Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Jak humanistyka oswaja technologię, przestrzeń miasta i ciało

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-MISH-HOT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jak humanistyka oswaja technologię, przestrzeń miasta i ciało
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów MISH-S
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Pniewski
Prowadzący grup: Dariusz Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć są analizy kreacyjnej funkcji humanistyki. Proponuję zastanowienie się nad sposobami przekonywania, tłumaczenia, przyzwyczajania, oswajania, słowem – retoryką nowoczesności.

Pełny opis:

Celem zajęć są analizy dwóch funkcji humanistyki: kreacyjnej i "prewencyjnej", a także "społecznych obiegów wiedzy akademickiej". Proponuję zastanowienie się nad sposobami przekonywania, tłumaczenia, przyzwyczajania, oswajania techniki, technologii, życia miejskiego, idei społeczno-politycznych, a także medycyny (z odniesieniami do tożsamości narodowej i polityki), obiegów i użyteczności wiedzy humanistycznej.

W związku z tym, że większość metod perswazyjnych została wypracowana w XIX wieku, analizy poprzedzone zostaną prezentacją XIX-wiecznych mechanizmów konstruowania wyobrażeń o nowoczesności (tworzenie nowych figur myśli, przywłaszczanie i aktualizacja tradycyjnych zjawisk kulturowych, wykorzystywanie estetyki i twórczości artystycznej w funkcji perswazyjnej). W ten sposób studenci uzyskają efektywne narzędzie badania współczesnych zagadnień, tematów i problemów „granicznych” humanistyki: relacji człowiek – maszyna, człowiek – tkanka miejska, a także zdrowotne tabu. Zastanowimy się również nad najnowszymi sposobami badania i korzystania z wiedzy humanistycznej: "społecznymi obiegami wiedzy humanistycznej" i "humanistyki prewencyjnej".

Literatura:

1) https://spoleczneobiegiwiedzy.pl/spoleczne-obiegi-wiedzy-akademickiej-kategorie-autoetnograficzne/

2) Resilience Academic Team (RAT), "Humanistyka prewencyjna", Warszawa-Poznań 2022 (wybór).

3)

3.a. Podgórski Michał, Przestrzeń miejska - dzielenie postrzegalnego.", "Interlinie", nr 1(2), 2011, s. 7-13 (materiał w formacie PDF, kanał grupy zajęciowej na MTeams).

4.a. Lyotard Jean-Francois, Wniosłość i awangarda, „Teksty Drugie”, nr 2/3 (38/39), 1996, s. 173-189:

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1996-t-n2_3_(38_39)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1996-t-n2_3_(38_39)-s173-189/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1996-t-n2_3_(38_39)-s173-189.pdf

4.b. Jacques Ranciere, The Sublime from Lyotard to Schiller (2004)

https://www.radicalphilosophy.com/article/the-sublime-from-lyotard-to-schiller

4)

4.a. Nye David E., American Technological Sublime, Cambridge Mass, London 1994

https://books.google.pl/books?id=LrdbOJFxWIoC&printsec=frontcover&dq=nye+david&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwir3P3i1YbhAhUIaVAKHR1RAngQ6AEIKDAA#v=onepage&q=nye%20david&f=false

4.b. Francois Pieter, If it’s 1815, this must be Belgium: The Origins of the Modern Travel Guide

https://www.jstor.org/stable/23315044?seq=1

4.c. Bal Mieke, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2013 (wybrane fragmenty).

4.d. Alaimo Stacy, Bodily natures. Science, Environment, and the Material Self, Indianapolis 2010 (fragment):

https://iupress.org/9780253222404/bodily-natures/

dostępne również w bibliotece UMK (na miejscu oraz online)

5)

5.a. Zizek Slavoj, Wzniosły obiekt ideologii, Wrocław 2001.

6)

6.a. fragmenty wybranych tekstów Ch. den Tandta (dostępne online w open source)

6.b. Augé Marc, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2011.

7)

7.a. Kanicki Witold, Ujemny biegun fotografii. Negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej, Gdańsk 2016 (fragmenty).

7.b. Jablonka Ivan, La décomposition du mouvement (2016) :

https://histoire-image.org/etudes/decomposition-mouvement

7.c. Edwards Paul, Paul Valery et Etienne-Jules Marey... (2014) :

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01504256/document

8) dodatkowe (fragmenty):

8.a. Clewis, Robert R., The Sublime Reader, 2018: https://www.bloomsbury.com/au/the-sublime-reader-9781350030145/

8.b. Brady Emily, The Sublime in Modern Philosophy: Aesthetics, Ethics, and Nature, Cambridge 2013:

https://books.google.pl/books?id=BfokAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Pniewski
Prowadzący grup: Dariusz Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć są analizy kreacyjnej funkcji humanistyki. Proponuję zastanowienie się nad sposobami przekonywania, tłumaczenia, przyzwyczajania, oswajania, słowem – retoryką nowoczesności.

Pełny opis:

Celem zajęć są analizy dwóch funkcji humanistyki: kreacyjnej i "prewencyjnej", a także "społecznych obiegów wiedzy akademickiej". Proponuję zastanowienie się nad sposobami przekonywania, tłumaczenia, przyzwyczajania, oswajania techniki, technologii, życia miejskiego, idei społeczno-politycznych, a także medycyny (z odniesieniami do tożsamości narodowej i polityki), obiegów i użyteczności wiedzy humanistycznej.

W związku z tym, że większość metod perswazyjnych została wypracowana w XIX wieku, analizy poprzedzone zostaną prezentacją XIX-wiecznych mechanizmów konstruowania wyobrażeń o nowoczesności (tworzenie nowych figur myśli, przywłaszczanie i aktualizacja tradycyjnych zjawisk kulturowych, wykorzystywanie estetyki i twórczości artystycznej w funkcji perswazyjnej). W ten sposób studenci uzyskają efektywne narzędzie badania współczesnych zagadnień, tematów i problemów „granicznych” humanistyki: relacji człowiek – maszyna, człowiek – tkanka miejska, a także zdrowotne tabu. Zastanowimy się również nad najnowszymi sposobami badania i korzystania z wiedzy humanistycznej: "społecznymi obiegami wiedzy humanistycznej" i "humanistyki prewencyjnej".

Literatura:

1) https://spoleczneobiegiwiedzy.pl/spoleczne-obiegi-wiedzy-akademickiej-kategorie-autoetnograficzne/

2) Resilience Academic Team (RAT), "Humanistyka prewencyjna", Warszawa-Poznań 2022 (wybór).

3)

3.a. Podgórski Michał, Przestrzeń miejska - dzielenie postrzegalnego.", "Interlinie", nr 1(2), 2011, s. 7-13 (materiał w formacie PDF, kanał grupy zajęciowej na MTeams).

4.a. Lyotard Jean-Francois, Wniosłość i awangarda, „Teksty Drugie”, nr 2/3 (38/39), 1996, s. 173-189:

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1996-t-n2_3_(38_39)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1996-t-n2_3_(38_39)-s173-189/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1996-t-n2_3_(38_39)-s173-189.pdf

4.b. Jacques Ranciere, The Sublime from Lyotard to Schiller (2004)

https://www.radicalphilosophy.com/article/the-sublime-from-lyotard-to-schiller

4)

4.a. Nye David E., American Technological Sublime, Cambridge Mass, London 1994

https://books.google.pl/books?id=LrdbOJFxWIoC&printsec=frontcover&dq=nye+david&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwir3P3i1YbhAhUIaVAKHR1RAngQ6AEIKDAA#v=onepage&q=nye%20david&f=false

4.b. Francois Pieter, If it’s 1815, this must be Belgium: The Origins of the Modern Travel Guide

https://www.jstor.org/stable/23315044?seq=1

4.c. Bal Mieke, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2013 (wybrane fragmenty).

4.d. Alaimo Stacy, Bodily natures. Science, Environment, and the Material Self, Indianapolis 2010 (fragment):

https://iupress.org/9780253222404/bodily-natures/

dostępne również w bibliotece UMK (na miejscu oraz online)

5)

5.a. Zizek Slavoj, Wzniosły obiekt ideologii, Wrocław 2001.

6)

6.a. fragmenty wybranych tekstów Ch. den Tandta (dostępne online w open source)

6.b. Augé Marc, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2011.

7)

7.a. Kanicki Witold, Ujemny biegun fotografii. Negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej, Gdańsk 2016 (fragmenty).

7.b. Jablonka Ivan, La décomposition du mouvement (2016) :

https://histoire-image.org/etudes/decomposition-mouvement

7.c. Edwards Paul, Paul Valery et Etienne-Jules Marey... (2014) :

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01504256/document

8) dodatkowe (fragmenty):

8.a. Clewis, Robert R., The Sublime Reader, 2018: https://www.bloomsbury.com/au/the-sublime-reader-9781350030145/

8.b. Brady Emily, The Sublime in Modern Philosophy: Aesthetics, Ethics, and Nature, Cambridge 2013:

https://books.google.pl/books?id=BfokAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Pniewski
Prowadzący grup: Dariusz Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć są analizy kreacyjnej funkcji humanistyki. Proponuję zastanowienie się nad sposobami przekonywania, tłumaczenia, przyzwyczajania, oswajania, słowem – retoryką nowoczesności.

Pełny opis:

Celem zajęć są analizy dwóch funkcji humanistyki: kreacyjnej i "prewencyjnej", a także "społecznych obiegów wiedzy akademickiej". Proponuję zastanowienie się nad sposobami przekonywania, tłumaczenia, przyzwyczajania, oswajania techniki, technologii, życia miejskiego, idei społeczno-politycznych, a także medycyny (z odniesieniami do tożsamości narodowej i polityki), obiegów i użyteczności wiedzy humanistycznej.

W związku z tym, że większość metod perswazyjnych została wypracowana w XIX wieku, analizy poprzedzone zostaną prezentacją XIX-wiecznych mechanizmów konstruowania wyobrażeń o nowoczesności (tworzenie nowych figur myśli, przywłaszczanie i aktualizacja tradycyjnych zjawisk kulturowych, wykorzystywanie estetyki i twórczości artystycznej w funkcji perswazyjnej). W ten sposób studenci uzyskają efektywne narzędzie badania współczesnych zagadnień, tematów i problemów „granicznych” humanistyki: relacji człowiek – maszyna, człowiek – tkanka miejska, a także zdrowotne tabu. Zastanowimy się również nad najnowszymi sposobami badania i korzystania z wiedzy humanistycznej: "społecznymi obiegami wiedzy humanistycznej" i "humanistyki prewencyjnej".

Literatura:

1) https://spoleczneobiegiwiedzy.pl/spoleczne-obiegi-wiedzy-akademickiej-kategorie-autoetnograficzne/

2) Resilience Academic Team (RAT), "Humanistyka prewencyjna", Warszawa-Poznań 2022 (wybór).

3)

3.a. Podgórski Michał, Przestrzeń miejska - dzielenie postrzegalnego.", "Interlinie", nr 1(2), 2011, s. 7-13 (materiał w formacie PDF, kanał grupy zajęciowej na MTeams).

4.a. Lyotard Jean-Francois, Wniosłość i awangarda, „Teksty Drugie”, nr 2/3 (38/39), 1996, s. 173-189:

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1996-t-n2_3_(38_39)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1996-t-n2_3_(38_39)-s173-189/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1996-t-n2_3_(38_39)-s173-189.pdf

4.b. Jacques Ranciere, The Sublime from Lyotard to Schiller (2004)

https://www.radicalphilosophy.com/article/the-sublime-from-lyotard-to-schiller

4)

4.a. Nye David E., American Technological Sublime, Cambridge Mass, London 1994

https://books.google.pl/books?id=LrdbOJFxWIoC&printsec=frontcover&dq=nye+david&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwir3P3i1YbhAhUIaVAKHR1RAngQ6AEIKDAA#v=onepage&q=nye%20david&f=false

4.b. Francois Pieter, If it’s 1815, this must be Belgium: The Origins of the Modern Travel Guide

https://www.jstor.org/stable/23315044?seq=1

4.c. Bal Mieke, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2013 (wybrane fragmenty).

4.d. Alaimo Stacy, Bodily natures. Science, Environment, and the Material Self, Indianapolis 2010 (fragment):

https://iupress.org/9780253222404/bodily-natures/

dostępne również w bibliotece UMK (na miejscu oraz online)

5)

5.a. Zizek Slavoj, Wzniosły obiekt ideologii, Wrocław 2001.

6)

6.a. fragmenty wybranych tekstów Ch. den Tandta (dostępne online w open source)

6.b. Augé Marc, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2011.

7)

7.a. Kanicki Witold, Ujemny biegun fotografii. Negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej, Gdańsk 2016 (fragmenty).

7.b. Jablonka Ivan, La décomposition du mouvement (2016) :

https://histoire-image.org/etudes/decomposition-mouvement

7.c. Edwards Paul, Paul Valery et Etienne-Jules Marey... (2014) :

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01504256/document

8) dodatkowe (fragmenty):

8.a. Clewis, Robert R., The Sublime Reader, 2018: https://www.bloomsbury.com/au/the-sublime-reader-9781350030145/

8.b. Brady Emily, The Sublime in Modern Philosophy: Aesthetics, Ethics, and Nature, Cambridge 2013:

https://books.google.pl/books?id=BfokAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)