Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-101-PRSs1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Praca socjalna I rok s1- sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Prowadzący przedmiot realizuje treści kształcenia

w zakresie wprowadzenia do pedagogiki, co prowadzi do uzyskania określonych efektów kształcenia – umiejętności i kompetencji. Podczas wykładów student zapozna się z mapą pojęciową współczesnej pedagogiki oraz

z fundamentalnymi kategoriami pedagogicznymi. Forma zajęć: wykład

Pełny opis:

Kształcenie w zakresie wprowadzenia do pedagogiki obejmuje następujące treści:

- geneza nauki, jej dzieje

i współczesne dylematy

- geneza, istota i rozwój pedagogiki

- podstawowe kategorie pojęciowe współczesnej pedagogiki

- wychowanie w różnych kulturach i różnych organizacjach (porządkach) życia społecznego

- instytucje edukacyjne

- geneza i struktura wiedzy pedagogicznej

- pojęcie doktryny pedagogicznej, znaczenie doktryn dla współczesnej refleksji o wychowaniu, związek doktryn

z ideologiami edukacyjnymi

Literatura:

Lektury obowiązkowe I część:

Melchior Wańkowicz – „Tworzywo” (pełna wersja)

Wiktor Gomulicki –„Wspomnienia Niebieskiego Mundurka” (całość)

Roert Musil - „Niepokoje wychowanka Torlesa" (całość)

James Kirkwood - „Dobre chwile-złe chwile” (pełen tekst)

Lektury obowiązkowe II część:

„Kreowanie społeczeństwa niewiedzy” (red.: Arkadiusz Jabłoński i inni) –KUL 2015

Sergiusz Hessen, „Szkoła i demokracja na przełomie”, Warszawa 977

Nalaskowski Aleksander - „Pedagogiczne z złudzenia, zmyślenia i fikcje”

Roland Meighan - „Porównywanie systemów wychowania złych, dobrych, brzydkich i przeciwskutecznych"

Okoń Wincenty - „Dziesięć szkół alternatywnych”

Bogusław Śliwerski - „Edukacja (w) polityce Politycka (w) edukacji), 2015

Lektury bazalne:

Kazimierz Sośnicki – „Istota i cele wychowania”

Kazimierz Sośnicki - „Pedagogika ogólna : podręcznik dla użytku zakładów kształcenia nauczycieli”

Kazimierz Sośnicki - „Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX w”

Wyżej przedstawione lektury są niezbędne do zaliczenia tego przedmiotu –bez względu na specjalizacje i kierunki obrębie naszego Wydziału. Dodatkowo mogą stać się tematem tzw, wejściówek, czyli sprawdzianu przed ćwiczeniami umożliwiających wzięcie udziału w zajęciach przez osoby faktycznie do nich przygotowane.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

- rozumie podstawowe pojęcia pedagogiczne

- rozumie istotę nauki jako jednej z form ludzkiego doświadczenia

- dokonuje analizy odmiennych koncepcji wychowania, dokonuje rekonstrukcji ich założeń oraz ideologii

- rozróżnia potoczną wiedzę o wychowaniu od wiedzy naukowej

- rozróżnia podstawowe możliwości i ograniczenia towarzyszące procesom edukacji

- posiada umiejętność posługiwania się językiem różnych koncepcji wychowania dla opisu rzeczywistości społecznej

- opisuje poszczególne depozyty pedagogiczne

- dokonuje rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi drogami transmisji kultury wg M. Mead

- rozpoznaje wybrane szkoły pedagogiczne

- opisuje fazy rozwoju człowieka wg E. Eriksona

Metody i kryteria oceniania:

M. podająca (wykład)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

- przekaz zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu, kształceniu i autoedukacji człowieka;

- przekaz podstawowego języka opisu świata rozwoju, wychowania i kształcenia człowieka;

- przekaz podstawowych wiadomości o świecie zinstytucjonalizowanej edukacji, o praktyce edukacyjnej.;

Pełny opis:

1. Pedagogiczny obraz wychowania

Pedagogika jako nauka i jej dyscypliny szczegółowe,

Podstawowe pojęcia pedagogiki.

2. Antropologiczne obraz wychowania

Człowiek. Społeczeństwo. Kultura.

Transmisja kulturowa. Reprodukcja biologiczna i kulturowa..

Hominizacja osobnicza. Procesy.

-Socjalizacja;

- Edukacja;

- Personalizacja.

3.Kondycja współczesnej pedagogiki

Literatura:

Kwieciński Z., B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019.

Nowicka E.: Świat człowieka, świat kultury, Warszawa 1991.

Pietrasiński Z.: Ekspansja pięknych umysłów, , Warszawa 2008.

Pietrasiński Z.: Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 1990.

Schulz, Antropologiczne podstawy wychowania, Warszawa 1996.

Schulz R., Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej, Kraków 2018.

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. I, Toruń 2003

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. II Toruń 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

- przekaz zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu, kształceniu i autoedukacji człowieka;

- przekaz podstawowego języka opisu świata rozwoju, wychowania i kształcenia człowieka;

- przekaz podstawowych wiadomości o świecie zinstytucjonalizowanej edukacji, o praktyce edukacyjnej.;

Pełny opis:

1. Pedagogiczny obraz wychowania

Pedagogika jako nauka i jej dyscypliny szczegółowe,

Podstawowe pojęcia pedagogiki.

2. Antropologiczne obraz wychowania

Człowiek. Społeczeństwo. Kultura.

Transmisja kulturowa. Reprodukcja biologiczna i kulturowa..

Hominizacja osobnicza. Procesy.

-Socjalizacja;

- Edukacja;

- Personalizacja.

3.Kondycja współczesnej pedagogiki

Literatura:

Kwieciński Z., B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019.

Nowicka E.: Świat człowieka, świat kultury, Warszawa 1991.

Pietrasiński Z.: Ekspansja pięknych umysłów, , Warszawa 2008.

Pietrasiński Z.: Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 1990.

Schulz, Antropologiczne podstawy wychowania, Warszawa 1996.

Schulz R., Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej, Kraków 2018.

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. I, Toruń 2003

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. II Toruń 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Iwona Murawska, Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

- przekaz zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu, kształceniu i autoedukacji człowieka;

- przekaz podstawowego języka opisu świata rozwoju, wychowania i kształcenia człowieka;

- przekaz podstawowych wiadomości o świecie zinstytucjonalizowanej edukacji, o praktyce edukacyjnej.;

Pełny opis:

1. Pedagogiczny obraz wychowania

Pedagogika jako nauka i jej dyscypliny szczegółowe,

Podstawowe pojęcia pedagogiki.

2. Antropologiczne obraz wychowania

Człowiek. Społeczeństwo. Kultura.

Transmisja kulturowa. Reprodukcja biologiczna i kulturowa..

Hominizacja osobnicza. Procesy.

-Socjalizacja;

- Edukacja;

- Personalizacja.

3.Kondycja współczesnej pedagogiki

Literatura:

Kwieciński Z., B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019.

Nowicka E.: Świat człowieka, świat kultury, Warszawa 1991.

Pietrasiński Z.: Ekspansja pięknych umysłów, , Warszawa 2008.

Pietrasiński Z.: Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 1990.

Schulz, Antropologiczne podstawy wychowania, Warszawa 1996.

Schulz R., Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej, Kraków 2018.

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. I, Toruń 2003

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. II Toruń 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.