Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wprowadzenie do Matlaba

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-MF-WMAB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do Matlaba
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka s1,s2 - zajęcia do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Podstawowa umiejętność pracy na komputerze klasy PC.

2. Zaliczenie kursu Wstęp do informatyki.

3. Zaliczenie kursu Wstęp do matematyki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 30

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 20


Łącznie: 80 godzin – 2 punkty ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna składnię języka MATLABA - K_W17

W2: Zna środowisko MATLABA, korzysta z pomocy MATLABA, K_W17

W3: Rozumie komunikaty błędów MATLABA - K_W17

W5: Zna wbudowane funkcje MATLABA - K_W17

W5: Rozumie pojęcie funkcji polimorficznej - K_W17

W6: Korzysta z wbudowanych funkcji MATLABA - K_W17

W7: Rozumie zasady działania instrukcji warunkowych (and. if-statements) - K_W17

W8: Rozumie zasady działania pętli (for-loops oraz the while-loops) - K_W17

W9: Rozumie pojęcie typu danych - K_W17

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Wykorzystuje MATLABA za zaawansowanych obliczeń - K_U13

U2: Pracuje z macierzami w MATLABIE - K_U13

U3: Pisze własne funkcje i skrypty - K_U13

U4: Stosuje standardowe i niestandardowe pakiety systemu LaTeX - K_U13

U5: Korzysta z wbudowanych funkcji MATLABA - K_U13

U6: Korzysta z instrukcji warunkowych - K_U13

U7: Interpretuje błędy i rozwiązuje problemy z nimi związane - K_U13

U8: Samodzielnie poszerza wiedzę na temat użytkowania MATLABA - K_U02

U9: Wykorzystuje instrukcje warunkowe oraz pętle - K_U13

U10: Wykorzystuje MATLABa do pracy z plikami - K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Wyszukuje rozwiązania problemów na forach i grupach dyskusyjnych poświęconych MATLABowi oraz potrafi udzielić informacji na temat sposobów rozwiązania standardowych trudności pojawiających się w pracy z MATLABem - K_K01, K_K02, K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)