Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka dyktatury. Od republiki rzymskiej do naszych czasów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-OG-TPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka dyktatury. Od republiki rzymskiej do naszych czasów
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z historii powszechnej oraz systemów politycznych

Efekty uczenia się - wiedza:

Nabycie wiedzy teoretyczno-politologicznej i historycznej dotyczącej systemów dyktatorskich różnych czasów.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność rozróżniania typów dyktatury w zależności ich usytuowania względem ogólnych form ustrojowych oraz relacji pomiędzy władzą konstytuującą a władzą ukonstytuowaną.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Zrozumienie społecznych, politycznych i kulturowych okoliczności warunkujących pojawianie się dyktatorskich form rządzenia.

Metody dydaktyczne:

wykład w formie podawczej i problemowej.

Skrócony opis:

Prezentacja teorii i praktyki ustroju dyktatorskiego w ujęciu historycznym oraz systemowym (sens dyktatury oraz typy dyktatur w różnych warunkach społeczno-politycznych i kulturowych).

Pełny opis:

1. Dyktatura w republice rzymskiej jako nadzwyczajna i tymczasowa forma sprawowania władzy „konstytucyjnej”. Od dyktatury republikańskiej do cezaryzmu.

2. Rozumienie dyktatury w myśli politycznej nowożytnego republikanizmu (od Machiavellego do angielskich wigów).

3. Dyktatura a suwerenność. Komisarze królewscy we wczesnonowożytnej monarchii absolutnej.

4. Prototyp dyktatury suwerennej w XVII-wiecznej rewolucji angielskiej (Lord Protektor Oliver Cromwell).

5. Pouvoir constitueé i pouvoir constituant w XVIII-wiecznej myśli francuskiej zwolenników absolutyzmu oświeconego (Voltaire i fizjokraci) oraz egalitaryzmu demokratycznego (G.-B. Mably, J.-J. Rousseau).

6. Dyktatura rewolucyjna „ocalenia publicznego” typu jakobińskiego we Francji i u jej naśladowców w XIX-wiecznej Europie i Ameryce Łacińskiej.

7. Dyktatura a cezaryzm bonapartystyczny od I do II Cesarstwa Francuskiego.

8. „Stany wyjątkowe/stany oblężenia” w teorii i praktyce konstytucyjnego „państwa prawa” w XIX i XX wieku (angielskie Martial Law, Prusy, Republika Weimarska, V Republika Francuska).

9. Marksistowska „dyktatura proletariatu” w teorii i praktyce XX-wiecznego komunizmu. Spór bolszewików (W. Lenin, L. Trocki, K. Radek) z „ortodoksyjnymi” marksistami (Karl Kautsky, Róża Luksemburg).

10. „Państwo stanu wyjątkowego” w teorii i praktyce dyktatury totalitarnej typu faszystowskiego (Włochy Mussoliniego i hitlerowska III Rzesza).

11. Kontrrewolucyjne koncepcje „dyktatury królewskiej” (Juan Donoso Cortés, Charles Maurras).

12. Autorytarny i pragmatyczny typ dyktatury na przykładzie teorii i praktyki caudillaje w Hiszpanii frankistowskiej.

13. Dyktatura komisaryczna i dyktatura suwerenna w ujęciu decyzjonistycznym (Carl Schmitt).

14. Dyktatury w świecie współczesnym.

Literatura:

Juan Donoso Cortés, Mowa o dyktaturze [1849], “Res Publica Nowa” 2007, nr 1(191)

Charles Maurras, Dictateur et Roi [1899], [w:] Idem, Œuvres capitales, Paris 1954

Karl Kautsky, Od demokracji do niewolnictwa państwowego. Odprawa Trockiemu [1918], Lwów 1922

Carl Schmitt, Dyktatura. Od źródeł nowożytnej idei suwerenności do proletariackiej walki klas [1921], Warszawa 2016

Alfred Cobban, Dictatorship: Its History and Theory, London 1939

Francisco Elías de Tejada, La figura del Caudillo. Contribución al derecho público nacional-sindicalista, Sevilla 1939

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bartyzel
Prowadzący grup: Jacek Bartyzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład monograficzny - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.