Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Aesthetics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-EN-AES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aesthetics
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

None.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

np.

- participation in the lectures - 20 hrs


Self-study hours:

- Current preparation for exercise (reading texts, preparing homework) - 30 h

- Preparation of the essay - 40 h

- Consultation - 10 h

Altogether: 100 hrs (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student has an ordered knowledge of the main theories within philosophical aesthetics.

W2: Student knows basic terminology referring to aesthetics and its main categories and can define their meaning.

W3: Student knows the relations between problems of epistemology and aesthetics.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student selects, analyzes, evaluates and uses information from different sources.

U2: Student can present ideas and arguments of chosen standpoints in aesthetics.

U3: Student can define most important categories and notions referring to philosophical aesthetics.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student understands the social aspects of the practical application of knowledge.

K2: Student can interact and work in a group, taking different roles.

K3: Student is open to new ideas and ready to change his opinion in the light of the available data and arguments.


Metody dydaktyczne:

- informative introductory lecture

- seminar

- exchange of ideas

- classic problem method

- discussion

- presentation


Skrócony opis:

The aim of the course is to present the main issues raised in philosophical aesthetics, referring to historical development of chosen ideas. During the seminar, the place of aesthetics as a part of epistemology will be presented together with the historical development of main categories (beauty and sublime, comedy and tragedy). Source texts and multimedia presentations will be used as a ground for discussions.

Pełny opis:

The contents of the course encompass the specificity of philosophical aesthetics, the question of the objectivity of aesthetic judgments, the evolution of the notion of aesthetics in the history of philosophy, the main aesthetic values such as beauty, sublime, grace, comedy, tragedy, and the notions and phenomena that occurred within philosophical aesthetics since the 18th century such as: the antinomy of taste, disinterestedness, material, formal, and expressive value of beauty. Another topic raised at the seminar is the history of the notion of the work of art and chosen contemporary approaches to it.

The course will be based on classical conceptions and theories of modern and contemporary aesthetics by Batteux, Shaftesbury, Burke, Hume, Kant, Schiller, Scheler, Gadamer, Benjamin, Ortega y Gasset, Santayana, Heidegger.

Literatura:

Aristotle, Poetics

David Hume, Of the Standard of Taste

Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful

Shaftesbury, The Moralists

Charles Batteux, The fine arts reduced to a single principle

Immanuel Kant, Critique of Judgment

Henry Bergson, Laughter

Hans-Georg Gadamer, The Actuality of the Beautiful

Walter Banjamin, The work of art in the age of mechanical reproduction

Jose Ortega y Gasset, Dehumanization of Art

George Santayana, The Sense of Beauty

Martin Heidegger, The origin of the work of art

Friedrich Schiller, Kallias

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

Attending the lectures, active participation in the disputes, discussion on the chosen subject referring to the lecture, presentation / essay

Assessment criteria:

fail- (0-49%)

satisfactory- (50-59%)

satisfactory plus- (60-69%)

good - (70-79%)

good plus- (80-89%)

very good- (90-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grzeliński
Prowadzący grup: Adam Grzeliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grzeliński
Prowadzący grup: Adam Grzeliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grzeliński
Prowadzący grup: Adam Grzeliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)