Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Information services to people with disabilities

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-OG-EN-ISD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Information services to people with disabilities
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

No

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in the laboratory - 15 hrs


Self-study hours:


- preparation for the laboratory – 30 hrs

- writing paper and presentation – 45 hrs

- reading literature - 30 hrsAltogether: 120 hrs (4 ECTS)


Due to the pandemic, MS Teams and Moodle will be used to carry out classes in summer semester 2020/2021.


Efekty uczenia się - wiedza:

- a student has knowledge about the barriers to access to information and public institutions

- a student has knowledge about information services for people with disabilities

- a student has knowledge about special format materials for people with disabilities

- a student has knowledge about new media for people with disabilities

- a student has knowledge about assistive technologies for people with disabilities

Efekty uczenia się - umiejętności:

- a student acquires a skill in recognizing information needs of people with disabilities

- a student acquires a skill in choosing alternative formats for people with disabilities

- a student acquires a skill in choosing assistive technologies for people with disabilities

- a student acquires a skill in communicating with people with special needs


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-a student sees diversity of the society in the context of information services for people with disabilities

- a student understands the necessity of informing a social environment about alternative formats and assistive technologies for people with special needs

-a student can cooperate in projects to satisfy the information needs of people with disabilities


Metody dydaktyczne:

Exposed teaching methods:

-a display

Expository teaching methods:

- informative lecture

Seeking teaching methods:

- observation

- presentation

- case study


Skrócony opis:

On the course will be discussed an access to information for people with special needs. The following issues will be presented: architectural access to the building, alternative formats materials, assistive technologies, information services for people with disabilities, professional skills of people who serve them. Students will learn the barriers to access to information of people with disabilities.

Pełny opis:

Demographers predict the number of people with disabilities will increase, and also the number of senior citizens. This also applies to public institutions (such as libraries, schools, museums), which should respond to the changes in the social space in which they operate. They should change in terms of their functions and their wide availability and be prepared to serve users with disabilities. On the course will be discussed access to information for people with special needs ex. architectural access to the building, alternative formats, assistive technologies, information services for this group, the professional skills of staff who serve people with disabilities. Students will learn the barriers to access to information and public institutions of people with disabilities.

Detailed schedule:

- the barriers to access to public institutions and information for people with special needs

- the tips on how to serve people with disabilities

- architectural access to buildings

- universal design conception

- alternative format materials

- assistive technologies,

- information services,

- professional skills of staff

- the visit to the special department of the main public library in Toruń

which serve people with disabilities - if it will be possible during the pandemic

Literatura:

1.Accessible exhibition stand handbook [online] ESSA 2014 [access: 13.03.2014]. Accessible: http://www.essa.uk.com/files/eguide_winter2013_essa_accessible_stand_guide.pdf

2.Burgstahler S., Universal design; process, principles and applications [online] University of Washington [access: 13.03.2014]. Accessible: http://www.washington.edu/doit/Brochures/Programs/ud.html

3.Byerley S. L., Chambers M. B., Accessibility and usability of Web-based library databases for non-visual users, Library Hi Tech 2002, Vol. 20, nr 2, s. 169–178.

4.Byerley S. L., Chambers M. B., Thohira M., Accessibility of web-based library databases: the vendors’ perspectives in 2007, Library Hi Tech 2007, Vol. 25, nr 4, s. 509–527.

5.Deines-Jones C., Van Fleet C., Preparing staff to serve patrons with1.Accessible exhibition stand handbook [online] ESSA 2014 [access: 13.03.2014]. Accessible: http://www.essa.uk.com/files/eguide_winter2013_essa_accessible_stand_guide.pdf

2.Burgstahler S., Universal design; process, principles and applications [online] University of Washington [access: 13.03.2014]. Accessible: http://www.washington.edu/doit/Brochures/Programs/ud.html

3.Byerley S. L., Chambers M. B., Accessibility and usability of Web-based library databases for non-visual users, Library Hi Tech 2002, Vol. 20, nr 2, s. 169–178.

4.Byerley S. L., Chambers M. B., Thohira M., Accessibility of web-based library databases: the vendors’ perspectives in 2007, Library Hi Tech 2007, Vol. 25, nr 4, s. 509–527.

5.Deines-Jones C., Van Fleet C., Preparing staff to serve patrons with disabilities: a how-to-do-it manual, New York, London: Neal-Schuman Publishers, 1995.

6.Guidelines for easy-to-read materials, opr. B. T. Tronbacke, The Hague: IFLA Headquarters, 1997.

7.Guidelines for libraries serving hospital patients and the elderly and disabled in long-term care facilities, comp. N. M. Panella, The Hague: IFLA Headquarters, 2000.

8.Guidelines for library services to deaf people, ed. J. M. Day, The Hague: IFLA, 2000.

9. Guidelines for library service to braille users, [in:] Libraries for the blind in the information age – guidelines for development [online], ed. R. Kavanagh, B. Christensen Sköld, The Hague: IFLA, 2005 [access: 13.03.2014]. Accessible in: http://www.ifla.org/VII/s31/pub/Profrep86.pdf.

10. Guidelines on library and information services for people with disabilities, [in:] W. Scott , The accessible Canadian library II: a resource tool for libraries serving persons with disabilities [online], Ottawa: National Library of Canada 1996 [access: 08.03.2014]. Accessible in: http://www.collectionscanada.ca/obj/p10/f2/eacc-can.pdf.

11. Guidelines on library standards for people with disabilities [online] Australian Library and Information Association 2005 [access: 11.03.2014]. Accessible in: https://www.alia.org.au/about-alia/policies-and-guidelines/alia-policies/guidelines-library-standards-people-disabilities

12. Improving library services to people with disabilities, red. C. Deines-Jones, Oxford: Chandos Publishing, 2007.

13. Irvall B., Nielsen G. S., Access to libraries for persons with disabilities – checklist [online], The Hague 2005 [access: 13.03.2014]. Accessible in: http://archive.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-89e.pdf

14. Libraries for the blind in the information age – guidelines for development [online], ed. R. Kavanagh, B. Christensen Sköld, The Hague: IFLA, 2005 [access: 13.03.2014]. Accessible in: http://www.ifla.org/VII/s31/pub/Profrep86.pdf

15. Mates B. T., Adaptive technology for the Internet: making electronic resources accessible for all, Chicago, London: American Library Association, 2000.

16. Mates B. T., 5-star programming and services for your 55+ customers, Chicago: American Library Association, 2003.

17. Nielsen G. S., Irvall B., Guidelines for libraries services to persons with dyslexia [online], The Hague: IFLA, 2001 [access: 13.03.2014]. Accessible in: http://www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-70e.pdf.

18. Rubin R. J., Planning for library services to people with disabilities, Chicago: American Library Association, 2001.

19. Smithsonian guidelines for accessible exhibition design [online]Smithsonian Institution [access: 13.03.2014]. Accessible: http://www.si.edu/Accessibility/SGAED.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- paper and presentation – max. 70 pts (70%)

- activity – max. 10 pts (10%)

- attendance in course – max.20 pts (20%)

Assessment criteria:

fail- more than two absences, lack of activity and meeting the criteria for presentation less than 45 pts (less than 45%)

satisfactory- attendance in the course, activity and meeting the criteria for presentation – 45-60 pts (45% (inclusive) - do 60% (exclusively)

satisfactory plus-- attendance in the course, activity and meeting the criteria for presentation – 60-70 pts (60% (inclusive) - do 70% (exclusively)

good - attendance in the course, activity and meeting the criteria for presentation – 70-80 pts (70% (inclusive) - do 80% (exclusively)

good plus- attendance in the course, activity and meeting the criteria for presentation – 80-90 pts (80% (inclusive) - 90% (exclusively)

very good – attendance in the course, activity and meeting the criteria for presentation – 90-100 pts (90% (inclusive) to 100%

Praktyki zawodowe:

No

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska
Prowadzący grup: Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska
Prowadzący grup: Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Sławomir Stępski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska
Prowadzący grup: Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Sławomir Stępski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska
Prowadzący grup: Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Sławomir Stępski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Due to the pandemic, MS Teams and Moodle will be used to carry out classes.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.