Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Plant production under stress condition

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MDW-3A-PP-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska
Nazwa przedmiotu: Plant production under stress condition
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z ekologii, gleboznawstwa i fizjologii roślin z zakresu studiów I stopnia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (15)

- udział w wykładach

2. Praca własna studenta (35)

- praca własna nad opracowaniem projektu i sprawozdania

- udział w konsultacjach

- przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie


Efekty uczenia się - wiedza:

student objaśnia funkcjonowanie upraw w warunkach deficytu wody, substancji pokarmowych i nadmiernego nagromadzenia soli w glebie wskazuje rodzaje i skutki celowej ingerencji człowieka

K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

student wykorzystuje wiedzę dotyczącą wzrostu roślin w warunkach stresu wyciągając wnioski na podstawie rezultatów przeprowadzonych badań

K_U02

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student ma świadomość potrzeby stałego uaktualniania wiedzy dotyczącej adaptacji konwencjonalnie uprawianych gatunków w celu produkcji rolniczej w warunkach stresu oraz wprowadzania do upraw nowych dziko żyjących gatunków, doskonalenia swoich umiejętności zawodowych; ma świadomość konieczności systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi dotyczącymi tematu, jest chętny do aktualizowania wiedzy z zakresu produkcji roślinnej i prowadzenia upraw w warunkach stresu, postrzega jej praktyczne zastosowania

K_K01

K_K05

K_K07


Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, film, dyskusja /komputer, wskaźnik, plansze poglądowe

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi wpływu warunków deficytu wody, substancji odżywczych i zasolenia na wielkość i jakość produkcji roślinnej.

Pełny opis:

Zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi wpływu warunków deficytu wody, substancji odżywczych i zasolenia na wielkość i jakość produkcji roślinnej, problem zapewnienia wystarczającej ilości żywności dla rozwijającej się populacji ludzkiej na Ziemi, koniecznością adaptacji dla celów rolniczych terenów dotychczas nie wykorzystywanych rolniczo, modyfikacjami genetycznymi roślin uprawnych w celu dostosowania do lepszego wzrostu i rozwoju w warunkach stresu, produkcją rolniczą prowadzoną w oparciu o ekstremofity, które nie były dotychczas wykorzystywane jako źródło pasz i żywności, przykładami rolniczego zagospodarowania terenów skrajnie niekorzystnych dla roślin w różnych częściach świata.

Literatura:

BILQUEES GUL AND M. AJMAL KHAN. 2003. SALINE AGRICULTURE: PROMISES AND PROSPECTS FOR FUTURE AGRICULTURE IN DEGRADED SALINE LANDS. In: Technology & Development in the New Millennium, 149-156, (2003). A. Azhar, A. Siddiqui & M. Ajmal Khan (Eds.)

Bruno Ladeiro 2012. Saline Agriculture in the 21st Century: Using Salt Contaminated Resources to Cope Food Requirements. Journal of Botany Volume 2012, Article ID 310705, 7 pages doi:10.1155/2012/310705

Jelte Rozemaa, Henk Schatb 2013. Salt tolerance of halophytes, research questions reviewed in the perspective of saline agriculture. Environmental and Experimental Botany 92 (2013) 83– 95.

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy (zaliczenie na ocenę)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piernik
Prowadzący grup: Stefany Cardenas Perez, Agnieszka Piernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.