Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka etniczna państw Europy Środkowo-Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-MON-PEPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka etniczna państw Europy Środkowo-Wschodniej
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Znajomość geografii i struktury narodowościowej państw Europy Wschodniej, Centralnej i Południowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładach 30 godzin; Praca indywidualna z nauczycielem akademickim 5 godzin; lektury i zalecane filmy - 20 godzin.

Razem 55 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Kształcenie wiedzy z zakresu polityki etnicznej państw, stosunków narodowościowych i wyznaniowych, mniejszości narodowych i relacji naród tytularny-mniejszość narodowa.

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Umiejętność refleksyjnego wysłuchania wykładu, przygotowania się do wykładu, zadawania pytań.

2. Kształcenie umiejętności obycia się bez komunikatorów elektronicznych podczas wykładu. Mówiąc zwięźle i jasno:całkowity zakaz używania telefonów etc.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Kształcenie zasad kultury wypowiedzi i kultury słuchania.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład i prezentacja.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład problemowy

Skrócony opis:

1. Wykład ma celu zapoznanie z polityką etniczną państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz jej uwarunkowaniami religijnymi, wyznaniowymi, narodowościowymi.

Pełny opis:

1. Podstawowe zagadnienia dotyczące polityki etnicznej (podstawowe pojęcia, cele, metody realizacji, dokumenty prawne).

2. Formowanie się narodu litewskiego jako narodu tytularnego w państwie.

3. Polityka etniczna Litwy wobec mniejszości narodowych.

4. Przemiany narodowościowe na Białorusi w XX-XXI wieku

5. Polityka etniczna Białorusi wobec narodu tytularnego.

6. Polska mniejszość narodowa na Białorusi.

7. Struktura narodowościowa i wyznaniowa Ukrainy

8. Polityka etniczna Ukrainy

9. Pułapki polityki narodowościowej. Polityka etniczna Łotwy wobec rosyjskiej mniejszości narodowej.

10. Mozaika narodowościowy w Rumunii - uwarunkowania historyczne.

11. Polityka etniczna Rumunii.

12. Konsekwencja politycznych wyborów: od Wielkich Węgier do państwa kontynentalnego.

13. Białoruska mniejszość narodowa w Polsce i w Europie.

14. Bałkańska lekcja. Tygiel narodów w warunkach przemian politycznych XX wieku.

Literatura:

1. Lektury naukowe (z przypisami!!!) do wyboru według uznania i zainteresowania studentów.

2. Podstawowy podręcznik: Polityka etniczna państw Europy Środkowwschoeniej, red. W. Baluk, T. Chałupczak, UMC, Lublin S 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład w roku akademickim 1918/19 kończy się pisemnym egzaminem.

1. Część opisowa

2. Opis przeczytanej lektury (konieczne jest podanie opisu bibliograficznego oraz przedstawienie głównych zagadnień wraz z własnym komentarzem dotyczącym zakresu poszerzenia wiedzy.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Michaluk
Prowadzący grup: Dorota Michaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Michaluk
Prowadzący grup: Dorota Michaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

1. Wykład ma celu zapoznanie z polityką etniczną państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz jej uwarunkowaniami religijnymi, wyznaniowymi, narodowościowymi.

Pełny opis:

1. Podstawowe zagadnienia dotyczące polityki etnicznej (podstawowe pojęcia, cele, metody realizacji, dokumenty prawne).

2. Formowanie się narodu litewskiego jako narodu tytularnego w państwie.

3. Polityka etniczna Litwy wobec mniejszości narodowych.

4. Przemiany narodowościowe na Białorusi w XX-XXI wieku

5. Polityka etniczna Białorusi wobec narodu tytularnego.

6. Polska mniejszość narodowa na Białorusi.

7. Struktura narodowościowa i wyznaniowa Ukrainy

8. Polityka etniczna Ukrainy

9. Pułapki polityki narodowościowej. Polityka etniczna Łotwy wobec rosyjskiej mniejszości narodowej.

10. Mozaika narodowościowy w Rumunii - uwarunkowania historyczne.

11. Polityka etniczna Rumunii.

12. Konsekwencja politycznych wyborów: od Wielkich Węgier do państwa kontynentalnego.

13. Białoruska mniejszość narodowa w Polsce i w Europie.

14. Bałkańska lekcja. Tygiel narodów w warunkach przemian politycznych XX wieku.

15. Polityka etniczna - rozwiązania pozytywne

16. Polityka etniczna - rozwiązania negatywne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.