Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziedzictwo kulturowe a turystyka – mariaż korzyści

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-DKaTMK-KD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo kulturowe a turystyka – mariaż korzyści
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

ćwiczenia - 8h

ćwiczenia terenowe - 32h

praca własna - 16h

Efekty uczenia się - wiedza:

- ma wiedzę w zakresie złożoności i specyfiki turystyki kulturowej i potrzeb turystycznych społeczeństwa;

- rozumie wpływ czynników społecznych, historycznych, etnograficznych na powstanie atrakcyjności kulturowo-turystycznej danego obszaru, z uwzględnieniem specyfiki Portugalii i Lizbony jako miejsca spotkań różnych kultur;

- zna źródła literaturowe i internetowe niezbędne do tworzenia ofert turystyki kulturowej i eventowej na terenie Lizbony;

- rozumie potrzebę upowszechniania i promocji uzyskanych wyników pracy;


Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą, historii, etnografii, turystyki w tworzeniu produktów, które umożliwiają zdobycie doświadczenia i planowanie pracy zawodowej;

- potrafi stworzyć kwestionariusz i zanalizować jego wyniki aby ocenić znaczenie dziedzictwa kulturowego w różnych wymiarach – społecznym, ekonomicznym, psychologicznym.

- potrafi współpracować z przedstawicielami biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się koordynacją turystyki;

- rozumie potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego w celu zachowania kulturowej bazy turystyki w kontekście ekonomicznego rozwoju regionu;

- wykorzystuje dostępne źródła informacji w języku angielskim, w tym źródła elektroniczne w celu stworzenia produktu turystycznego – kulturowej trasy turystycznej;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne - inspirować studentów do postrzegania Europy jako wspólnego dziedzictwa poprzez dziedzictwo kulturowe;

- kształtuje w sobie postawy tolerancji wobec odmiennych kultur, religii i postaw życiowych;

- aktywnie i efektywnie współpracuje w wielonarodowym zespole.


Metody dydaktyczne:

obserwacja bezpośrednia, obserwacja uczestnicząca, studium przypadku, dyskusja, analiza SWOT

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- oxfordzka
- pomiaru w terenie
- projektu
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Ocena wad i zalet wielokulturowości w kontekście turystyki na przykładzie Lizbony.

Pełny opis:

1. Prace kameralne: wykłady wstępne nt. turystyki w Lizbonie i wielokulturowości Portugalii jako efektu kolonialnej przeszłości państwa; dyskusja ze studentami Uniwersytetu Lizbońskiego kwerenda opinii internautów dot. atrakcyjności poszczególnych części Lizbony/Portugalii na specjalistycznych portalach społecznościowych (m.in. TripAdvisor); przeprowadzenie analizy SWOT dotyczącej wypracowania diagnozy atrakcyjności wielokulturowości Lizbony w kontekście turystyki; burza mózgów w celu zaproponowania punktów i opracowywania wstępnego przebiegu trasy (8h).

2. Praca w terenie: Zapoznanie się z wybranymi atrakcjami Lizbony/Portugalii w kontekście oceny ich wykorzystania jako elementu trasy kulturowej (8h); kwerenda oferty kulturalnej, kwerenda oferty hotelowo-gastronomicznej jako bazy socjalnej; wizyta studyjna w restauracji Floresta de Escadinha, dyskusja z właścicielami restauracji nt. tworzenia oferty zarówno dla mieszkańców, jak i turystów (4h), wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów/produktów turystyki kulinarnej (4h);

3. Prace kameralne: praca metodą studium przypadku - opracowanie konspektu trasy ukazującej dziedzictwo kulturowe i multikulturowość Lizbony, prezentacji/filmu, mapy wydarzeń festiwalowych (8h)

Literatura:

Barrett, T. and Moore, S. (Red.) 2011. New Approaches to Problem-based Learning. Revitalising your Practice in Higher Education, Routledge, New York.

Cachinho H. 2015. Problem Based Learning and European Heritage [w:] S. Sahin & P. Charzyński (Red.) THE CULTURAL HERİTAGE AND ITS SUSTAINABILITY IN EUROPE. Pegem Akademi, Ankara, s. 107-120.

Karabag S. G. 2015. What is Tangible and intangible Cultural Heritage [w:] S. Sahin & P. Charzyński (Red.) THE CULTURAL HERİTAGE AND ITS SUSTAINABILITY IN EUROPE. Pegem Akademi, Ankara, s. 13-24.

Meyer J., Land R. 2006. Overcoming barriers to students understanding: Threshold concepts and troublesome knowledge, Routledge New York.

Metody i kryteria oceniania:

wykonanie projektu (poster)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia praktyczne, 8 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.