Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-105-PRSs1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wiedza o Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Praca socjalna I rok s1- sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15h

2. Praca indywidualna: 15h

3. Przygotowania do uzyskania zaliczenia: 10h

4. Praktyki: 0h

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi istotnymi dla realizacji zadań pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce i wybranych krajach

Ma wiedzę na temat metod, technik i środków pomocy jednostkom, grupom i środowiskom w celu wzmocnienia, lub przywrócenia zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi prawidłowo dostrzegać, nazywać i interpretować procesy i zjawiska społeczne (pedagogiczne, kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w obszarze pracy socjalnej i pomocy społecznej

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych zjawisk i procesów społecznych (wychowawczych, politycznych, prawnych, gospodarczych) istotnych dla funkcjonowania pracy socjalnej i pomocy społecznej

Umie wypowiadać się w mowie i piśmie na temat zagadnień z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności przydatne w pracy socjalnej

Metody dydaktyczne:

- dyskusja problemowa moderowana przez Prowadzącego (ocena ciągła);

- pisemny test końcowy.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia opanowanie podstawowej wiedzy na temat założeń, instytucji, polityk i funkcjonowania Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci pierwszego roku kierunku praca socjalna (licencjat) zyskają możliwość poznania Unii Europejskiej, jej polityk szczegółowych oraz aktywności przez nią podejmowanych. Studenci wcielą się zarówno w rolę ekspertów, przybliżając konkretne zagadnienie reszcie grupy, jak również w rolę komentatorów i krytyków, w zakresie poszczególnych polityk, idei i wartości UE. Ćwiczone będą zatem przeróżne elementy dyskusji: argumentacja, retoryka, kultura wystąpień publicznych itp

Literatura:

Przykładowa literatura:

- J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

- J. Barcz (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- J. McCormick, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010.

- M. Olszewski, Wybrane zagadnienia integracji europejskiej, Radom 2011.

- M. Poboży (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

- W. Stankowski (red.), Europeistyka. Leksykon, Warszawa 2011.

- M. Świstak, J.W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015.

- K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Warszawa 2011.

- portal Unii Europejskiej, Obszary działalności UE, http://europa.eu/pol/index_pl.htm

Dopuszcza się, a nawet zaleca, poszukiwanie innych źródeł (książek, artykułów, tekstów internetowych) dotyczących polityk szczegółowych.

Efekty uczenia się:

K_W03: ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi istotnymi dla realizacji zadań pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce i wybranych krajach

K_U01: potrafi prawidłowo dostrzegać, nazywać i interpretować procesy i zjawiska społeczne (pedagogiczne, kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w obszarze pracy socjalnej i pomocy społecznej

K_U02: potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych zjawisk i procesów społecznych (wychowawczych, politycznych, prawnych, gospodarczych) istotnych dla funkcjonowania pracy socjalnej i pomocy społecznej

K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć, zaliczenie kolokwium.

Praktyki zawodowe:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia opanowanie podstawowej wiedzy na temat założeń, instytucji, polityk i funkcjonowania Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci pierwszego roku kierunku praca socjalna (licencjat) zyskają możliwość poznania Unii Europejskiej, jej polityk szczegółowych oraz aktywności przez nią podejmowanych. Studenci wcielą się zarówno w rolę ekspertów, przybliżając konkretne zagadnienie reszcie grupy, jak również w rolę komentatorów i krytyków, w zakresie poszczególnych polityk, idei i wartości UE. Ćwiczone będą zatem przeróżne elementy dyskusji: argumentacja, retoryka, kultura wystąpień publicznych itp.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

- J. Barcz (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- J. McCormick, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010.

- M. Olszewski, Wybrane zagadnienia integracji europejskiej, Radom 2011.

- M. Poboży (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

- W. Stankowski (red.), Europeistyka. Leksykon, Warszawa 2011.

- M. Świstak, J.W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015.

- K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Warszawa 2011.

- portal Unii Europejskiej, Obszary działalności UE, http://europa.eu/pol/index_pl.htm

Dopuszcza się, a nawet zaleca, poszukiwanie innych źródeł (książek, artykułów, tekstów internetowych) dotyczących polityk szczegółowych.

Uwagi:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia opanowanie podstawowej wiedzy na temat założeń, instytucji, polityk i funkcjonowania Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci pierwszego roku kierunku praca socjalna (licencjat) zyskają możliwość poznania Unii Europejskiej, jej polityk szczegółowych oraz aktywności przez nią podejmowanych. Studenci wcielą się zarówno w rolę ekspertów, przybliżając konkretne zagadnienie reszcie grupy, jak również w rolę komentatorów i krytyków, w zakresie poszczególnych polityk, idei i wartości UE. Ćwiczone będą zatem przeróżne elementy dyskusji: argumentacja, retoryka, kultura wystąpień publicznych itp.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

- J. Barcz (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- J. McCormick, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010.

- M. Olszewski, Wybrane zagadnienia integracji europejskiej, Radom 2011.

- M. Poboży (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

- W. Stankowski (red.), Europeistyka. Leksykon, Warszawa 2011.

- M. Świstak, J.W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015.

- K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Warszawa 2011.

- portal Unii Europejskiej, Obszary działalności UE, http://europa.eu/pol/index_pl.htm

Dopuszcza się, a nawet zaleca, poszukiwanie innych źródeł (książek, artykułów, tekstów internetowych) dotyczących polityk szczegółowych.

Uwagi:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia opanowanie podstawowej wiedzy na temat założeń, instytucji, polityk i funkcjonowania Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci pierwszego roku kierunku praca socjalna (licencjat) zyskają możliwość poznania Unii Europejskiej, jej polityk szczegółowych oraz aktywności przez nią podejmowanych. Studenci wcielą się zarówno w rolę ekspertów, przybliżając konkretne zagadnienie reszcie grupy, jak również w rolę komentatorów i krytyków, w zakresie poszczególnych polityk, idei i wartości UE. Ćwiczone będą zatem przeróżne elementy dyskusji: argumentacja, retoryka, kultura wystąpień publicznych itp.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

- J. Barcz (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- B. Góralczyk (red.), European Union on the global scene: United or Irrelevant?, Warszawa 2015.

- T.G. Grosse, Pokryzysowa Europa. Dylematy Unii Europejskiej, Warszawa 2018.

- A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- T. Kubin, M. Stolarczyk (red.), Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania - przebieg - implikacje, Katowice 2018.

- J. McCormick, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010.

- M. Olszewski, Wybrane zagadnienia integracji europejskiej, Radom 2011.

- M. Poboży (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

- W. Stankowski (red.), Europeistyka. Leksykon, Warszawa 2011.

- M. Świstak, J.W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015.

- K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Warszawa 2011.

- portal Unii Europejskiej, Obszary działalności UE, http://europa.eu/pol/index_pl.htm

Dopuszcza się, a nawet zaleca, poszukiwanie innych źródeł (książek, artykułów, tekstów internetowych) dotyczących polityk szczegółowych.

Uwagi:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Malinowski
Prowadzący grup: Jan Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia opanowanie podstawowej wiedzy na temat założeń, instytucji, polityk i funkcjonowania Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Dzięki temu przedmiotowi Studenci pierwszego roku kierunku praca socjalna (licencjat) zyskają możliwość poznania Unii Europejskiej, jej polityk szczegółowych oraz aktywności przez nią podejmowanych. Studenci wcielą się zarówno w rolę ekspertów, przybliżając konkretne zagadnienie reszcie grupy, jak również w rolę komentatorów i krytyków, w zakresie poszczególnych polityk, idei i wartości UE.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- ABC prawa Unii Europejskiej, Luksemburg 2017, dostęp: http://publications.europa.eu/resource/cellar/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1.0011.01/DOC_1

- E. Chyłek, ABC Unii Europejskiej dla pracowników socjalnych, Warszawa 2013.

- K. Głabicka, Polityka socjalna w Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 1997, nr 4.

- J. Sozański, Prawa człowieka w Unii Europejskiej (po Traktacie Lizbońskim), Warszawa 2011.

- Sałustowicz P., Pomoc społeczna w krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Netografia:

- Oficjalna strona Unii Europejskiej, http://europa.eu/pol/index_pl

Literatura uzupełniająca:

- J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

- A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- T. Kubin, M. Stolarczyk (red.), Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania - przebieg - implikacje, Katowice 2018.

- J. McCormick, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010.

- M. Olszewski, Wybrane zagadnienia integracji europejskiej, Radom 2011.

- M. Poboży (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

- M. Świstak, J.W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015.

Ponadto aktualne czasopiśmiennictwo dotyczące problematyki Unii Europejskiej, zwłaszcza w aspekcie problematyki pracy socjalnej.

Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia odbywają się w formie zdalnej - prowadzone są w trybie synchronicznym (platforma Teams) i asynchronicznym (e-mail).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.