Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szlak kulinarny województwa kujawsko-pomorskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-SKWKP-KD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Szlak kulinarny województwa kujawsko-pomorskiego
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

ćwiczenia - 16h

ćwiczenia terenowe - 24h

praca własna - 16h

Efekty uczenia się - wiedza:

- ma wiedzę w zakresie złożoności i specyfiki turystyki kulturowej i potrzeb turystycznych społeczeństwa);

- rozumie wpływ czynników społecznych, historycznych, etnograficznych na atrakcyjność kulturowo-turystyczną danego obszaru (z uwzględnieniem specyfiki Polski, woj. kujawsko-pomorskiego);

- zna źródła literaturowe i internetowe niezbędne do tworzenia ofert turystyki kulinarnej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego;

- rozumie potrzebę upowszechniania i promocji uzyskanych wyników pracy;


Efekty uczenia się - umiejętności:

- wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne w celu stworzenia produktu turystycznego;

- potrafi uzyskać dane – rozpoznać potrzeby turystów - na podstawie ankiety;

- potrafi zaplanować szlak kulinarny umożliwiającą poznanie regionalnych produktów kulinarnych złożoności środowiska geograficznego BPK i ukazującą relacje podstawowych jego komponentów;

- potrafi opracować graficznie uzyskane wyniki w celu wytworzenia folderu (wraz z mapą) promującego efekty pracy;

- umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu turystyki kulinarnej z uwzględnieniem aspektów pozostałych działów turystyki kulturowej;

- potrafi wypromować uzyskane wyniki pracy;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- potrafi współdziałać i pracować w interdyscyplinarnej grupie, przyjmując w niej różne role – koordynatora, wykonawcy, ewaluatora pracy;

- potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą środowiska geograficznego, historii, etnografii, turystyki w tworzeniu produktów, które umożliwiają zdobycie doświadczenia i planowanie pracy zawodowej;

- potrafi współpracować z przedstawicielami biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się koordynacją turystyki;

- rozumie potrzebę promocji dziedzictwa kulturowego regionu w celu podnoszenia świadomości społeczeństwa lokalnego oraz w celu rozwoju ekonomicznego regionu;

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;


Metody dydaktyczne:

- metoda ćwiczeniowa, ćwiczenia terenowe, wykład, ankiety, analizaSWOT, obserwacja uczestnicząca, dyskusja, studium przypadku (met. projektu)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- oxfordzka
- pomiaru w terenie
- projektu
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Zajecia poświęcone są szlakom kulturowym (na przykladzie kulinarnego), ich tworzenia, promocji i oceny korzyści z ich istnienia w kontekście rozwoju turystyki w regionie.

Pełny opis:

1. Prace kameralne: wykład wstępny nt. Turystyki Kulinarnej; kwerenda literatury nt. oferty turystki kulinarnej województwa; kwerenda źródeł internetowych nt. oferty turystki kulinarnej województwa; kwerenda opinii internautów dot. obiektów turystyki kulinarnej na specjalistycznych portalach społecznościowych (m.in. TripAdvisor, FB); przeprowadzenie analizy SWOT dotyczącej wypracowania diagnozy atrakcyjności województwa w kontekście turystyki kulinarnej; burza mózgów w celu opracowywanego wstępnego przebiegu szlaku (8h).

2. Praca w terenie: Zapoznanie się z wybranymi atrakcjami turystycznokulinarnymi województwa (8h);

3. kwerenda oferty kulinarnej (m.in. potrawy specyficzne dla regionu) restauracji w celu oceny jej atrakcyjności dla turystów krajowych i zagranicznych (8h), wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów/produktów turystyki kulinarnej (8h);

4. Wizyta studyjna w winnicy Przy Talerzyku. Spotkanie z właścicielem. Zapoznanie się z ofertą winnicy dla turystów kulinarnych, Dyskusja z właścicielem nt. specyfiki oferty turystycznej i cech odwiedzających, (5h)

5. Prace kameralne: opracowanie mapy, opracowanie folderu (8h)

Literatura:

• Charzyński P., Łyszkiewicz A., Musiał M., Podgórski Z. 2015. Culinary tourism in the Cuiavian-Pomeranian Province, Poland. [w:] S. Sahin & P. Charzyński (Red.) THE CULTURAL HERİTAGE AND ITS SUSTAINABILITY IN EUROPE. Pegem Akademi, Ankara, s. 69-89.

• B. Krakowiak i A. Stasiak (Red.) 2015. KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU. ROTWŁ, Łódź

• M. von Rohrscheidt, 2008. Turystyka Kulturowa. Fenomen, Potencjał, Perspektyw. GWSHM, Gniezno;

• Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015. Turystyka kulinarna. PWE, Warszawa;

Metody i kryteria oceniania:

Wykonie projektu - folderu ze szlakiem kulinarnym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia praktyczne, 16 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.