Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2052-BW-N1-2-PK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - 2 rok - niestacjonarne - sem. LET
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Efekty uczenia się - wiedza:

Student potrafi: wyjaśnić znaczenie ważnych pojęć prawa karnego i

nauki prawa karnego oraz scharakteryzować instytucje prawa karnego z

odwołaniem do aktualnych poglądów doktryny i

orzecznictwa, a w szczególności wskazać i wyjaśnić podstawy i

zasady odpowiedzialności karnej oraz środki reakcji karnoprawnej

wraz z zasadami ich stosowania.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi przeprowadzić interpretację odpowiedniego przepisu

karnego w oparciu o przyjęte metody i reguły

wykładni karnoprawnej,

w tym interpretację karnistyczną

z uwzględnieniem ustawowych znamion typu czynu

zabronionego. Ponadto student potrafi zaprezentować i uzasadnić pisemnie

lub ustnie stanowisko w zakresie stosowania prawa

karnego materialnego

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metodą nauczania teoretycznego z uzupełniającym stosowaniem metody aktywizującej

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa karnego. Przedstawione zostaną podstawowe poglądy doktryny, aktualne orzecznictwo sądowe w

sprawach karnych z zakresu części ogólnej z uwzględnieniem

standardów konstytucyjnych, europejskich i międzynarodowych.

Student powinien zaznajomić się z praktyką stosowania przepisów części ogólnej kodeksu w przykładach konkretnych spraw karnych.

Pełny opis:

1. Pojęcie i funkcje prawa karnego materialnego

2. Zawartość normatywna przepisów prawa karnego

3. Pojęcie czynu

4. Pojęcie i systematyka ustawowych znamion typu czynu zabronionego pod groźbą kary

5. Przedmiot ochrony

6. Podmiot czynu zabronionego pod groźbą kary

7. Strona przedmiotowa czynu zabronionego pod groźbą kary

8. Strona podmiotowa czynu zabronionego pod groźbą kary

9. Formy stadialne i zjawiskowe czynu zabronionego pod groźbą kary

10. Zbiegi przepisów oraz przestępstw

11. Pojęcie i charakterystyka okoliczności wyłączających bezprawność czynu (ogólne założenia kontratypizacji, obrona konieczna, stan wyższej konieczności, ryzyko nowatorstwa)

12. Pojęcie i charakterystyka okoliczności uniemożliwiających przypisanie winy (niepoczytalność, błąd)

13. Pojęcie kary

14. Dyrektywy wymiaru kary

15. Nadzwyczajny wymiar kary

16. Kara łączna

17. Środki probacyjne

18. Środki zabezpieczające

19. Przedawnienie i jego rodzaje

20. Zatarcie skazania

Literatura:

A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2010;

J. Lachowski, Zbiór kazusów do nauki prawa karnego, Toruń 2006.

J. Lachowski, Prawo karne. testy Becka, Warszawa 2010

J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2011

A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Forma egzaminu przedterminowego „zerowego” . W sesji: egzamin pisemny otwarty.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.