Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Multimedia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-Mm-22-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Multimedia
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Architektura informacji - II rok s1 - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- prace laboratoryjne – 30 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie zadań domowych – 30 godz.

- tworzenie projektu zaliczeniowego – 40 godz.

- samokształcenie z zakresu teorii - 20 godz.


Łącznie: 120 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma uporządkowaną wiedzę na temat nowoczesnych technologii multimedialnych w zakresie prezentacji informacji - K_W16;

W2: student potrafi rozpoznać i ocenić pełnowartościowe projekty multimedialne w zakresie prezentacji informacji specjalistycznej -

K_U05.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi zaprojektować dokument multimedialny stosownie do potrzeb informacyjnych i specyfiki odbiorcy – K_U04; K_U16.

U2: student umie dobrać odpowiednie środowisko multimedialne do realizacji postawionego zadania – K_U15.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student w trakcie tworzenia projektu pracuje zespołowo i wykazuje obiektywizm w ocenie poszczególnych wkładów w efekt końcowy –

K_K04, K_K08.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa,

- giełda pomysłów,

- laboratoryjna,

- projektu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom tworzenia i edycji multimediów. W trakcie zajęć poznane zostaną podstawowe narzędzia do tworzenia i edycji obrazu, dźwięku i filmu

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest aspektom związanym z kreowaniem i edycjom najpopularniejszych form mediów (obraz, dźwięk, film). W ramach zajęć przedstawiony zostanie sposób tworzenia plakatów, wizytówek, retuszu wykonanych fotografii, edycji i przygotowania profesjonalnych ścieżek dźwiękowych (podkładów muzycznych) a także filmów wideo. Zaprezentowane zostaną rozwiązania umożliwiające konwersję mediów pomiędzy różnorodnymi formami ich zapisu. Przedstawione programy pozwalają na wykonanie projektów w zakresie reklamy czy uatrakcyjnienia stron WWW.

Literatura:

1. Wooldridge M., Stuart M., Photoshop CS6, Indianapolis 2012

2. Snider L., Photoshop CS6/CS 6 PL. Nieoficjalny podręcznik, Gliwice 2013

3. Waśko Z., Adobe Photoshop CS6/CS6 PL, Gliwice 2013

4. Kelby S., Cieślak P., Fotografia cyfrowa: edycja zdjęć, Gliwice 2013

5. Gajda W., GIMP: ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2011

6. Żebruń A., Żebruń K., GIMP: krok po kroku, Warszawa 2012

7. Handley A., Chapman C. C., Treść jest kluczowa. Jak tworzyć powalające blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne), Gliwice

2012

8. Beach A., Kompresja dźwięku i obrazu wideo Real World, Gliwice 2009

9. Zakrzewski P., Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo, Gliwice 2007

10. Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Gliwice 2011

Metody i kryteria oceniania:

W ewaluacji pracy studenta bierze się pod uwagę:

1. Aktywność na zajęciach – U1, U2, K1.

2. Szereg wykonanych zadań w trakcie zajęć – W1, W2, U1

3. Prezentacja projektów – U1, W1, W2, K1.

Kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach i współpraca w grupie (40% oceny)

- projekt końcowy (60% oceny)

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 50% do 59%

2 – 49% i poniżej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska, Krzysztof Wieniecki
Prowadzący grup: Dorota Chilińska, Krzysztof Wieniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska, Krzysztof Wieniecki
Prowadzący grup: Dorota Chilińska, Krzysztof Wieniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska, Krzysztof Wieniecki
Prowadzący grup: Dorota Chilińska, Krzysztof Wieniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)