Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Introduction to Migration Studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-EN-AIMS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Migration Studies
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course aims to raise awareness about contemporary migrations. It introduces not only the conditions standing behind displacements but also their potential effects, e.g. how second generations function in exile. Moreover, students participating in this seminar will discuss different approaches towards the subject of migration, such as: sociological, anthropological, political or historical.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course will present and discuss contemporary migrations concerning:

- potential causes

- race and ethnicity

- globalisation

- religion

- biographies

- transnationalism

- humanitarianism

- sociology and anthropology

-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Migration – an introduction.

2. Race and ethnicity.

3. Causes of migrations.

4. Forced Migration.

5. Racism and ethnic integration.

6. Migration in a global era.

7. Migration policies.

8. The second generation in exile.

9. Religion in migration studies.

10. The biographical method in migration studies.

11. Transnationalism.

12. Tibetans in exile.

13. Presentations.

14. Presentations.

15. Presentations.

Literatura: (tylko po angielsku)

Giddens Anthony, Sutton Philip (2014), Migration, [in:] Essential concepts in sociology, p. 113- 119.

Giddens Anthony (2009) Key concepts. [in:] Sociology 6th edition, p 631-637.

Giddens Anthony (2009) What is racism?; Ethnic integration, diversity and conflict [in:] Sociology 6th edition, p 637-653.

Giddens Anthony (2009) Migration in a global age. [in:] Sociology 6th edition, p 654-669.

The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, (2014) (edit.) Elena Fiddian-Qasmiyeh, Gil Loescher, Katy Long, Nando Sigona, Oxford University Press.

Kivisto Peter, International Migration [in:] Yamane David (edit.) Handbook of Religion and Society p. 547-566.

Sinatti G. (2008) The Polish Peasant Revisited. Thomas and Znaniecki’s Classic in the Light of Contemporary Transnational Migration Theory [in:] Sociologica: Italian Journal of Sociology, vol. 2, p. 1–22.

Ricucci, Roberta (2016) Learning by Sharing and Integration of Second-Generation: The Italian Case, Migration Letters, Volume: 13, No: 2, pp. 193 – 202.

Exile as Challenge: The Tibetan Diaspora (2004) Hubertus von Welck (edit.), Dagmar Bernstorff (edit.), Orient Longman.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The final grade will depend on: the activity of the student during seminars, his preparation to the subject (50%) and oral presentation with the use of PowerPoint (50%) [which will be graded with the use of standard scale (2-5)].

Assessment criteria:

fail- (0-50%)

satisfactory- (51%-60%)

satisfactory plus- (61%-70%)

good - (71%-80%)

good plus- (81%-90%)

very good- (91%-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Krajewska
Prowadzący grup: Malwina Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Krajewska
Prowadzący grup: Malwina Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Krajewska
Prowadzący grup: Malwina Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Krajewska
Prowadzący grup: Malwina Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)