Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-Pe-209-PWn1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Podstawy matematyki
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zainteresowanie doskonaleniem warsztatu pedagogicznego.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela.


2. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do zaliczenia na ocenę.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- posiada wiedzę przedmiotową z zakresu matematyki

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- ma świadomość znaczenia profesjonalizmu


Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Ideą wykładu jest przedstawienie podstaw współczesnej matematyki w sposób poglądowy nie wymagający od słuchaczy głębszego przygotowania matematycznego.

Celem zajęć jest systematyzacja i rozszerzenie wiadomości na temat wybranych pojęć matematycznych omawianych w szkole.

Pełny opis:

Kolejne wykłady dotyczą wybranych podstawowych pojęć matematycznych:

1. Historyczne aspekty kształtowania się pojęć matematycznych.

2. Systemy pozycyjne i systemy addytywne.

3. Podstawowe pojęcia teorii mnogości.

4. Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory.

5. Zbiór liczb naturalnych.

6. Podstawy arytmetyki.

7. Podstawowe pojęcia geometrii euklidesowej.

8. Rodzaje symetrii.

Literatura:

Rasiowa H., Wstęp do matematyki współczesnej, PWN, Warszawa 2003

Kuratowski K., Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN 1973

Zaremba D., Podstawy nauczania matematyki, WNT Warszawa 2012

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Nowik Opole 2013

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się zaliczeniem na ocenę. Zasady i kryteria oceniania podawane są na pierwszych zajęciach. W ramach zajęć przewidziany jest jeden test sprawdzający.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Sędłak
Prowadzący grup: Maja Sędłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Prowadzący grup: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Prowadzący grup: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.