Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Public Relations w internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-DZ-S2-1-BR-PRI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Public Relations w internecie
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu Public Relations

Całkowity nakład pracy studenta:

Praca z nauczycielem:

30 h


Praca związana z przygotowaniem projektu zespołowego i przygotowaniem do zajęć (analiza literatury, przygotowanie do zajęć, konsultacje z wykładowcą):

95 hEfekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student:

1. Zna mechanizmy, które determinują działania komunikacyjne w przestrzeni online

2. Zna sposoby mierzenia efektywności tych działań

3. Potrafi wymienić czynniki wpływające na uzyskiwanie pozytywnych rezultatów w komunikacji online

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Analizuje konkretne techniki komunikacyjne

2. Potrafi uzasadnić wybór narzędzi komunikacyjnych w zależności od sytuacji

3. Potrafi zaplanować działania komunikacyjne w sieci

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Potrafi prezentować projekty

2. Zwiększa kompetencje w zakresie wystąpień publicznych

3. Doskonali kompetencje związane z pracą zespołową

Metody dydaktyczne:

- analiza literatury

- konsultacje z wykładowcą,

- przygotowanie do zajęć

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi narzędziami prowadzenia długofalowych działań komunikacyjnych w Internecie. Istotą zajęć jest kształtowanie umiejętności krytycznej analizy dostępnych narzędzi komunikacyjnych, odpowiedniego wyboru metod, oceny potencjału konkretnych narzędzi w zakresie budowania wizerunku, mierzenia skuteczności działań komunikacyjnych.

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane są następujące kwestie:

Public Relations główne założenia

Specyfika długotrwałych działań komunikacyjnych w Internecie

Najnowsze trendy w komunikacji online

Social media i Storyteling

Blogger relations

Mierzenie skuteczności działań e-PR

E-PR w kryzysie i social media policy

Zajęcia warsztatowe - zadania zespołowe

Literatura:

Krystyna Wojcik. 2005. Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: Wyd. Placet.

Sztuka Public Relations. Z doświadczenia polskich praktyków. 2006. Warszawa: ZFPR.

Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski (red.)2010.Badania i pomiar efektów w Public Relations. Rzeszów: Newsline.

Jerzy Olędzki. 2009. Etyka w polskim public relations. Refleksje badawcze. Warszawa: ASPRA-JR.

Sam Black. 2005. Public Relations. Kraków: Oficyna Wydawnicza.

Fraser P. Seitel. Public relations w praktyce. Warszawa: Felberg SJA.

Budzyński Wojciech. 2008. Public relations: strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Warszawa: Poltext.

Robert. Heath, Timothy Coombs. 2006. Today's Public Relations: an introduction. Thousand Oaks: Sage.

Marcin Sadowski. 2013. Rewolucja social media. Wyd. Helion/One Press.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach przedmiotu obowiązują następujące kryteria oceny:

1. Bieżące przygotowanie do zajęć (przygotowywanie case study i ich prezentacja)

2. Projekt zespołowy (strategia e-pr)

3. Teoretyczno-praktyczny test końcowy z przedmiotu

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Brodzińska-Mirowska
Prowadzący grup: Barbara Brodzińska-Mirowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kruszyńska
Prowadzący grup: Paulina Kruszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)