Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Music in TV Series: Analysis of Case Studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-EN-MITS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Music in TV Series: Analysis of Case Studies
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None, however, the knowledge of discussed examples of the series would be appreciated.

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in discussion seminar – 20 hrs

- consultations – 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for discussion seminar – 20 hrs

- writing essays/ papers/ projects – 0 hrs

- reading literature – 30 hrs

- preparation for test – 25 hrs

- preparation for examination – 0 hrs

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

K1: has basic knowledge of terminology related to aesthetics of film music, used and interpreted during the classes (L_K02),

K2: knows and recognizes the selected cases analyzed during the classes (L_K13).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

S1: has the ability to use aforementioned terminology in order to discuss cases connected to aesthetics of film music (L_S02),

S2: is able to work in group, discuss, argue and formulate questions (L_S06),

S3: is able to find, analyze, and select information gathered during the classes (L_S01).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

C1: feels responsible for world cultural heritage (L_C05).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- demonstration.

Delivery teaching methods:

- informative lecture,

- conversational lecture.

Search teaching methods:

- exercise,

- case study.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is dedicated to Erasmus students, and to other students, from all faculties, interested in the topic of comparative music and film studies.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course contains the cases studies based on selected examples of TV series (mostly from 2013-2019) which represent different genres (drama, sci-fi. thriller, horror, costume):

Kingdom (Korea, 2019),

Peaky Blinders (GB, 2013-2016),

Picnic at Hanging Rock (Australia, 2018),

Sharp Objects (USA, 2018).

The classes contain the spoilers of series in discussion. The teacher can decide about changing the cases (for example, on students’ request).

Literatura: (tylko po angielsku)

Literature (supplementary):

Lerner N., Music in the Horror Film: Listening to Fear, NY 2009.

Peirse, A., Martin, D. (ed.), Korean Horror Cinema, Edinburgh 2013.

MacDonald L.E., The Invisible Art of Film Music. A Comprehensive History, NY 1998.

Nelson R., TV Drama in Transition: Forms, Values, and Cultural Change, NY 1997.

Rodman R., Tuning In: American Narrative Television Music, Oxford 2010.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- test

- activity,

- frequency (2 absences allowed)

Assessment criteria:

Test (20 questions, 20 pts) is the basic criterium of evaluation. However, student can gain additional points for her/his activity in discussion. These points can influence the final result.

fail – 0-10 pts (0-50%)

satisfactory – 11-12 pts (51-60%)

satisfactory plus – 13-14 pts (61-70%)

good – 15-16 pts (71-80%)

good plus – 17-18 pts (81-90%)

very good – 19-20 pts (91-100%).

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Not applicable

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)