Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sport do wyboru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-WFiS-s2-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sport do wyboru
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Wychowanie fizyczne i sport - I rok s2 - sem. zimowy i letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Sport do wyboru - stretching z elementami jogi - to zajęcia, których celem jest przygotowanie studenta do samodzielnego i świadomego wykonywania ćwiczeń rozciągających z elementami jogi oraz do prowadzenia elementów stretchingu i jogi w trakcie zajęć ruchowych i sportowych, jak również poprawienie gibkości ciała, zwiększenie siły mięśni, a także relaksacja

i odprężenie.

Pełny opis:

Sport do wyboru - stretching z elementami jogi - to zajęcia, podczas których wykonywane są ćwiczenia rozciągające mięśnie, jak również podstawowe pozycje (asany) i ćwiczenia stosowane w jodze oraz ćwiczenia oddechowe

i relaksacyjne. Student zostaje zapoznany z różnymi rodzajami stretchingu, ze stretchingiem w wybranych dyscyplinach sportowych, z techniką wykonywania ćwiczeń rozciągających i pozycji (asan) stosowanych w jodze oraz z budową lekcji z elementami stretchingu i jogi.

Głównym celem ćwiczeń rozciągających (stretchingu) z elementami jogi jest wszechstronne usprawnianie ciała poprzez zwiększenie zakresu ruchu w stawach, poprawienie elastyczności (gibkości) i siły mięśni, kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała oraz relaksacja

i regeneracja. Ćwiczenia poprawiają również koordynację ruchową, zmniejszają napięcia mięśniowe i likwidują przykurcze, poprawiają ukrwienie mięśni, kształtują prawidłową sylwetkę, zwiększają siłę i wytrzymałość mięśni oraz rozwijają świadomość własnego ciała.

Zaliczenie na ocenę:

1. zaliczenie praktyczne (prawidłowy pokaz, opis i wykonanie ćwiczenia/asany)

2. zaliczenie teoretyczne (test)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Clemenceau J., Delavier F., Stretching. Ilustrowany przewodnik, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

2) Ellsworth A., Anatomia Jogi, Wydawnictwo Buchmann, Warszawa 2012

3) Feuerstein G., Payne L., Joga dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013

4) Grabara M., Szopa J., Asany Jogi dla współczesnego człowieka, Wydawnictwo AWF im. J. Kukuczki w Katowicach, Katowice 2013

5) Niedaszkowski B., Joga i ajurweda, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2016

6) Kaminoff L., Matthews A., Joga. Nowy ilustrowany przewodnik anatomiczny po asanach, ruchach i techinkach oddychania, Wydawnictwo Vital, Białystok 2012

Literatura uzupełniająca:

1) Anderson B., Stretching czyli ćwiczenia rozciągające, Zakład Narodowy

im. Ossolińskich, Wrocław, 1995

2) Coulter David H., Anatomia hatha jogi. Podręcznik dla uczniów, nauczycieli i praktykujących, Zielone Wydawnictwo, Kraków 2019

3) Gablankowski A., Stretching w szkole, Wydawnictwa Szkolne

i pedagogiczne, Warszawa 1994

4) Svena A. Sölveborn, Stretching. Ćwiczenia rozciągające, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1990

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kola-Jankowska
Prowadzący grup: Magdalena Kola-Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kola-Jankowska
Prowadzący grup: Magdalena Kola-Jankowska, Kamil Michalski, Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kola-Jankowska
Prowadzący grup: Magdalena Kola-Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)