Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Multimedia in Social Communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-OG-EN-MSC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Multimedia in Social Communication
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

Classes requiring direct participation on lectures and workshops (synchronously Microsoft Teams, and asynchronously - Moodle)

Self-study: make up the series of homework according schedule of topics

Self-study: two final project preparation

Self-study: final project presentation and defence

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Within the scope of knowledge:


The students will have the theoretical elementary knowledge about modern graphics design and multimedia technology.

The students will know modern tools for graphic design


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Within the scope of skills:


The students will be able to design own multimedia application and fit it to the receivers needs.

The students will be able to visualize required announcement in both effective and aesthetic way.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Within the scope of social competence:


The student will be able to compare distinct multimedia applications and environments as well as select the most proper regarding to their needs.


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - lecture

- display

- e-learning platform


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- projektu

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course provides students with the knowledge and skills needed to design, prepare and develop multimedia docuemnts in various forms of publishing including professional Web pages components, presentations as well as scientific or commercial posters

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course provides students with the skills needed to design, prepare and develop multimedia resources. The students will learn advanced digital graphics techniques for collage, pictures correction and retouching, compression, layering, resolution and format adjustment, as well as theoretical principles of aesthetic information design. Students will stydy both the aesthetic and technical aspects of multimedia design and production using various software programs such as GIMP, Inkscape, Picasa, Pixlr, Audacity, Moviemaker. These skills will be useful in:

- professional graphic design to do advertising, logo or billboard;

- Web page graphics design;

- conferences materials preparation like posters, presentations;

- reports included the maximum valuable and readable information.

This unit will conclude with the creation of two projects: collage, raster animation and common discussion about it

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Lecturer’s presentations

2. Moodle proper course resourses

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The final assessment include:

• regular attendance at lecture,

• make up the homework,

• final projects design and presentation.

Evaluation scheme rely on following values: mastery of technology (60%), aesthetic (20%), innovation (10%) and very essential optimizing output files (10%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veslava Osińska
Prowadzący grup: Veslava Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veslava Osińska
Prowadzący grup: Veslava Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veslava Osińska
Prowadzący grup: Veslava Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veslava Osińska
Prowadzący grup: Veslava Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.