Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne skarbowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2052-BW-N2-2-PKS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne skarbowe
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia - 2 rok - PRZEDMIOTY MODUŁOWE -niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość zagadnień objętych zakresem prawa karnego powszechnego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

15 h wykładu, 45 h pracy własnej.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Wyjaśnić istotę i funkcje prawa karnego skarbowego w rodzimym systemie prawnym;

Objaśnić ważne pojęcia prawa karnego skarbowego i nauki prawa karnego skarbowego oraz scharakteryzować instytucje prawa karnego

skarbowego z odwołaniem do aktualnych poglądów doktryny i orzecznictwa, a w szczególności objaśnić podstawy odpowiedzialności karnej skarbowej oraz środki reakcji karnoprawnej wraz z zasadami ich

stosowania;

Scharakteryzować historyczne, filozoficzne i ustrojowe podstawy obowiązującego prawa karnego skarbowego oraz wyjaśnić zasady i sposoby jego stanowienia;

Odnaleźć potrzebny przepis karny skarbowy w systemie obowiązującego prawa;

Przeprowadzić interpretację odpowiedniego przepisu karnego skarbowego w oparciu o przyjęte metody i reguły wykładni karnoprawnej, w tym interpretację karnistyczną z uwzględnieniem ustawowych znamion typu czynu zabronionego;

Zastosować każdy przepis karny skarbowy, a w szczególności rozwiązać casus związany z odpowiedzialnością karną;

Komunikować się w języku prawnym i prawniczym z zakresu prawa karnego i nauki prawa karnego skarbowego.

Metody dydaktyczne:

Podstawową formą nauczania jest omówienie zagadnień objętych

zakresem części ogólnej ustawy kodeks karny skarbowy. Wykład, z uwagi na jego zaawansowany charakter, uwzględnia również formę

dyskusji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- obserwacji
- panelowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie sobie przez studentów wiedzy z zakresu prawa karnego skarbowego. W nauczaniu tego przedmiotu szczególny nacisk zostanie położony na wykazanie różnic pomiędzy kodeksem karnym a kodeksem karnym skarbowym.

Pełny opis:

1. Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa karnego skarbowego;

2. Definicje materialne i formalne przestępstwa i wykroczenia skarbowego;

3. Czas popełnienia czynu zabronionego;

4. Strona podmiotowa przestępstwa i wykroczenia skarbowego;

5. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa;

6. Zaniechanie ukarania sprawcy.

Literatura:

Dowolne dostępne na rynku wydawniczym aktualne podręczniki do Prawa karnego skarbowego oraz komentarze do Kodeksu karnego skarbowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.