Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura policyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2052-BW-N2-2-KP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Kultura policyjna
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia - 2 rok - PRZEDMIOTY MODUŁOWE -niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu nauk humanistycznych i społecznych na poziomie szkoły średniej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Aktywny udział w zajęciach. Napisanie referatu zaliczeniowego i wygłoszenie w czasie zajęć.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10 - Ma uporządkowaną wiedzę na temat występujących w różnych służbach mundurowych wybranych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego. - S2A_04

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 - Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz formułować własne opinie na temat bezpieczeństwa wewnętrznego, stawiać proste hipotezy i je weryfikować. - S2A_U03.

K_U11 - Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym, właściwym dla nauk o bezpieczeństwie. - S2A_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 - Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać priorytety.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- panelowa
- referatu

Skrócony opis:

Analiza wybranych zagadnień zaliczanych do kultury policyjnej. Wyjaśnienie podstawowych pojęć, rozwoju i stanu badań. Analiza wybranych problemów.

Pełny opis:

Kultura bezpieczeństwa. Kultura zawodowa. Kultura policyjna. Zwyczaje związane z czasem służby: przyjęcie, ślubowanie, awanse, obejmowanie i zwalnianie stanowisk kierowniczych, odejście ze służby.

Kultura organizacyjna. Style i metody zarządzania. konsekwencje złego zarządzania, złej organizacji, braku komunikacji wewnętrznej, przeciążenia obowiązkami służbowymi.

Pojęcie profesjonalizmu, ideowości, powołania. Solidarność zawodowa.

Relacje wewnątrz policji z osobami na równorzędnych stanowiskach, w relacjach hierarchicznych. Stosunek do obywateli.

Zróżnicowanie wewnętrzne. Prestiż władzy i stanowiska.

System wartości, zasady postępowania i świeckość. Asertywność.

Funkcje munduru.

Święta zawodowe. Niebezpieczeństwo służby. Stres i wypalenie zawodowe. samobójstwa.

Policyjny argot.

Specyfika wyposażenia i wyglądu wnętrz policyjnych jednostek. Warunki materialne.

Uniformizacja i indywidualizm. Policjantki.

Ograniczenia w życiu prywatnym. Życie osobiste, aktywność pozazawodowa, działalność społeczna. Specyfika życia w stanie spoczynku.

Zjawiska patologiczne, w tym m.in. korupcja, przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków. Nadużywanie alkoholu.

Literatura:

Wybrana:

Autorytet w Policji, red. M. Hermanowski, S. Weremiuk, Poznań 2013.

Cockcroft Tom, Police culture. Thems and concepts, Routledge, London nad New York 2013.

Copperwaite Paul, Real-life accounts of the most dangerous police work by David Simon, Joseph Wambaugh, Joe Pistone and many more, Running Press Book Publisher, Philadelphia 2012,

Hołyst Brunon, Policja na świecie, Warszawa 20111, wydanie II, Warszawa 2013.

Litwiński R., Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne, Lublin 2007.

Piwowarski J., Etyka funkcjonariusza policji. Źródła, motywacje, realizacja, Kraków 2012.

Reiner R., Chief Constables, Oxford University Press, Oxford 1992.

ŹRÓDŁA:

Ciszewski M., Liedel K., Gliniarz, Kraków 2013.

Hula R., Glina, Gdynia 2013.

Koziołek K., Instrukcja 0066. Historia oparta na faktach, Nowa Sól 2012.

Modelewski R., Majewski AS., Odwet gliny. W imię sprawiedliwości, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w czasie zajęć i poziom akademickiej pracy zaliczeniowej.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane, ale doświadczenia z praktyk mogą okazać się przydatne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.