Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-OG-WZBP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):


- udział w wykładach – 30 h

- udział w konsultacjach – 5 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):


- przygotowanie do wykładu- 25 h


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: Ma wiedzę na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym

W2: Opisuje zagrożenia militarne i geopolityczne Polski

W3: Charakteryzuje poszczególne typy zagrożeń z uwzględnieniem obszaru ich występowania


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: dostrzega zależności między poziomem realizacji przez państwo jego podstawowych funkcji a ryzykiem występowania zagrożeń

U2: Analizuje mechanizmy powstawania współczesnych zagrożeń


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: Ma świadomość wagi problemów występujących w obszarze bezpieczeństwa państwa w kontekście zachodzących procesów politycznych , gospodarczych społecznych zarówno w sferze wewnętrznej jak i zewnętrznej.

K2: Posiada umiejętność prowadzenia dyskusji na aktualne tematy w obszarze bezpieczeństwa państwa


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji


Skrócony opis:

Tematyka wykładu wpisuje się w nurt aktualnych problemów związanych z pojawiającymi się zagrożeniami bezpieczeństwa Polski zarówno w sferze wewnętrznej jak i zewnętrznej. Zostaną omówione zagrożenia w sektorze geopolitycznym, militarnym, energetycznym, społecznym, kulturowym, ekologicznym, politycznym

Pełny opis:

1.Co to jest bezpieczeństwo i dlaczego chcemy być bezpieczni?

2.Zagrożenia geopolityczne i militarne Polski.

3. Zagrożenia w zakresie gospodarki i finansów.

4. Problemy Polski w zakresie energetyki.

5. Problemy ekologiczne Polski.

6. Problemy demograficzne – starzenie się społeczeństwa.

7. Problemy demograficzne – imigracja i emigracja.

8.Zagrożenia katastrofami naturalnymi .

9. Zagrożenia w zakresie zdrowia.

10. Zagrożenia wynikające ze słabego rozwoju komunikacji i infrastruktury.

11. Zagrożenia przestępczością i terroryzmem.

12. Zagrożenia natury kulturowej.

Literatura:

1. M. Kowalewski, Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017

2. Tomasz R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2017

3. Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

4. Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe : (podręcznik akademicki), Józefów 2009.

5. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie bez oceny, na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Polak
Prowadzący grup: Wojciech Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład monograficzny - Zaliczenie
Skrócony opis:

Tematyka wykładu wpisuje się w nurt aktualnych problemów związanych z pojawiającymi się zagrożeniami bezpieczeństwa Polski zarówno w sferze wewnętrznej jak i zewnętrznej. Zostaną omówione zagrożenia w sektorze geopolitycznym, militarnym, energetycznym, społecznym, kulturowym, ekologicznym, politycznym

Pełny opis:

1.Co to jest bezpieczeństwo i dlaczego chcemy być bezpieczni?

2.Zagrożenia geopolityczne i militarne Polski.

3. Zagrożenia w zakresie gospodarki i finansów.

4. Problemy Polski w zakresie energetyki.

5. Problemy ekologiczne Polski.

6. Problemy demograficzne – starzenie się społeczeństwa.

7. Problemy demograficzne – imigracja i emigracja.

8.Zagrożenia katastrofami naturalnymi .

9. Zagrożenia w zakresie zdrowia.

10. Zagrożenia wynikające ze słabego rozwoju komunikacji i infrastruktury.

11. Zagrożenia przestępczością i terroryzmem.

12. Zagrożenia natury kulturowej.

Literatura:

1. Marian Kowalewski, Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017

2. Tomasz R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2017

3. Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

4. Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe : (podręcznik akademicki), Józefów 2009.

5. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.