Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja wizualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-1-BPR-KW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Komunikacja wizualna
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s1- specjalności
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja i analiza materiałów źródłowych

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- punktowana
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W trakcie cyklu zajęć studenci analizować będą takie obszary komunikacji wizualnej jak: znaczenie obrazu w procesie komunikacyjnym, fotografia, film, graffiti, reklama, wizerunki ciała, obrazy otoczenia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z głównymi teoriami i wynikami badań nad komunikacją wizualną. W trakcie zajęć podejmowane będą następujące tematy:

1. Znaczenie obrazu – jak kształtują nas obrazy

2. Znaczenie obrazu – dlaczego i jak komunikujemy się obrazami

3. Fotografia w procesie komunikacji

4. Film w procesie komunikacji

5. Obrazy i słowa w przestrzeni społecznej – graffiti

6. Obrazy przemocy w przekazie filmowym i medialnym

7. Obraz w reklamie

8. Różne obrazy człowieka

9. Ja i inny w przekazie medialnym – obrazy obcości

10. Prowokowanie obrazem – wizerunki ciała

11. Otoczenie – obrazy miasta (lub wsi) w przekazie medialnym

Literatura:

David Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, JU, Kraków 2005, rozdz. 1.

Sarah Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, UJ, Kraków 2009, rozdz. 1.

Sławomir Sikora, Fotografia. Między dokumentem a symbolem. PAN, Izabelin 2004, rozdz. 4.

Bruce Block, Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2010.

Boris von Brauchitsch, Mała historia fotografii, Cyklady, Warszawa 2004.

Sławomir Sikora, Fotografia. Między dokumentem a symbolem. PAN, Izabelin 2004, rozdz. 1.

Adam Mazur, Siła spojrzenia nowych dokumentalistów, w: Tomasz Ferenc (red.), Odwaga patrzenia, FEW, Łódź 2006.

Laura Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne, w: Laura Mulvey, Do utraty wzroku. Wybór tekstów, . ha!art, Warszawa 2010.

Grażyna Osika, Graffiti – znaki miasta, za: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1716/GRAFFITI%20-%20ZNAKI%20MIASTA.pdf?sequence=1

Włodzimierz Moch, Street Art i Graffiti. Litery, słowa i obrazy w przestrzeni miasta, UWGS, Bydgoszcz 2016, za: http://kpbc.umk.pl/Content/180712/Moch_graffiti.pdf

Agnieszka Ogonowska, Przemoc ikoniczna. Zarys wykładu, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.

Beata Łaciak, Obyczaje dotyczące ciała w Polsce okresu transformacji, w: Jacek M. Kurczewski (red.), Praktyki cielesności, TRIO, Warszawa 2006.

Alicja Helman, O dziele filmowym, WL, Kraków 1970.

Rafał Drozdowski, Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących, UAM, Poznań2006, część 2.

Bogusław Sułkowski, Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne, UŁ, Łódź 2006, rozdz. 1-3.

Piotr H. Lewiński, Retoryka reklamy, UWr, Wrocław 1999, rozdz. 1-2.

Piotr H. Lewiński, Obraz świata w reklamie, za: http://www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/pub-3425.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani za aktywne uczestniczenie w zajęciach, czyli dyskusje i krytyczną analizę tekstów i materiałów źródłowych. Ponadto studenci mają przygotować projekt i przedstawić go grupie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie cyklu zajęć studenci analizować będą takie obszary komunikacji wizualnej jak: znaczenie obrazu w procesie komunikacyjnym, fotografia, film, graffiti, reklama, wizerunki ciała, obrazy otoczenia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z głównymi teoriami i wynikami badań nad komunikacją wizualną. W trakcie zajęć podejmowane będą następujące tematy:

1. Znaczenie obrazu – jak kształtują nas obrazy

2. Znaczenie obrazu – dlaczego i jak komunikujemy się obrazami

3. Fotografia w procesie komunikacji

4. Film w procesie komunikacji

5. Obrazy i słowa w przestrzeni społecznej – graffiti

6. Obrazy przemocy w przekazie filmowym i medialnym

7. Obraz w reklamie

8. Różne obrazy człowieka

9. Ja i inny w przekazie medialnym – obrazy obcości

10. Prowokowanie obrazem – wizerunki ciała

11. Otoczenie – obrazy miasta (lub wsi) w przekazie medialnym

Literatura:

David Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, JU, Kraków 2005, rozdz. 1.

Sarah Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, UJ, Kraków 2009, rozdz. 1.

Sławomir Sikora, Fotografia. Między dokumentem a symbolem. PAN, Izabelin 2004, rozdz. 4.

Bruce Block, Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2010.

Boris von Brauchitsch, Mała historia fotografii, Cyklady, Warszawa 2004.

Sławomir Sikora, Fotografia. Między dokumentem a symbolem. PAN, Izabelin 2004, rozdz. 1.

Adam Mazur, Siła spojrzenia nowych dokumentalistów, w: Tomasz Ferenc (red.), Odwaga patrzenia, FEW, Łódź 2006.

Laura Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne, w: Laura Mulvey, Do utraty wzroku. Wybór tekstów, . ha!art, Warszawa 2010.

Grażyna Osika, Graffiti – znaki miasta, za: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1716/GRAFFITI%20-%20ZNAKI%20MIASTA.pdf?sequence=1

Włodzimierz Moch, Street Art i Graffiti. Litery, słowa i obrazy w przestrzeni miasta, UWGS, Bydgoszcz 2016, za: http://kpbc.umk.pl/Content/180712/Moch_graffiti.pdf

Agnieszka Ogonowska, Przemoc ikoniczna. Zarys wykładu, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.

Beata Łaciak, Obyczaje dotyczące ciała w Polsce okresu transformacji, w: Jacek M. Kurczewski (red.), Praktyki cielesności, TRIO, Warszawa 2006.

Alicja Helman, O dziele filmowym, WL, Kraków 1970.

Rafał Drozdowski, Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących, UAM, Poznań2006, część 2.

Bogusław Sułkowski, Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne, UŁ, Łódź 2006, rozdz. 1-3.

Piotr H. Lewiński, Retoryka reklamy, UWr, Wrocław 1999, rozdz. 1-2.

Piotr H. Lewiński, Obraz świata w reklamie, za: http://www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/pub-3425.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Kowalkowski
Prowadzący grup: Filip Kowalkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Kowalkowski
Prowadzący grup: Filip Kowalkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.