Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Superwizja w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-317-PRSs1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0923) Praca socjalna i doradztwo
Nazwa przedmiotu: Superwizja w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Praca socjalna III rok s1 - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Superwizja w pracy socjalnej - wymagane są podstawy z pedagogiki społecznej i pracy socjalnej

Całkowity nakład pracy studenta:

całkowity czas pracy studenta: 60 godz (2ECTS)

Aktywny udział w ćwiczeniach: 15 godz

Lektury obowiązkowe związane z ćwiczeniami: 15 godz

Przygotowanie projektu superwizji w praktyce pracy socjalnej: 15 godz

Prezentacja (przygotowanie, prezentacja) pracy superwizyjnej: 15 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W01- Student pogłębi wiedze dzieki której będzie potrafił rozpoznac środowiska, grupy i więzi społeczne istotne dla pracy socjalnej i pomocy społecznej

W02- Będzie potrafił zdiagnozować i szczegółowo opisać sposoby postępowania z klientem w celu skorzystania z porady superwizyjnej


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01- Potrafi rozpoznać i zaplanować diagnozę sytuacji osobistej i rodzinnej klienta

U02 - Posługuje się zróżnicowanymi metodami pracy z klientem i rodziną

U03 - Potrafi zastosować w praktyce opiekuńczej zasady etyki profesjonalnej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 - Zachowanie profesjonalnej postawy i ostrożności w wyrażaniu opinii o kliencie i jego środowisku

K02 -Umiejętność dokonania krytycznej oceny pracy własnej

K03 - Współpraca w ocenianiu postępowania w pracy socjalnej z otwartością na pracę w zespole interdyscyplinarnym


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia umiejętności pracy z zespołem; warsztaty; zastosowania metod aktywizujących, prezentacja multimedialna, referatMetody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Poznanie podstawowych informacji na temat superwizji w pracy socjalnej: definicja, struktura, relacje między superwizorem a pracownikiem socjalnym oraz zastosowanie superwizji w pracy socjalnej. Wskazanie z na różnych formy superwizji: gry transakcyjne, praca nad biografią. Ukazanie elementów zarządzania superwizyjnego. Wykorzystanie superwizji w praktyce: zespół - grupa.

Pełny opis:

Szczegółowy opis przedmiotu - treści merytoryczne:

I Koncepcje superwizji pracy socjalnej: 1.Superwizja znaczenia pojęcia; 2.Superwizja w polskiej pracy socjalnej; 3.Zakresy stosowania superwizji w pracy socjalnej; 4.Historyczne korzenie superwizji pracy socjalnej; 5.Superwizja metoda zarządzania pracą socjalną czy profesjonalnego rozwoju pracowników?; 6.Problem relacji między superwizorem a pracownikami korzystającymi z superwizji; 7.Menedżeryzm a profesjonalizm w świadczeniu usług socjalnych; 8.Krytyczne poglądy na superwizję; 9.Poszukiwanie rozwiązań konfliktu między menedżerską a profesjonalną orientacją superwizji; 10.Koncepcje superwizji akceptujące konflikt między orientacją menedżerską a profesjonalną; 11.Superwizja jako kierowanie zmianą i rozwojem organizacji

II Procedury i zastosowania superwizji pracy socjalnej: 1.Indywidualna a grupowe formy superwizji; 2.Sesja superwizyjna; 3.Technika kontraktu; 4.Superwizja z perspektywy mocnych stron w pracy socjalnej; 5.Superwizja wobec stresu w pracy socjalnej; 6.Superwizja w przykładowych obszarach pomocy społecznej; 7.Superwizja kierowników

III Gry transakcyjne w superwizji: 1.Superwizja w świetle analizy transakcyjnej Berne’a; 2.Gry superwizowanych; 3.Gry superwizorów; 4.Gry władzy;

IV Superwizja jako praca nad biografią; 1.Miejsce biografii podmiotów superwizji w jej procesie;2.Biografia klienta pomocy społecznej jako przedmiot pracy superwizji; 3.Znaczenie biografii pracownika socjalnego w superwizji; 4.Praca nad biografią superwizora; 5.Doświadczenia zachodnie a perspektywa rozwoju superwizji pracy socjalnej w Polsce

V Elementy zarządzania superwizyjnego; 1.Warsztaty pracy z zespołem; 2.Trochę o zarządzaniu superwizyjnym; 3.Umiejętności interpersonalne -Odróżnianie faktów od opinii, Rozmawianie z pracownikiem, Postawy wobec pracownika, Komunikaty zaczynające się od "ja", Sprawdzanie własnych interpretacji, mniemań i domysłów, Parafraza, Uzyskiwanie informacji zwrotnej od pracownika, Trochę o negocjacji i mediacji, Wspieranie pracowników

VI Praca z zespołem: 1.Czy zdobycie umiejętności tworzenia zespołu jest warte wysiłku?; 2.Czego ludzie potrzebują od swojej grupy?; 3.Postawy wobec zespołu; 4.Praca z zespołem; 5.Obserwacja relacji w grupie; 6.Analiza ról grupowych; 7.Komunikacja w zespole

Literatura:

Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski, Maciej Sosnowski, Aurelia Włoch. Superwizja pracy socjalnej dla praktyków (2016) WUŁ Łódź. Dostępny w całośći online: http://www.poradnictwo.org.pl/publikacje/ - podstawowa publikacja wymagana na zajęciach

Książki uzupełniające:

Superwicja Pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, J. Szmagalski red., Warszawa 2009.

Hartey P., Komunikacja w grupie, Warszawa 2001.

Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej.

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka. Kraków 2000.

Zuba R., Po co nam superwizja. W: www.terapia.rubikon.pl.

Praca socjalna, dwumiesięcznik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych (2003-2009).

Robbins S., Zachowania w organizacji, Warszawa 1998.

Seabury G. Ch., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, Warszawa 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę wpływ mają następujące czynniki:

Aktywny udział w zajęciach

Przygotowanie się do zajęć, zapoznanie się z lekturami

Przygotowanie się do referatu, eseju, prezentacji na zaliczenie

Jakość przygotowanej prezentacji i sposób jej zaprezentowania

Praktyki zawodowe:

nie wymagane; mogą być zaproponowane spotkania online z ekspertami superwizji w pracy socjalnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Lewiński
Prowadzący grup: Artur Lewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Lewiński
Prowadzący grup: Artur Lewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Lewiński
Prowadzący grup: Artur Lewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Krakowiak
Prowadzący grup: Piotr Krakowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.