014

Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014), red. M. Hendrykowska, Poznań 2015.

G. Kędzielawska, Przewodnik dokumentalisty: podstawy warsztatu: skrypt, Łódź 2012; 2016.

Metody dokumentalne w filmie, red. D.Rode, M.Pieńkowski, Łódź 2013.

M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk 2000; 2004.

M. Salski, Nanook w Googlach: przewodnik po filmie dokumentalnym Internetem wspomagany, Szczecin 2016.

M. Wichrowska, Szukając prawdy. Problem poetycki w filmie dokumentalnym po roku 1989, Toruń 2014.

Dodatkowa literatura i materiały:

P. Aufderheide, Documentary film: a very short introduction, Oxford 2007.

Dokument w sztuce współczesnej, red. I. Kiec, Poznań 2012.

B. Fiołek-Lubczyńska, Retoryczność w filmowych obrazach świata Andrzeja Fidyka, Łódź 2016.

M. Hendrykowska, Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944), Poznań 2015.

E. Ewart, Widziałam, Warszawa 2015.

K. Karabasz, Odczytać czas, Łódź 2009.

T. Lis, K. Skowroński, M. Ziomecki, ABC dziennikarstwa, Warszawa 2002.

Polski film dokumentalny w XXI wieku, red. T. Szczepański, M. Kozubek, Łódź 2016.

Polskie kino dokumentalne 1989-2009: historia polityczna, red. A.i Wiśniewska, Warszawa 2011.

Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, red. K.Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Kraków-Rzeszów 2005.

M. Salska-Kaca, Słowo w filmie dokumentalnym: z problemów semantycznych wypowiedzi słownej w filmie Łódź 1992.

D. Wiertow, Człowiek z kamerą. Wybór pism, Warszawa 1976.

Beyond Document. Essays on Nonfiction Film, ed. by Ch. Warren, Hanover- London 1996.

https://www.arte.tv/pl

http://www.filmpolski.pl

https://vod.pl/filmy-dokumentalne http://ninateka.pl/filmy/film,dokumenty https://www.cda.pl/video/show/filmy_dokumentalne/p1.

Uwagi:

Do zaliczenia przedmiotu na ocenę pod uwagę będą będą brane następujęce elementy:

- aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności )

- prezentacja wybranego tematu wraz z dyskusją i pokazem materiałów filmowych

- pisemny konspekt (ramowy plan wystąpienia, pytania do dyskusji, bibliografia i filmografia)

- samodzielna praca z materiałem audiowizualnym, udział w pokazach filmowych i spotkaniach edukacyjnych, krótkie sprawozdania na ich temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot służy przybliżeniu najważniejszych gatunków i form dokumentalnych w telewizji i kinie, oraz postaci związanych z ich tworzeniem. Służy poznawaniu teoretycznych i praktycznych aspektów zawodu reportera i dokumentalisty.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z dwóch części. Tematyka pierwszej dotyczy filmu dokumentalnego, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej szkoły dokumentalnej. Druga – skupia się na reportażu telewizyjnym. W trakcie zajęć omawiane są geneza, rozwój i specyfika obu kategorii, z zastosowaniem studium przypadku. Poruszane są zarówno teoretyczne (definicja, cechy i funkcje, struktura, typologia, warstwa językowa), jak też praktyczne aspekty warsztatu wybranych dokumentalnych gatunków filmowych. Studenci zostaną zapoznani z wybranymi postaciami kina dokumentalnego i reportażu, oraz z dorobkiem. Na koniec przedyskutowane zostaną etyczne aspekty pracy dokumentalisty i reportera.

Lista proponowanych tematów:

1. Film dokumentalny jako rodzaj filmowy

2. Zarys historii dokumentu filmowego

3. Polski film dokumentalny

4. Dokument historyczny

5. Film dokumentalny jako obserwacja

6. Film dokumentalny w służbie propagandy

7. Reportaż telewizyjny jako gatunek filmu dokumentalnego

8. Reporter telewizyjny i jego warsztat

9. Reportaż wojenny

10. Reportaż interwencyjny i śledczy

11. Reportaż społeczno-obyczajowy

12. Reportaż podróżniczy

13. Kamera a etyka.

Literatura:

Podstawowa literatura

A.Magdoń, Reporter i jego warsztat, Kraków 2000.

Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, red. Igor Borkowski, Wrocław 2010.

M. Skarżyńska, Język reportażu telewizyjnego (na przykładzie "Magazynu Expresu Reporterów" w TVP2), Warszawa 2011.

Dokument filmowy i telewizyjny, red. M. Szczurowski, Toruń 2014.

Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014), red. M. Hendrykowska, Poznań 2015.

G. Kędzielawska, Przewodnik dokumentalisty: podstawy warsztatu: skrypt, Łódź 2012; 2016.

Metody dokumentalne w filmie, red. D. Rode, M. Pieńkowski, Łódź 2013.

M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk 2000; 2004.

M. Salski, Nanook w Googlach: przewodnik po filmie dokumentalnym Internetem wspomagany, Szczecin 2016.

M. Wichrowska, Szukając prawdy. Problem poetycki w filmie dokumentalnym po roku 1989, Toruń 2014.

P. Aufderheide, Documentary film: a very short introduction, Oxford 2007.

B. Nichols, Introduction to documentary, Bloomington 2010.

Dodatkowa literatura

Sh. C. Bernard, Documentary Storytelling: Creative Nonfiction on Screen, Focal Presss, 2007 / Film dokumentalny: kreatywne opowiadanie, przeł. M. Bukojemski, Warszawa 2011.

Beyond Document. Essays on Nonfiction Film, ed. by Ch. Warren, Hanover- London 1996.

Dokument w sztuce współczesnej, red. I. Kiec, Poznań 2012.

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa – Kraków 1999.

B. Fiołek-Lubczyńska, Retoryczność w filmowych obrazach świata Andrzeja Fidyka, Łódź 2016.

M. Hendrykowska, Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944), Poznań 2015.

E. Ewart, Widziałam, Warszawa 2015.

K. Karabasz, Bez fikcji. Z notatek filmowego dokumentalisty, Warszawa 1985.

Kino epoki nowofalowej, Kraków 2015.

Klucze do rzeczywistości. Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 1989, red. M. Hendrykowska, Poznań 2005.

T. Lis, K. Skowroński, M. Ziomecki, ABC dziennikarstwa, Warszawa 2002.

Reportaż. Wybór tekstów z teorii gatunku, red. W. Wolny, Rzeszów 1992.

Polski film dokumentalny w XXI wieku, red. T. Szczepański, M. Kozubek, Łódź 2016.

Polskie kino dokumentalne 1989-2009: historia polityczna, red. A.i Wiśniewska, Warszawa 2011.

Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Kraków-Rzeszów 2005.

M. Salska-Kaca, Słowo w filmie dokumentalnym: z problemów semantycznych wypowiedzi słownej w filmie Łódź 1992.

G. Satori, Homo videns. Telewizja i post-myślenie, przeł. J. Uszyński, Warszawa 2005.

M. Siembieda, Reportaż po polsku, Poznań 2003.

D. Wiertow, Człowiek z kamerą. Wybór pism, Warszawa 1976.

Uwagi:

Warunki zaliczenia:

- Udział i aktywność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

- Prezentacja wybranego tematu wraz z dyskusją i pokazem materiałów filmowych; pisemny konspekt (ramowy plan wystąpienia, pytania do dyskusji, bibliografia i filmografia)

- Stworzenie scenariusza krótkometrażowego filmu dokumentalnego (praca w parach).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.