Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura popularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-DZ-S2-2-KP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kultura popularna
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS

1 - godziny kontaktowe

2 - 2 punkty za pracę własną studenta, którą student wykonuje przygotowując się do zajęć i w trakcie zajęć w wymiarze 30 godzin, jeśli praca własna wymaga więcej niż 30 godzin przygotowań (np. ze względu na formy dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach)

1 - przygotowanie projektu zaliczenioweg

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu studiów kulturowych - K_W01, K_W08

W1: Student posiada wiedzę z zakresu znaczenia kultury popularnej dla funkcjonowania człowieka w społeczeństwie - K_W01, K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska z zakresu komunikacji kulturowej i kultury popularnej - K_U01

U2: Student rozumie przyczyny i przebieg konkretnych procesów kulturowych, potrafi je analizować i badać właściwymi metodami i technikami - K_U03, K_U04, K_U12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi działać w grupie rozwiązującej zagadnienia problemowe z zakresu kultury popularnej i komunikacji kulturowej - K_K03, K_K04

Metody dydaktyczne:

pokaz

opis

metoda problemowa

metoda oksfordzka

studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- oxfordzka
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Kultura i jej badania nieustannie podążają za nowym, mając w pamięci stare. Celem kursu jest pokazanie ważnych zjawisk z obszaru popkultury w dwóch pryzmatach. Pierwszy z nich rozszczepi kulturę popularną w paradygmacie studiów kulturowych i socjologicznych. Drugi rzuci nieco światła medioznawczego. Obie perspektywy badawcze będą przez nas wykorzystywane praktycznie na każdych zajęciach w celu lepszego zrozumienia omawianych fenomenów kulturowych. Tematy zajęć nie zamykają nam możliwości eksplorowania i zbaczania ze wskazanych przeze mnie torów. Z dobrodziejstwem przyjmę ciekawe propozycje zmiany tematów.

Pełny opis:

Lista tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Zrozumieć kulturę popularną

Fiske John. 2010. Zrozumieć kulturę popularną. Kraków: WUJ, s. 23-106.

3. Bogactwo tekstów kultury

Fiske John. 2010. Zrozumieć kulturę popularną. Kraków: WUJ, s. 107-200.

4. Ideologie muzyki popularnej

Jeziński Marek. 2011. Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 47-94.

5. Ukryte struktury filmu popularnego

Storey John. 2003. Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Kraków: WUJ, s. 55-72.

6. Kultura cyfrowa i hegemonia mediów społecznościowych

boyd danah. 2015. Social Media: A Phenomenon to be Analyzed. Social Media + Society, April-June, p. 1–2.


Couldry Nick, van Dijck José. 2015. Researching Social Media as if the Social Mattered. Social Media + Society, July-December 2015, p. 1-7.

Zuckerberg Mark. 2017. Building Global Community.

https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/building-global-community/10103508221158471/

7. Bunt, protest, opór

Krajewski Marek. 2010. Dyskretna niezgoda. Opór i kultura materialna. „Kultura współczesna” 2/2010, s. 35-50.

Sowa Jan. 2010. Co jest wywrotowe? Prus w Audi, Marks w telewizji. „Kultura współczesna” 2/2010, s. 11-23.

8. Mody w popkulturach

Raciniewska Alicja. 2012. Moda etyczna. Paradoksy nowego trendu. "Kultura współczesna" 3/2012, s. 138-151.

Szlendak Tomasz, Pietrowicz Krzysztof. 2007. Moda, wolność i kultura

konsumpcji, [w:] T. Szlendak, K. Pietrowicz (red.), Rozkoszna zaraza.

O rządach mody i kulturze konsumpcji. Wrocław 2007, s. 7-26.

9. Hipsterzy

Jeziński Marek, Wojtkowski Łukasz. 2017. Hipsterzy jako post-wspólnota cyfrowa.

Uwagi o post-subkulturowym internetowym folklorze. "Przegląd Kulturoznawczy" (w druku).

Schiermer Bjorn. 2014. Late-modern hipsters: New tendencies in popular culture. „Acta Sociologica”, Vol. 57(2) 167–181.
http://www.businessinsider.com/lumbersexuality-and-its-roots-2014-12

10. Konsumuję więc jestem

Paterson Mark. 2009. Consumption and Everyday Life. London: Routledge, p. 10-57.

11. Od food porn do foodie

Steven Poole Steven. 2012. Let's start the foodie backlash. 'The Guardian'

https://www.theguardian.com/books/2012/sep/28/lets-start-foodie-backlash

12. Polska popkultura narodowa - JP2, Polska Walcząca i żołnierze wyklęci...

http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,19504307,dziary-narodowe-polska-z-tatuazy-patriotow.html

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,142076,19151273,odziez-patriotyczna-robi-furore-nosze-by-pokazac-kim-jestem.html

http://wyborcza.pl/7,75968,20970461,odziez-niepodlegla.html

13-15. Prezentacja i dyskusja projektów

Literatura:

Przypisana do poszczególnych zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ostateczną składają się dwa składniki:

1. Aktywność (12 punktów): aktywne uczestnictwo w zajęciach, czyli zabieranie ważnego głosu w dyskusji;

2. Projekt (20 punktów): w ramach kilkuosobowych grup przygotujecie Państwo projekty badawcze, których tematy uzgodnimy. Projekty będą prezentowane od 13 do 15 zajęć. Poza prezentacją projektów, czyli tym, co mówicie, jak mówicie i o czym mówicie, oceniał będę również teksty, które przygotujecie na podstawie badań. Prezentacje mają trwać 15-20 minut. Tekst musi liczyć co najmniej 4 tysiące słów (licząc bez bibliografii), zachowując rozmiar czcionki 12, interlinię 1,5.

punktacja

do 50% - 2

od 51% - 3

od 61% - 3,5

od 71% - 4

od 81% - 4,5

od 91% - 5

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojtkowski
Prowadzący grup: Łukasz Wojtkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kultura i jej badania nieustannie podążają za nowym, mając w pamięci stare. Celem kursu jest pokazanie ważnych zjawisk z obszaru popkultury w dwóch pryzmatach. Pierwszy z nich rozszczepi kulturę popularną w paradygmacie studiów kulturowych i socjologicznych. Drugi rzuci nieco światła medioznawczego. Obie perspektywy badawcze będą przez nas wykorzystywane praktycznie na każdych zajęciach w celu lepszego zrozumienia omawianych fenomenów kulturowych. Tematy zajęć nie zamykają nam możliwości eksplorowania i zbaczania ze wskazanych przeze mnie torów. Z dobrodziejstwem przyjmę ciekawe propozycje zmiany tematów.

Pełny opis:

Lista tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Zrozumieć kulturę popularną

Fiske John. 2010. Zrozumieć kulturę popularną. Kraków: WUJ, s. 23-106.

3. Bogactwo tekstów kultury

Fiske John. 2010. Zrozumieć kulturę popularną. Kraków: WUJ, s. 107-200.

4. Ideologie muzyki popularnej

Jeziński Marek. 2011. Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 47-94.

5. Ukryte struktury filmu popularnego

Storey John. 2003. Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Kraków: WUJ, s. 55-72.

6. Kultura cyfrowa i hegemonia mediów społecznościowych

boyd danah. 2015. Social Media: A Phenomenon to be Analyzed. Social Media + Society, April-June, p. 1–2.


Couldry Nick, van Dijck José. 2015. Researching Social Media as if the Social Mattered. Social Media + Society, July-December 2015, p. 1-7.

Zuckerberg Mark. 2017. Building Global Community.

https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/building-global-community/10103508221158471/

7. Bunt, protest, opór

Krajewski Marek. 2010. Dyskretna niezgoda. Opór i kultura materialna. „Kultura współczesna” 2/2010, s. 35-50.

Sowa Jan. 2010. Co jest wywrotowe? Prus w Audi, Marks w telewizji. „Kultura współczesna” 2/2010, s. 11-23.

8. Mody w popkulturach

Raciniewska Alicja. 2012. Moda etyczna. Paradoksy nowego trendu. "Kultura współczesna" 3/2012, s. 138-151.

Szlendak Tomasz, Pietrowicz Krzysztof. 2007. Moda, wolność i kultura

konsumpcji, [w:] T. Szlendak, K. Pietrowicz (red.), Rozkoszna zaraza.

O rządach mody i kulturze konsumpcji. Wrocław 2007, s. 7-26.

9. Hipsterzy

Jeziński Marek, Wojtkowski Łukasz. 2017. Hipsterzy jako post-wspólnota cyfrowa.

Uwagi o post-subkulturowym internetowym folklorze. "Przegląd Kulturoznawczy" (w druku).

Schiermer Bjorn. 2014. Late-modern hipsters: New tendencies in popular culture. „Acta Sociologica”, Vol. 57(2) 167–181.
http://www.businessinsider.com/lumbersexuality-and-its-roots-2014-12

10. Konsumuję więc jestem

Paterson Mark. 2009. Consumption and Everyday Life. London: Routledge, p. 10-57.

11. Od food porn do foodie

Gad Mohsen, Marwa. 2016. Foodies in the UK: A Sense of Self, Connection and Belonging Beyond the Passion? In: Academy of Marketing Science Annual Conference, 18th-20th May, 2016, Walt Disney World, Lake Buena Vista, Florida.

http://eprints.worc.ac.uk/4305/1/Foodies%20in%20the%20UK%20-%20AMS%202016%20-%20Camera-ready%20paper.pdf

Poole Steven. 2012. Let's start the foodie backlash. 'The Guardian'

https://www.theguardian.com/books/2012/sep/28/lets-start-foodie-backlash

12. Polska popkultura narodowa - JP2, Polska Walcząca i żołnierze wyklęci...

http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,19504307,dziary-narodowe-polska-z-tatuazy-patriotow.html

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,142076,19151273,odziez-patriotyczna-robi-furore-nosze-by-pokazac-kim-jestem.html

http://wyborcza.pl/7,75968,20970461,odziez-niepodlegla.html

13-15. Prezentacja i dyskusja projektów

Literatura:

Przypisana do poszczególnych zajęć.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kultura i jej badania nieustannie podążają za nowym, mając w pamięci stare. Celem kursu jest pokazanie ważnych zjawisk z obszaru popkultury w dwóch pryzmatach. Pierwszy z nich rozszczepi kulturę popularną w paradygmacie studiów kulturowych i socjologicznych. Drugi rzuci nieco światła medioznawczego. Obie perspektywy badawcze będą przez nas wykorzystywane praktycznie na każdych zajęciach w celu lepszego zrozumienia omawianych fenomenów kulturowych. Tematy zajęć nie zamykają nam możliwości eksplorowania i zbaczania ze wskazanych przeze mnie torów. Z dobrodziejstwem przyjmę ciekawe propozycje zmiany tematów.

Pełny opis:

Lista tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Zrozumieć kulturę popularną

Fiske John. 2010. Zrozumieć kulturę popularną. Kraków: WUJ, s. 23-106.

3. Bogactwo tekstów kultury

Fiske John. 2010. Zrozumieć kulturę popularną. Kraków: WUJ, s. 107-200.

4. Ideologie muzyki popularnej

Jeziński Marek. 2011. Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 47-94.

5. Ukryte struktury filmu popularnego

Storey John. 2003. Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Kraków: WUJ, s. 55-72.

6. Kultura cyfrowa i hegemonia mediów społecznościowych

boyd danah. 2015. Social Media: A Phenomenon to be Analyzed. Social Media + Society, April-June, p. 1–2.


Couldry Nick, van Dijck José. 2015. Researching Social Media as if the Social Mattered. Social Media + Society, July-December 2015, p. 1-7.

Zuckerberg Mark. 2017. Building Global Community.

https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/building-global-community/10103508221158471/

7. Bunt, protest, opór

Krajewski Marek. 2010. Dyskretna niezgoda. Opór i kultura materialna. „Kultura współczesna” 2/2010, s. 35-50.

Sowa Jan. 2010. Co jest wywrotowe? Prus w Audi, Marks w telewizji. „Kultura współczesna” 2/2010, s. 11-23.

8. Mody w popkulturach

Raciniewska Alicja. 2012. Moda etyczna. Paradoksy nowego trendu. "Kultura współczesna" 3/2012, s. 138-151.

Szlendak Tomasz, Pietrowicz Krzysztof. 2007. Moda, wolność i kultura

konsumpcji, [w:] T. Szlendak, K. Pietrowicz (red.), Rozkoszna zaraza.

O rządach mody i kulturze konsumpcji. Wrocław 2007, s. 7-26.

9. Hipsterzy

Jeziński Marek, Wojtkowski Łukasz. 2017. Hipsterzy jako post-wspólnota cyfrowa.

Uwagi o post-subkulturowym internetowym folklorze. "Przegląd Kulturoznawczy" (w druku).

Schiermer Bjorn. 2014. Late-modern hipsters: New tendencies in popular culture. „Acta Sociologica”, Vol. 57(2) 167–181.
http://www.businessinsider.com/lumbersexuality-and-its-roots-2014-12

10. Konsumuję więc jestem

Paterson Mark. 2009. Consumption and Everyday Life. London: Routledge, p. 10-57.

11. Od food porn do foodie

Gad Mohsen, Marwa. 2016. Foodies in the UK: A Sense of Self, Connection and Belonging Beyond the Passion? In: Academy of Marketing Science Annual Conference, 18th-20th May, 2016, Walt Disney World, Lake Buena Vista, Florida.

http://eprints.worc.ac.uk/4305/1/Foodies%20in%20the%20UK%20-%20AMS%202016%20-%20Camera-ready%20paper.pdf

Poole Steven. 2012. Let's start the foodie backlash. 'The Guardian'

https://www.theguardian.com/books/2012/sep/28/lets-start-foodie-backlash

12. Polska popkultura narodowa - JP2, Polska Walcząca i żołnierze wyklęci...

http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,19504307,dziary-narodowe-polska-z-tatuazy-patriotow.html

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,142076,19151273,odziez-patriotyczna-robi-furore-nosze-by-pokazac-kim-jestem.html

http://wyborcza.pl/7,75968,20970461,odziez-niepodlegla.html

13-15. Prezentacja i dyskusja projektów

Literatura:

Przypisana do poszczególnych zajęć.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.