Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ewolucja zachowań prospołecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-EZP-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewolucja zachowań prospołecznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu zajęć student:

- zna podstawowe pojęcia i terminy z zakresu ewolucji zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań prospołecznych;

- wymienia i opisuje rodzaje zachowań prospołecznych;

- zna podstawowe wyniki badań potwierdzających występowanie zachowań prospołecznych u zwierząt innych niż ludzie.Efekty uczenia się - umiejętności:

Student prawidłowo przedstawia mechanizmy zachowań prospołecznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest świadomy wyzwań związanych z badaniami prowadzonymi w obrębie nauk o zachowaniu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne z elementami wykładu i dyskusji.Skrócony opis:

Zachowania prospołeczne, w ścisłym znaczeniu tego terminu, to zachowania, które przynoszą korzyść innemu osobnikowi. Jak mają się do nich altruizm, empatia czy kooperacja? Tymi i podobnymi zagadnieniami zajmiemy w ramach niniejszych zajęć.

Zajęcia będą miały charakter konwersatorium i obejmować będą elementy wykładu, dyskusję dotyczącą przeczytanych tekstów oraz pracę w małych grupach. Studenci referować (w parach) wybrany artykuł naukowy.

Literatura:

• Ben-Ami Bartal, I., Decety, J., Mason, P. (2011). Empathy and prosocial behavior in rats. Science, 334, 1427-1430.

• Ben-Ami Bartal, I., Rodgers, D. A., Bernardez Sarria, M. S., Decety, J., Mason, P. (2014). Pro-social behavior in rats is modulated by social experience. Elife, 3: e01385.

• Brosnan, S. F., Houser, D., Xiao, E., Leimgruber, K., Chen, T., de Waal, F. B. M. (2010). Competing demands of prosociality and equity in monkeys. Evolution and Human Behavior, 31, 279e288.

• Burkart, J. M., van Schaik, C. P. (2020). Marmoset prosociality is intentional. Animal Cognition, 23, 581–594.

• Cronin, K. A., Schroeder, K. K. E., Snowdon, C. T. (2010). Prosocial behaviour emerges independent of reciprocity in cottontop tamarins. Proceedings of the National Academy of Sciences, 277, 3845-3851.

• Dale, R., Palma-Jacinto, S., Marshall-Pescini, S., Range, F. (2019). Wolves, but not dogs, are prosocial in a touch screen task. PLoS ONE, 14(5): e0215444.

• Dale, R., Quervel-Chaumette, M., Huber, L., Range, F., Marshall-Pescini, S. (2016). Task differences and prosociality; Investigating pet dogs' prosocial preferences in a token choice paradigm. PLoS ONE, 11(12).

• Hernandez-Lallement, J., van Wingerden, M., Marx, C., Srejic, M., Kalenscher, T. (2015). Rats prefer mutual rewards in a prosocial choice task. Frontiers in Neuroscience, 8, 1-9.

• Horner, V., Carter, J.D., Suchak, M., de Waal, F. B. M. (2011). Spontaneous prosocial choice by chimpanzees. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108, 13847-13851.

• Krasheninnikova, A., Brucks, D., Blanc, S., von Bayern, A. M. P. (2019). Assessing African grey parrots’ prosocial tendencies in a token choice paradigm. Royal Society, 6, 190696.

• Liebal, K., Vaish, A., Haun, D., Tomasello, M. (2014). Does sympathy motivate prosocial behaviour in great apes? PLoSONE 9:e84299.

• Massen, J. J. M., Haley, S. M., Bugnyar, T. (2020). Azure‐winged magpies’ decisions to share food are contingent on the presence or absence of food for the recipient. Scientific Reports, 10, 16147.

• Massen, J. J. M., Luyten, I., Spruijt, B., Sterck, E. (2011). Benefiting friends or dominants: prosocial choices mainly depend on rank position in long-tailed macaques (Macaca fascicularis). Primates, 52, 237e247.

• Massen, J. J. M., van den Berg, L. M., Spruijt, B. M., Sterck, E. H. (2010). Generous leaders and selfish underdogs: pro-sociality in despotic macaques. PLoSONE, 5:e9734.

• Moore, J. (2000). Morality and the elephant: Prosocial behaviour, normativity and fluctuating allegiances. Journal of Consciousness Studies, 7(1-2), 52-55.

• Sanford, E. M., Burt, E. R., Meyers-Manor, J. E. (2018). Timmy’s in the Well: Empathy and Prosocial Helping in Dogs. Learning & Behavior, 46, 374–386.

• Schwab, C., Swoboda, R., Kotrschal, K., Bugnyar, T. (2012). Recipients affect prosocial and altruistic choices in jackdaws, Corvus monedula. PLoS ONE, 7, e34922.

• Skerry, A. E., Sheskin, M., Santos, L. R. (2011). Capuchin monkeys are not prosocial in an instrumental helping task. Animal Cognition, 14, 647e654.

• Tennie, C., Jensen, K., Call, J. (2016). The nature of prosociality in chimpanzees. Nature Communications, 7, 13915.

• Yamamoto, S., Humle, T., Tanaka, M.(2009). Chimpanzees help each other upon request. PLoSONE, 4:e7416.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności).

Aktywność.

Przygotowanie do zajęć (zreferowanie artykułu naukowego).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Sikorska
Prowadzący grup: Julia Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)