Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauczanie dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-ND-NJPjO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Nauczanie dzieci
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

udział w zajęciach - 10 g. = 0,4 ECTS

przygotowanie do zajęć oraz wykonanie prac zaliczeniowych - 15 g. = 0,6 ECTS


Całkowity nakład - 25 g. = 1 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

- orientuje się w specyfice pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym;

- ma wiedzę na temat trudności wiążących się z nauczaniem dzieci uchodźców, imigrantów, dzieci Polaków powracających z zagranicy

- zna programy przygotowane do nauczania dzieci oraz przeznaczone dla nich materiały dydaktyczne

EK_W09; EK_W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

- układa ćwiczenia leksykalne i komunikacyjne dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci młodszych i starszych;

- planuje lekcje z dziećmi, podczas których zostaną wykorzystane odpowiednie metody, techniki i formy pracy (m.in. gry, zabawy, piosenki, rysowanie, kolorowanie)

EK_U05


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problemami nauczania języka polskiego dzieci cudzoziemskich, dzieci z polskich rodzin w środowisku polskim i obcojęzycznym.

Literatura:

Literatura podstawowa

B. Jędryka, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Warszawa 2015.

Inny w polskiej szkole, red. E. Pawlic-Rafałowska (https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/cudzoziemcy/inny_w_polskiej_szkole.pdf)

Studenci mają obowiązek zapoznania się z następującymi podręcznikami:

Bawimy się w polski 1 Achtelik A., Niesporek-Szamburska B.

Bliźniacze słowa. Test przesiewowy do badania Madelska L.

Podręcznik języka polskiego... Konopka B.

Polskij jazyk w szkolie Szapkina O.N., Ananiewa N.E., Tichomirowa W.J.

Posłuchaj, jak mówię Madelska L.

Tańce malowane Szelc-Mays M.

Uczę się polskiego Biłeńka-Swystowicz Ł., Jarmoluk M.

Uczymy się świata po polsku Mikielewicz R., Weislo A.

Zielona muzyka Szelc-Mays M.

Plus materiały z tzw. pakietów powitalnych dla dzieci i ich rodziców, dostepne w różnych wersjach jezykowych na stronie https://www.wcies.edu.pl/punkt-kontaktowy-oraz-zespol-ds-nauczania-dzieci-cudzoziemskich

Metody i kryteria oceniania:

kontrola ciągła:

ocena sposobu wykonywania poleceń nauczyciela podczas zajęć

kontrola po zakończeniu zajęć z przedmiotu:

praca zaliczeniowa (samodzielna lub w zespołach) polegająca na opracowaniu fragmentu lekcji z dziećmi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska, Małgorzata Gębka-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Anna Gleb-Giedrys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.