Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Waloryzacja przestrzeni dla potrzeb turystyki kulinarnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-WPdPTK-KD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Waloryzacja przestrzeni dla potrzeb turystyki kulinarnej
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Projekt - 16 h,

praca własna - 8h.

Efekty uczenia się - wiedza:

- ma wiedzę w zakresie specyfiki turystyki kulturowej w kontekście zróżnicowanych potrzeb turystycznych społeczeństwa;

- rozumie wpływ czynników społecznych, historycznych, etnograficznych na atrakcyjność kulinarną państw/regionów

- zna źródła literaturowe i internetowe niezbędne do tworzenia profilu turysty kulinarnego;


Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi zidentyfikować walory kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem kulinarnych;

- umie dokonać waloryzacji obszaru pod kątem atrakcyjności turystycznokulinarne;

- potrafi dokonać analizy potrzeb i postaw turystów na podstawie ankiet;

- umie zaplanować ofertę turystyki kulinarnej w kontekście relacji środowisko kulturowe - turysta.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę kompleksowej oceny środowiska kulturowego pod kątem planowania zagospodarowania turystycznego i promocji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczo-przyrodniczego;

Metody dydaktyczne:

- metoda ćwiczeniowa, ankiety, analizy SWOT i obserwacji uczestniczącej

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- SWOT

Skrócony opis:

Studenci na podstawie obserwacji uczestniczących i prowadzonych w terenie ankiet dotyczących znajomości oferty turyst. kulinarnej i preferencji uczestników turystyki i wycieczkowiczów uczą się identyfikacji potrzeb turystów kulturowych i oceny oferty turystyki kulinarnej w danym regionie.

Pełny opis:

Studenci na podstawie obserwacji uczestniczących i prowadzonych w terenie ankiet dotyczących znajomości oferty turyst. kulinarnej i preferencji uczestników turystyki i wycieczkowiczów uczą się identyfikacji potrzeb turystów kulturowych i oceny oferty turystyki kulinarnej w danym regionie. W trakcie zajęć uczestnicy dokonują również waloryzacji przestrzeni turystycznej, identyfikacji jej mocnych i słabych stron; Zebrane informacje interpretują pod kątem opracowywania propozycji modernizacji i uatrakcyjnienia oferty w kontekście rozwoju ekonomicznego regionu.

Literatura:

• Charzyński P., Łyszkiewicz A., Musiał M., Podgórski Z. 2015. Culinary tourism in the Cuiavian-Pomeranian Province, Poland. [w:] S. Sahin & P. Charzyński (Red.) THE CULTURAL HERİTAGE AND ITS SUSTAINABILITY IN EUROPE. Pegem Akademi, Ankara, s. 69-89.

• B. Krakowiak i A. Stasiak (Red.) 2015. KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU. ROTWŁ, Łódź

• Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015. Turystyka kulinarna. PWE, Warszawa;

Metody i kryteria oceniania:

wykonanie projektu (poster)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.