Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne i etyczne aspekty PR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-2-BPR-PiEA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne i etyczne aspekty PR
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II rok s1- specjalności
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Brodzińska-Mirowska
Prowadzący grup: Barbara Brodzińska-Mirowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami etycznego działania w obszarze działań komunikacyjnych z wykorzystaniem narzędzi PR. Będziemy omawiać najważniejsze Kodeksy etyczne dla PR, ale także regulacje prawne, które znajdują zastosowanie w działań PR.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne (Teams)

2. Branża PR i…jej problem z wizerunkiem (Teams)

Tekst Obowiązkowy: Bralczyk, J. (2000). Manipulacja językowa, w: Z. Bauer, E. Chudziński, Dziennikarstwo i świat mediów. Warszawa.

3. . Etyka w zarządzaniu reputacją z wykorzystaniem PR cz. 1 (Teams)

Tekst obowiązkowy:

K.Stasiuk- Krajewska (2011). Etyka public relations. Wrocław: Wydawnictwo UWr, s. 13-39.

4.Etyka w zarządzaniu reputacją z wykorzystaniem PR cz. 2 (Teams)

Tekst obowiązkowy: K. Wojcik. Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem.

5. Biznes Społecznie Odpowiedzialny (Teams)

Tekst obowiązkowy: Buczkowski, B. i in. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Łódź. s. 11-34. (pozycja dostępna w czytelnik online w bibliotece uniwersyteckiej).

6. Prawo prasowe – implikacje dla PR – (Moodle)

7.Ochrona wizerunku i danych osobowych w PR - RODO (Moodle)

8. Wyzwania etyczne w pracy PR-owca (Moodle/Teams)

Materiał video wprowadzający do dyskusji: -https://www.ted.com/talks/christiane_amanpour_how_to_seek_truth_in_the_era_of_fake_news

9. Reklama, kryptoreklama i sponsoring w świetle ustawy o radiofonii i telewizji -zadanie na moodlu

10. Public relations a dostęp od informacji niejawnej oraz dostęp do informacji publicznej (Moodle)

11. Etyka w aktywności lobbingowej (Teams)

Tekst obowiązkowy: Tekst obowiązkowy: Anna Lewicka-Strzałecka (2012). Etyczny wzór lobbingu: analiza kodeksów regulujących działalność lobbingową, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2012, vol. 15, s. 109-119. Wersja online na moodlu.

12. Etyka w budowaniu relacji z mediami (Teams)

Tekst obowiązkowy: Goniak, Ł. (2015). Dziennikarz: sprawozdawca, kreator, deformator? O zjawisku deformacji obrazu rzeczywistości w mediach masowych z perspektywy teoretycznej? W: Brodzińska-Mirowska, B, Mateja,M., Jeziński, M. (2015) . Zawód dziennikarz: między misją a profesją. Toruń: UMK. S. 76-98.

13. Case study (Teams)

14. Case study (Teams)

14. Test końcowy (moodle)

Uwagi:

Zasady zaliczenia zajęć:

Na zajęciach online proszę o włączenie kamer.

1.Obecność

Limit nieobecności bez konsekwencji: max. 2 nieobecności online

2. Aktywność

Punkty za aktywność będą składową oceny końcowej z przedmiotu, w zależności od zakresu aktywności udziału w zajęciach online będzie można otrzymać 1 punkt.

3. Test. Ocena z testu jest częścią składową oceny końcowej.

4. Esej. Ocena z eseju jest częścią składową oceny końcowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.