Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody i narzędzia uczenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S1-1-MNU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia uczenia się
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Filozofia I rok s1 - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

Poznanie specyfiki szkoły wyższej, wiedza na temat skutecznych metod uczenia się, podstawowe informacje dotyczące pisania tekstów naukowych, zasady przygotowywania się do wystąpień publicznych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Metody uczenia się, sporządzanie notatek z lektur i wykładów, planowanie nauki , radzenie sobie ze stresem, ćwiczenie pamięci.

Metody dydaktyczne:

Tryb synchroniczny, pierwsza część - MS Teams

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek ze specyfiką szkoły wyższej oraz zaproponowanie metod pracy odpowiednich do stojących przed nimi wyzwań.

Pełny opis:

Podczas zajęć studentki i studenci poznają metody pracy przydatne im podczas studiowania. Uczą się na temat różnych rodzajów czytania (praca z tekstem) oraz sporządzania notatek. Poznają zasady efektywnego uczenia się (planowanie nauki, przygotowywanie się do egzaminów. różne metody uczenia się i sposób ich doboru, ćwiczenie pamięci itp.). Dowiadują się również na czym polega proces pisania oraz jaka jest specyfika tekstu naukowego. Przygotowują się również do wystąpień publicznych (np. do wygłaszania referatów).

1. Specyfika szkoły wyższej

2. Przegląd różnych metod uczenia się

3. Ćwiczenie pamięci.

4. Lektura tekstu i sporządzanie notatek

5. Planowanie nauki i przygotowywanie się do egzaminu

6. Jak unikać plagiatu

7. Pisanie - podstawowe zasady pisania teksów naukowych i prac dyplomowych.

8. Wystąpienia publiczne.

Literatura:

1. Uczenie się: E.A. Locke: Jak uczyć się efektywnie? rozdziały 2-4;

2. R. Kotarski: Włam się do mózgu, rozdziały XI i X (Metoda zmiany miejsca i Metoda tancerki);

3. Uczenie się: E.A. Locke: Jak uczyć się efektywnie? rozdziały 5 oraz R. Kotarski: Włam się do mózgu, rozdział XIII (Metoda majstersztyku);

4. Uczenie się: E.A. Locke: Jak uczyć się efektywnie?, rozdział 11 oraz R. Kotarski: Włam się; do mózgu, rozdział XV (Metoda walenia)

5. Planowanie uczenia się: E.A. Locke: Jak uczyć się efektywnie? rozdział 10 oraz B. Carey: Jak się uczyć, rozdział Efekt rozłożenia powtórzeń;

6. Czym jest plagiat? S. Stanisławska -Kloc: Plagiat i autoplagiat;

7.Pisanie pracy: B. Angelὅw: Jak uczyć się skutecznie szybko i przyjemnie?, rozdział Pisanie;

8. Wystąpienia publiczne: B. Angelὅw: Jak uczyć się skutecznie szybko i przyjemnie? rozdział Wystąpienia publiczne;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska, Rafał Moczkodan
Prowadzący grup: Barbara Grabowska, Rafał Moczkodan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska
Prowadzący grup: Barbara Grabowska, Kinga Majchrzak-Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska
Prowadzący grup: Barbara Grabowska, Kinga Majchrzak-Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)