Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2052-BW-N1-1-F Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - 1 rok - niestacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student potrafi czytać ze zrozumieniem.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii, jej źródeł oraz związków z innymi naukami. Ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych systemów filozoficznych i ich przedstawicieli oraz pojęć.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi wskazać na różnice i podobieństwa pomiędzy systemami filozoficznymi. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami filozoficznymi. Rozumie i zna różnice i podobieństwa pomiędzy najważniejszymi systemami filozoficznymi.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę poszerzenia zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych. Wykazuje gotowość do uzupełniania zdobytej wiedzy oraz jej rozpowszechniania. Posiada kompetencje z zakresu pracy w zespole, potrafi motywować siebie i pozostałych członków zespołu do efektywniejszej pracy. Dostrzega wartość badawczą oraz społeczną w nowych ideach i argumentach. Wykazuje zrozumienie dla odpowiedzialności naukowej wynikającej z pracy badawczej.

Metody dydaktyczne:

Wykład i dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące historii filozofii. Studenci będą mogli zaznajomić się z poglądami reprezentatywnych dla danej epoki filozofów oraz ważnymi problemami. Wiadomości te zostaną poszerzone o informacje dotyczące filozofii azjatyckiej, głównie indyjskiej i chińskiej.

Pełny opis:

Wykład będzie podzielony na sześć bloków tematycznych dotyczących historii filozofii i jej problemów. Pierwszy poświęcony będzie początkom filozofii w starożytnej Grecji i dyskutowanym w tym czasie problemom, jak pochodzenie świata i człowieka, redukcjonizm i indukcjonizm, materializm i idealizm. Uzupełnianiem tych informacji będzie przegląd głównych filozofów późnego średniowiecza związanych z myślą chrześcijańską i omówienie głoszonych przez nich poglądów. W dalszej kolejności omawiane będą problemy filozofii średniowiecznej, m.in. związki z myślą greckiej, żydowską i arabską, dualizm duszy i ciała oraz wiedzy i wiary, a także koncepcje dotyczące istnienia Boga. Następnie omówione zostaną reprezentatywne dla nowożytności systemy filozofii brytyjskiej, francuskiej i niemieckiej. Zwieńczeniem cyklu będzie poświecenie uwagi wybranym koncepcjom filozoficznym współczesności, jak: fenomenologia, filozofia życia, egzystencjalizm i hermeneutyka.

Literatura:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii,1-3, Warszawa, PWN.

O. Hoffe, Mała historia filozofii, Kraków, Znak.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 1-4, Lublin, KUL.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie znajomości zadanej literatury oraz wiedzy wyniesionej z wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące historii filozofii. Studenci będą mogli zaznajomić się z poglądami reprezentatywnych dla danej epoki filozofów oraz ważnymi problemami. Wiadomości te zostaną poszerzone o informacje dotyczące filozofii azjatyckiej, głównie indyjskiej i chińskiej.

Pełny opis:

Wykład będzie podzielony na 6 bloków tematycznych dotyczących historii filozofii i jej problemów. Pierwszy poświęcony będzie początkom filozofii w starożytnej Grecji i dyskutowanym w tym czasie problemom. Uzupełnianiem tych informacji będzie przegląd głównych kierunków w filozofii indyjskiej i chińskiej oraz dokonanie ich porównania z myślą zachodnią. W dalszej kolejności omawiane będą problemy późnego średniowiecza dotyczące związków myśli greckiej z żydowską i chrześcijańską. Następnie omówione zostaną reprezentatywne dla średniowiecza i nowożytności systemy filozoficzna. Zwieńczeniem cyklu będzie poświecenie uwagi wybranym koncepcjom filozoficznym współczesności.

Literatura:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii,1-3, Warszawa, PWN.

O. Hoffe, Mała historia filozofii, Kraków, Znak.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 1-4, Lublin, KUL.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.