Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia techniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-1-FT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Filozofia techniki
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Metody dydaktyczne:

Dyskusja i analiza materiałów źródłowych

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- punktowana

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W trakcie cyklu zajęć studenci analizować będą takie obszary filozofii techniki, jak:. podstawowe zagadnienia z zakresu filozofii techniki, technika i sprawowanie władzy politycznej, konsekwencje prawne technologicznego rozwoju, sztuczny człowiek, przydatność technologii, transhumanizm.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z głównymi teoriami i wynikami badań nad filozofią techniki. W trakcie zajęć podejmowane będą następujące tematy:

1. Wprowadzenie do problematyki filozofii techniki

2. Nauka i technika

3. Technika i sprawowanie władzy politycznej

4. Konsekwencje prawne technologicznego rozwoju

5. Sztuczny człowiek: historia problemu i futurologiczne wizje

6. Sztuczne dzieci

7. Przydatność technologii

8. Transhumanizm

Literatura:

M. Bierdiajew, Człowiek i maszyna. Problem socjologii i metafizyki techniki, „Idea" 1995.

O. Spengler, Człowiek i technika, w: O. Spegler, Historia, kultura, polityka (wybór pism), Warszawa 1990.

A. Gehlen, Człowiek i technika, w: A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej, Warszawa 2001.

V. Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, WAM, Kraków 2011, rozdz. 1 i 2.

H. Marcuse, O pewnych społecznych implikacjach współczesnej techniki, w: Szkoła frankfurcka, t. 2, Warszawa 1987.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja i analiza materiałów źródłowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie cyklu zajęć studenci analizować będą takie obszary filozofii techniki, jak:. podstawowe zagadnienia z zakresu filozofii techniki, technika i sprawowanie władzy politycznej, konsekwencje prawne technologicznego rozwoju, sztuczny człowiek, przydatność technologii, transhumanizm.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z głównymi teoriami i wynikami badań nad filozofią techniki. W trakcie zajęć podejmowane będą następujące tematy:

1. Wprowadzenie do problematyki filozofii techniki

2. Nauka i technika

3. Technika i sprawowanie władzy politycznej

4. Konsekwencje prawne technologicznego rozwoju

5. Sztuczny człowiek: historia problemu i futurologiczne wizje

6. Sztuczne dzieci

7. Przydatność technologii

8. Transhumanizm

Literatura:

M. Bierdiajew, Człowiek i maszyna. Problem socjologii i metafizyki techniki, „Idea" 1995.

O. Spengler, Człowiek i technika, w: O. Spegler, Historia, kultura, polityka (wybór pism), Warszawa 1990.

A. Gehlen, Człowiek i technika, w: A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej, Warszawa 2001.

V. Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, WAM, Kraków 2011, rozdz. 1 i 2.

H. Marcuse, O pewnych społecznych implikacjach współczesnej techniki, w: Szkoła frankfurcka, t. 2, Warszawa 1987.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.