Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy na realizację projektów naukowych z zakresu ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-PFOS-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy na realizację projektów naukowych z zakresu ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012-2019)
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.keib.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

żadnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (15 godz.):

- udział w wykładach - 5

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych - 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (15 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 5

- praca własna nad opracowaniem projektu, pracy zaliczeniowej, sprawozdania, referatu lub prezentacji - 10

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W 10: Wskazuje źródła informacji naukowej w celu pozyskania dobrej orientacji w aktualnych kierunkach rozwoju stu-diowanej dyscypliny

K_W 17: Zna źródła pozyskiwania środków finansowych na reali-zację projektów badawczych i aplikacyjnych w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U 15: Potrafi sformułować problem badawczy i sporządzić pro-jekt umożliwiający jego rozwiązanie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03: Potrafi efektywnie zaplanować pracę zespołu wykorzy-stując silne i słabe strony członków zespołu

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład

Fundusze polskie (FNP, NCN, NCBiR ...)

Fundusze europejskie

Przygotowanie wnioski

Rozliczenie granty

Laboratorium

Pisanie własnego projektu

Pełny opis:

Wykład

Fundusze polskie (JNP, NCN, NCBiR ...)

Przygotowanie wnioski

Rozliczenie granty

Laboratorium

Pisanie własnego projektu

Literatura:

Wykład na stronie: www.keib.umk.pl

Literatura podana na pierwszym wykładzie

Metody i kryteria oceniania:

Oceniona jest pisanie własniego projektu

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Werner Ulrich
Prowadzący grup: Agnieszka Piernik, Radosław Puchałka, Werner Ulrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.