Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Programowanie w edukacji wczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-207-PPWs2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie w edukacji wczesnej
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka zna terminologię używaną w obszarze kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych , zna terminologię związaną z programowaniem (K_W01)


W2: Student/ka posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu programowania w edukacji wczesnej, zna narzędzia stosowane w procesie nauczania oraz uczenia się programowania na poziomie edukacji wczesnej (K_W01, K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka trafi przygotować zasoby edukacyjne dla uczniów z poziomu edukacji wczesnoszkolnej związane z problematyką programowania (K_U10)


U2: Student/ka potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie związane z problematyką programowania w edukacji wczesnej (K_U05)


U3: Potrafi pracować w zespole (K_U12)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego (K_K01)


K2: Student/ka wyraża zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem, odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy (K_K06)

Metody dydaktyczne:

- metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji

- metody oparte na współpracy

- gry i symulacje

- metody ewaluacyjne

Skrócony opis:

1. Godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów - 30 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek - 5 godz.

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć - 5 godz.

- opracowywanie zadań cząstkowych - 20 godz.

- czytanie literatury, zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi - 5godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. projekty) - 20 godz.

W sumie 85 godz. - 3 ECTS

Pełny opis:

Tematyka:

1. Myślenie komputacyjne - wprowadzenie do zagadnienia (2 godz.)

2. Internetowe zasoby przydatne w pracy nauczyciela (2 godz.)

3. Programowanie na dywanie (8 godz.)

4. Programowanie blokowe (18 godz.)

Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych.

Literatura:

Wybrane fragmenty, rekomendowane podczas zajęć z pozycji:

U. Wiejak, Programowanie dla najmłodszych, Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2019.

A. Świć, Kodowanie na dywanie : różne kompetencje, różne edukacje, Gdańsk: Edu-Sense, 2018.

A. Świć, Kodowanie na dywanie : w przedszkolu, w szkole i w domu, Opole : Wydawnictwo Nowik, 2017.

K. Majewska, Trudności w nauczaniu programowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy nauczycieli - absolwentów szkół pedagogicznych [w:] e-mentor 3 (75), 2018.

J. Porzycki, Scratch bez tajemnic : programowanie gier od podstaw , Gliwice : Helion, 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja - K_U10, K_U12, K_W01, K_W02

Aktywność - K_W01, K_W02, K_U05, K_U10, K_K01, K_K06

Zadania cząstkowe - K_U10

Ocena końcowa jest średnią z trzech ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie realizacji zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów - 30 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek - 5 godz.

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć - 5 godz.

- opracowywanie zadań cząstkowych - 20 godz.

- czytanie literatury, zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi - 5godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. projekty) - 20 godz.

W sumie 85 godz. - 3 ECTS

Pełny opis:

Tematyka:

1. Myślenie komputacyjne - wprowadzenie do zagadnienia (2 godz.)

2. Internetowe zasoby przydatne w pracy nauczyciela (2 godz.)

3. Programowanie na dywanie (8 godz.)

4. Programowanie blokowe (18 godz.)

Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych.

Literatura:

Wybrane fragmenty, rekomendowane podczas zajęć z pozycji:

U. Wiejak, Programowanie dla najmłodszych, Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2019.

A. Świć, Kodowanie na dywanie : różne kompetencje, różne edukacje, Gdańsk: Edu-Sense, 2018.

A. Świć, Kodowanie na dywanie : w przedszkolu, w szkole i w domu, Opole : Wydawnictwo Nowik, 2017.

K. Majewska, Trudności w nauczaniu programowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy nauczycieli - absolwentów szkół pedagogicznych [w:] e-mentor 3 (75), 2018.

J. Porzycki, Scratch bez tajemnic : programowanie gier od podstaw , Gliwice : Helion, 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów - 30 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek - 5 godz.

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć - 5 godz.

- opracowywanie zadań cząstkowych - 20 godz.

- czytanie literatury, zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi - 5godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. projekty) - 20 godz.

W sumie 85 godz. - 3 ECTS

Pełny opis:

Tematyka:

1. Myślenie komputacyjne - wprowadzenie do zagadnienia (2 godz.)

2. Internetowe zasoby przydatne w pracy nauczyciela (2 godz.)

3. Programowanie na dywanie (8 godz.)

4. Programowanie blokowe (18 godz.)

Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych.

Literatura:

Wybrane fragmenty, rekomendowane podczas zajęć z pozycji:

U. Wiejak, Programowanie dla najmłodszych, Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2019.

A. Świć, Kodowanie na dywanie : różne kompetencje, różne edukacje, Gdańsk: Edu-Sense, 2018.

A. Świć, Kodowanie na dywanie : w przedszkolu, w szkole i w domu, Opole : Wydawnictwo Nowik, 2017.

K. Majewska, Trudności w nauczaniu programowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy nauczycieli - absolwentów szkół pedagogicznych [w:] e-mentor 3 (75), 2018.

J. Porzycki, Scratch bez tajemnic : programowanie gier od podstaw , Gliwice : Helion, 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)