Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-WFiS-s2-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Wychowanie fizyczne i sport - I rok s2 - sem. zimowy i letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

 Przekaz zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu, kształceniu i autoedukacji człowieka;

 przekaz podstawowego języka opisu świata rozwoju, wychowania i kształcenia człowieka;

 przekaz podstawowych wiadomości o świecie zinstytucjonalizowanej edukacji, o praktyce edukacyjnej.;

Pełny opis:

1.Pedagogiczny obraz wychowania

Pedagogika jako nauka i jej dyscypliny szczegółowe,

Podstawowe pojęcia pedagogiki.

2. Antropologiczne obraz wychowania

Człowiek. Społeczeństwo. Kultura.

Transmisja kulturowa. Reprodukcja biologiczna i kulturowa..

Hominizacja osobnicza. Procesy.

-Socjalizacja;

- Edukacja;

- Personalizacja.

3. Kondycja współczesnej pedagogiki .

Literatura:

Kwieciński Z., B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019.

Nowicka E.: Świat człowieka, świat kultury, Warszawa 1991.

Pietrasiński Z.: Ekspansja pięknych umysłów, , Warszawa 2008.

Pietrasiński Z.: Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 1990.

Schulz, Antropologiczne podstawy wychowania, Warszawa 1996.

Schulz R., Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej, Kraków 2018.

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. I, Toruń 2003

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. II Toruń 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Powyżej 95 % ocena bardzo dobry

90 % ocena dobry plus

80 % ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

60 % - próg zaliczenia, ocena dostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Nalaskowski
Prowadzący grup: Dagna Dejna, Aleksander Nalaskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Nalaskowski
Prowadzący grup: Dagna Dejna, Aleksander Nalaskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Dagna Dejna, Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)