Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie II - filozofia (III rok)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S1-3-SEML Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie II - filozofia (III rok)
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Filozofia - I stopnia - 3 rok - stacjonarne
Wszystkie przedmioty na Filozofii Dziennej
Punkty ECTS i inne: 13.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

13 ECTS = 325-390 godzin pracy, w tym:


2 ECTS = 50-60 godzin - udział w zajęciach

11 ECTS = 275-330 godzin - przygotowanie do zajęć, prace domowe, lektury oraz wszystkie prace związane z przygotowaniem pracy licencjackiej i przygotowaniem się do egzaminu dyplomowego

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozoficznych:

1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3) estetyka, filozofia kultury, zwłaszcza w zakresie tematycznym i metodologicznym, jaki obejmuje wybrane seminarium dyplomowe (K_W15).

Wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny filozoficzne, zwłaszcza na potrzeby przygotowywanej pracy dyplomowej (K_W18).

Ponadto, zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filozoficznej (K_W19).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych (K_U10).

Pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury (K_U14).

dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę (K_U17).

Prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego (K_U19).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania (K_K05).

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów prowadzona w grupie oraz samodzielnie.

Prezentacja wybranego materiału.

Dyskusja.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Nadrzędnym celem pracy seminaryjnej w czasie dwóch ostatnich semestrów jest napisanie rozprawy dyplomowej w oparciu o wcześniej wykonaną pracę badawczą oraz przygotowanie siebie do egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

Drugi i trzeci semestr seminarium licencjackiego przeznaczone są na prace związane z przygotowaniem rozprawy dyplomowej. W zależności od seminarium oraz wybranego tematu rozprawy w różnych proporcjach będą to: analizy wybranych tekstów, dyskusje, opracowanie i analiza fragmentów rozprawy, dyskusja na temat analogicznych fragmentów tekstu innych uczestników i uczestniczek seminarium etc.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji i analizie tekstów. Przedstawienie wybranej partii materiału w formie referatu. Prezentacje wyników własnej pracy (w zakresie analizy, ale również kwerendy bibliotecznej etc.). Przygotowanie pracy dyplomowej.

Szczegółowe metody i kryteria oceny zostaną przedstawione na wybranym seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć, Marcin Jaranowski, Marcin Leźnicki, Krzysztof Wawrzonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski, Janusz Grygieńć, Marcin Leźnicki, Rafał Palczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Bińczyk, Marta Chojnacka, Barbara Grabowska, Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski, Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski, Tomasz Kupś, Marcin Leźnicki, Marcin Zdrenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.