Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Start-up kreatywny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-3-BPR-SK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Start-up kreatywny
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna III rok s1- specjalności
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS

1 - godziny kontaktowe

2 - 2 punkty za pracę własną studenta, którą student wykonuje przygotowując się do zajęć i w trakcie zajęć w wymiarze 30 godzin, jeśli praca własna wymaga więcej niż 30 godzin przygotowań (np. ze względu na formy dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu tworzenia i zarządzania startupami - K_W06, K_W14, K_W19.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi wykorzystać wiedzę w procesie budowania startupów - K_U03, K_U07.

U2: Student posiada umiejętność prowadzenia analizy otoczenia biznesowego startupów - K_U04, K_U07.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest przygotowany do pracy w zespole projektowym zarządzającym strategiami startupów - K_K03, K_K05.

Metody dydaktyczne:

- klasyczna metoda problemowa

- projektu

- studium przypadku

- opis

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia za zadanie przybliżyć studentom proces tworzenia, zarządzania i komunikowania startupów. Na kolejnych spotkaniach będą poruszane zagadnienia kluczowe dla zrozumienia procesów projektowania produktów/usług, analizy otoczenia biznesowego, tworzenia strategii rynkowych, przygotowania pitch decku.

Pełny opis:

1. Design Thinking

2. Design Thinking

3. Persona - Grupa docelowa

4. Customer discovery

5. Segmentacja rynkowa (SOM-SAM-TAM)

6. Beachhead Strategy

7. DMU + DMP

8. DMU + DMP

9. BMC/LC

10. Strategia cenowa

11. LCV + COCA

12. LCV + COCA

13. Pitch Deck

14. Pitch Deck

15. Pitch Deck

Literatura:

Aulet, B. (2013). Disciplined Entrepreneurship. 24 steps to a successful startup. Wiley: Hoboken.

Aulet, B. (2017). Disciplined entrepreneurship: 24 steps to a successful startup - Workbook. Wiley: Hoboken.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniam:

1. Motywację do pracy.

2. Zaangażowanie w prace zespołu.

3. Pitch Deck.

4. Możliwość wdrożenia na rynek.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojtkowski
Prowadzący grup: Łukasz Wojtkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia za zadanie przybliżyć studentom proces tworzenia, zarządzania i komunikowania startupów. Na kolejnych spotkaniach będą poruszane zagadnienia kluczowe dla zrozumienia procesów projektowania produktów/usług, analizy otoczenia biznesowego, tworzenia strategii rynkowych, przygotowania pitch decku.

Pełny opis:

1. Design Thinking

2. Design Thinking

3. Persona - Grupa docelowa

4. Customer discovery

5. Segmentacja rynkowa (SOM-SAM-TAM)

6. Beachhead Strategy

7. DMU + DMP

8. DMU + DMP

9. BMC/LC

10. Strategia cenowa

11. LCV + COCA

12. LCV + COCA

13. Pitch Deck

14. Pitch Deck

15. Pitch Deck

Literatura:

Aulet, B. (2013). Disciplined Entrepreneurship. 24 steps to a successful startup. Wiley: Hoboken.

Aulet, B. (2017). Disciplined entrepreneurship: 24 steps to a successful startup - Workbook. Wiley: Hoboken.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojtkowski
Prowadzący grup: Łukasz Wojtkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia za zadanie przybliżyć studentom proces tworzenia, zarządzania i komunikowania startupów. Na kolejnych spotkaniach będą poruszane zagadnienia kluczowe dla zrozumienia procesów projektowania produktów/usług, analizy otoczenia biznesowego, tworzenia strategii rynkowych, przygotowania pitch decku.

Pełny opis:

1. Design Thinking

2. Design Thinking

3. Persona - Grupa docelowa

4. Customer discovery

5. Segmentacja rynkowa (SOM-SAM-TAM)

6. Beachhead Strategy

7. DMU + DMP

8. DMU + DMP

9. BMC/LC

10. Strategia cenowa

11. LCV + COCA

12. LCV + COCA

13. Pitch Deck

14. Pitch Deck

15. Pitch Deck

Literatura:

Aulet, B. (2013). Disciplined Entrepreneurship. 24 steps to a successful startup. Wiley: Hoboken.

Aulet, B. (2017). Disciplined entrepreneurship: 24 steps to a successful startup - Workbook. Wiley: Hoboken.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojtkowski
Prowadzący grup: Łukasz Wojtkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia za zadanie przybliżyć studentom proces tworzenia, zarządzania i komunikowania startupów. Na kolejnych spotkaniach będą poruszane zagadnienia kluczowe dla zrozumienia procesów projektowania produktów/usług, analizy otoczenia biznesowego, tworzenia strategii rynkowych, przygotowania pitch decku.

Pełny opis:

1. Design Thinking

2. Design Thinking

3. Persona - Grupa docelowa

4. Customer discovery

5. Segmentacja rynkowa (SOM-SAM-TAM)

6. Beachhead Strategy

7. DMU + DMP

8. DMU + DMP

9. BMC/LC

10. Strategia cenowa

11. LCV + COCA

12. LCV + COCA

13. Pitch Deck

14. Pitch Deck

15. Pitch Deck

Literatura:

Aulet, B. (2013). Disciplined Entrepreneurship. 24 steps to a successful startup. Wiley: Hoboken.

Aulet, B. (2017). Disciplined entrepreneurship: 24 steps to a successful startup - Workbook. Wiley: Hoboken.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)