Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-114-PRSs1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Praca socjalna I rok s1- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

zajęcia w trybie off-line na platformie Moodle + zajęcia w trybie on-line - 30 godzin

godziny samodzielnej pracy, wykonywanie zadań, przygotowanie się studentów do zaliczenia przedmiotu - 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę z zakresu teorii prawa, pozwalająca na dalsze rozwijanie kompetencji prawnych - K_W09

W2: ma wiedzę na temat wybranych gałęzi prawnych (w tym prawa administracyjnego i zabezpieczeń społecznych), zna zasady funkcjonujące w ramach tych gałęzi oraz wybrane pojęcia, rozumie związek między zagadnieniami stanowiącymi obszar zainteresowania różnych gałęzi prawnych a pracą socjalna i pomocą społeczną, jest przygotowany do dalszego pogłębiania wiedzy w określonych obszarach - K_W09, K_W02Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną posługując się wybranymi normami i zasadami prawnymi w analizie przykładowych zjawisk i procesów społecznych - K_U02, K_U06Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: prawidłowo identyfikuje dylematy związane z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego - K_K04

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami z zakresu teorii prawa oraz poszczególnych gałęzi prawnych oraz przygotowanie do dalszego kształcenia w zakresie szczegółowych regulacji prawnych związanych z przyszłą praca zawodową.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami z zakresu teorii prawa oraz poszczególnych gałęzi prawnych oraz przygotowanie do dalszego kształcenia w zakresie szczegółowych regulacji prawnych związanych z przyszłą praca zawodową.

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

- Pojęcie i funkcje prawa

- Normy i przepisy prawa

- Źródła prawa

- Tworzenie prawa

- Gałęzie prawa oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i karnego

- Stosunek prawny

- Dowodzenie i prawo procesowe

- Wykładnia prawa

- Podstawy prawa UE

- Prawa człowieka i obywatela

- Pojęcie państwa prawnego

Literatura:

Literatura:

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016

Z. Muras, Podstawy prawa, Ch Beck 2019

G. L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2010

S. Korycki, J. Kuciński, Z. Trzciński, J. Zaborowski, Zarys prawa, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

W1, W2, U1 - test kontrolny,

końcowy test kontrolny (zdalny pisemny synchroniczny) - zaliczenie w przypadku uzyskania co najmniej 60% ogólnej liczby punktów

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Kopińska
Prowadzący grup: Violetta Kopińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami z zakresu teorii prawa oraz poszczególnych gałęzi prawnych oraz przygotowanie do dalszego kształcenia w zakresie szczegółowych regulacji prawnych związanych z przyszłą praca zawodową.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami z zakresu teorii prawa oraz poszczególnych gałęzi prawnych oraz przygotowanie do dalszego kształcenia w zakresie szczegółowych regulacji prawnych związanych z przyszłą praca zawodową.

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

- zagadnienia z zakresu teorii prawa ( pojęcie prawa, prawo a inne normy społeczne, przepis prawny, norma prawna, akt normatywny, źródła prawa, obowiązywanie prawa, stosunek prawny, system prawa, wykładnia prawa, tworzenie prawa, aksjologia prawa, świadomość prawna, przestrzeganie prawa, gałęzie prawne i ich charakterystyka)- wybrane zagadnienia prawa administracyjnego (zasady ustrojowego prawa administracyjnego, podmioty administracji, administracja terenowa, samorząd terytorialny i samorządność)- wybrane zagadnienia prawa cywilnego, karnego, nieletnich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Kopińska
Prowadzący grup: Violetta Kopińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami z zakresu teorii prawa oraz poszczególnych gałęzi prawnych oraz przygotowanie do dalszego kształcenia w zakresie szczegółowych regulacji prawnych związanych z przyszłą praca zawodową.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami z zakresu teorii prawa oraz poszczególnych gałęzi prawnych oraz przygotowanie do dalszego kształcenia w zakresie szczegółowych regulacji prawnych związanych z przyszłą praca zawodową.

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

- zagadnienia z zakresu teorii prawa ( pojęcie prawa, prawo a inne normy społeczne, przepis prawny, norma prawna, akt normatywny, źródła prawa, obowiązywanie prawa, stosunek prawny, system prawa, wykładnia prawa, tworzenie prawa, aksjologia prawa, świadomość prawna, przestrzeganie prawa, gałęzie prawne i ich charakterystyka)- wybrane zagadnienia prawa administracyjnego (zasady ustrojowego prawa administracyjnego, podmioty administracji, administracja terenowa, samorząd terytorialny i samorządność)- wybrane zagadnienia prawa cywilnego, karnego, nieletnich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Kopińska
Prowadzący grup: Violetta Kopińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami z zakresu teorii prawa oraz poszczególnych gałęzi prawnych oraz przygotowanie do dalszego kształcenia w zakresie szczegółowych regulacji prawnych związanych z przyszłą praca zawodową.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami z zakresu teorii prawa oraz poszczególnych gałęzi prawnych oraz przygotowanie do dalszego kształcenia w zakresie szczegółowych regulacji prawnych związanych z przyszłą praca zawodową.

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

- zagadnienia z zakresu teorii prawa ( pojęcie prawa, prawo a inne normy społeczne, przepis prawny, norma prawna, akt normatywny, źródła prawa, obowiązywanie prawa, stosunek prawny, system prawa, wykładnia prawa, tworzenie prawa, aksjologia prawa, świadomość prawna, przestrzeganie prawa, gałęzie prawne i ich charakterystyka)- wybrane zagadnienia prawa administracyjnego (zasady ustrojowego prawa administracyjnego, podmioty administracji, administracja terenowa, samorząd terytorialny i samorządność)- wybrane zagadnienia prawa cywilnego, karnego, nieletnich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: Wojciech Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami z zakresu teorii prawa oraz poszczególnych gałęzi prawnych oraz przygotowanie do dalszego kształcenia w zakresie szczegółowych regulacji prawnych związanych z przyszłą praca zawodową.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami z zakresu teorii prawa oraz poszczególnych gałęzi prawnych oraz przygotowanie do dalszego kształcenia w zakresie szczegółowych regulacji prawnych związanych z przyszłą praca zawodową.

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

- Pojęcie i funkcje prawa

- Normy i przepisy prawa

- Źródła prawa

- Tworzenie prawa

- Gałęzie prawa oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i karnego

- Stosunek prawny

- Dowodzenie i prawo procesowe

- Wykładnia prawa

- Podstawy prawa UE

- Prawa człowieka i obywatela

- Pojęcie państwa prawnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.