Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody aktywne z elementami dramy i teatru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-222-PWs1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metody aktywne z elementami dramy i teatru
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną: czytanie literatury merytorycznej

3. czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- zna podstawowy podział i systematykę metod aktywizujących

- wie, które metody aktywizujące sprzyjają efektywnej edukacji i wychowaniu małego dziecka

- zna metody metody sprzyjające indywidualizacji pracy z dzieckiem w grupie

- zna koncepcje efektywnej edukacji sprzyjające uczeniu uczenia się

- wie co to jest drama, zna podstawowe wprawki dramatyczne, ćwiczenia dramowe , gry i inne formy artystyczne

- wie na czym polegają zabawy w teatr, zna różne jej aspekty

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- potrafi dobrać metody aktywizujące do postawionego celu

- potrafi zaplanować działania sprzyjające indywidualizacji pracy z dzieckiem

- potrafi prowadzić proste wprawki dramowe

- Potrafi zorganizować zabawę w teatr wykorzystując proste środki dydaktyczne

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- rozumie i stosuje zasadę respektowania ustalonych reguł i umów obowiązujących w grupie

- wie jak tworzyć klimat wychowawczo-edukacyjny sprzyjający efektywnemu wychowaniu i uczeniu

- przyjmuje różne role w zabawach i wprawkach teatralno-dramowych


Metody dydaktyczne:

- oparte na słowie

- oparte na obserwacji

- oparte na działaniu

- aktywizujące

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami aktywizującymi proces wychowania i uczenia się, poznanie własnych mocnych stron w realizacji zabaw dramowych i teatralnych. Poznanie głównych koncepcji sprzyjających indywidualizacji w pracy wychowawczo-dydaktycznej z dzieckiem.

Pełny opis:

1 Ruch w edukacji małego dziecka. Podział i systematyka podstawowych metod aktywizujących - praktyczne działanie

2. Jak tworzyć łańcuchy i serie zabaw aktywizujacych w przedszkolu

3. Koncepcje sprzyjające indywidualizacji pracy z dzieckiem: Planu daltońskiego, Klucza do uczenia się, System C.Orffa i aktywnego słuchania muzyki, Edukacji przez ruch,

4. Metoda dramy i happeningu w praktyce

5. Zabawy teatralne, inscenizacje, teatrzyki kukiełkowe, cieni, paluszkowe i inne.

Literatura:

1.Jadwiga Krzyżewska, Aktywizujące metody i techniki w edukacji cz. I.II,III,IV, Suwałki 2003

2.Roel Röhner, Hans Wenke, Pedagogika planu daltońskiego, SOR-MAN 2011

3.Anna Sowińska, Rober Sowiński, Od nauczania do uczenia się, SOR-MAN 2017

4.Judy Harris Helm, Lilian Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2003

5.Jader Mariola, Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Impuls,, Kraków 2013

6.Bogdanowicz Marta, Metoda dobrego startu, Harmonia, Gdańsk 2016

7.Maria Królica, Drama i happening w edukacji przedszkolnej,IMPULS, Kraków 2006

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność na zajęciach

portfolio zebranych zabaw i pomysłów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Koc
Prowadzący grup: Małgorzata Koc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tomaszewska
Prowadzący grup: Aleksander Nalaskowski, Magdalena Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody aktywne z elementami dramy i teatru

Zajęcia mają charakter praktyczny. Ich celem jest próba praktycznego zastosowania metod aktywnych z elementami dramy i teatru w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Wymagany jest aktywny udział i zaangażowanie studentów.

Planowane jest wspólne wyjście do Teatru - poznanie "Teatru od kuchni"

Pełny opis:

Ramowy plan zajęć:

Metody aktywne z elementami dramy i teatru

1. Poznajmy się, sprawy organizacyjne

Animacja grupy

2. Różne metody aktywne, teoria

Zapoznanie się z różnymi metodami aktywnymi

Burza mózgów - wspólne przedstawienie różnych przykładów animacji

3. Nieco o historii teatru i dramy - drama i teatr jako metoda aktywna

Znaczenie zabaw teatralnych i dramy w rozwoju dziecka

Drama i teatr w przedszkolu i szkole podstawowej

Teatr w regionie np. Baj Pomorski w Toruniu

4. Różne formy teatralne, szkole i pozaszkolne - przykłady i aktywne zapoznanie się z nimi

5. „Bawimy się w dramę”

Aktywny udział w tworzeniu dramy

6. „Bawimy się w teatr”

Aktywny udział w tworzeniu małych form teatralnych

7. Przygotowanie w grupach do planowanych małych form teatralnych,

Pierwsze wspólne próby, czas sprawdzenie się w przestrzeni sali, sprawdzenie sprzętu itp.

8. Czas na przedstawienie różnych form teatralnych przygotowywanych wcześniej grupach

Literatura:

Gromadzka B. (red.) „Uczeń- nauczyciel – badacz w przestrzeni teatru”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Pankowska K. „Drama konteksty teoretyczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2013

Witerska K. „Drama na różnych poziomach kształcenia”, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010”

Pankowska K. „Pedagogika Dramy”, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000

Opala-Wnuk K. „Sztuka, która pomaga dzieciom”, Wydawnictwo Feeria, Łódź 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Koc
Prowadzący grup: Małgorzata Koc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami aktywizującymi proces wychowania i uczenia się, poznanie własnych mocnych stron w realizacji zabaw dramowych i teatralnych. Poznanie głównych koncepcji sprzyjających indywidualizacji w pracy wychowawczo-dydaktycznej z dzieckiem, z nastawieniem na koncepcję planu daltońskiego Helen Parkhurst

Pełny opis:

1 Ruch w edukacji małego dziecka. Podział i systematyka podstawowych metod aktywizujących - praktyczne działanie

2. Jak tworzyć łańcuchy i serie zabaw aktywizujacych w przedszkolu

3. Koncepcje sprzyjające indywidualizacji pracy z dzieckiem: Planu daltońskiego, Klucza do uczenia się, System C.Orffa i aktywnego słuchania muzyki, Edukacji przez ruch,

4. Metoda dramy i happeningu w praktyce

5. Zabawy teatralne, inscenizacje, teatrzyki kukiełkowe, cieni, paluszkowe i inne.

Literatura:

1.Jadwiga Krzyżewska, Aktywizujące metody i techniki w edukacji cz. I.II,III,IV, Suwałki 2003

2.Roel Röhner, Hans Wenke, Pedagogika planu daltońskiego, SOR-MAN 2011

3.Anna Sowińska, Rober Sowiński, Od nauczania do uczenia się, SOR-MAN 2017

4.Judy Harris Helm, Lilian Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2003

5.Jader Mariola, Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Impuls,, Kraków 2013

6.Bogdanowicz Marta, Metoda dobrego startu, Harmonia, Gdańsk 2016

7.Maria Królica, Drama i happening w edukacji przedszkolnej,IMPULS, Kraków 2006

8. Małgorzata Koc, Pokazywane wierszyki i zabawy paluszkowe, Blizej Przedszkola, Kraków 2019

9. M.Żylinska/red/, Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się, Sor-man,2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.