Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna kultura muzyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-K-WKM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Współczesna kultura muzyczna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 godzin wykładu, 4 godz. konsultacji (34 godz. kontaktowe)


Godziny pracy własnej studenta: 16 godzin przygotowania do zajęć, 30 godzin przygotowania do egzaminu, 20 godzin czytania literaturyŁącznie 100 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


W1: ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie


i metodologię z zakresu kultury muzycznej XX i XXI wieku (K_W03),


W2: ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości muzyki, zmienności jej kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


U1: samodzielnie zdobywa wiedzę związaną z muzyką, (jej historią i współczesnością) rozwija umiejętności badawcze, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego (K_U03),


U2: umie wskazać i opisać dzieła najbardziej reprezentatywne dla kolejnych epok historycznokulturowych w różnych dziedzinach muzyki (K_U12).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


S1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01),


S2: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kultury muzycznej regionu, kraju, Europy i świata (K_K05),


S3: ma świadomość rangi i znaczenia muzyki w kulturze polskiej i światowej (K_K14).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest historii europejskiej kultury muzycznej w XX i XXI wieku. Poszczególne zagadnienia dotyczące rozwoju teorii, koncepcji, ośrodków, szkół i stylów muzycznych ukazywane są w kontekście specyfiki kulturowej każdej epoki, z uwzględnieniem różnic w zakresie tradycji narodowej, historii społecznej, artystycznej. religijnej, politycznej, a także antropologii kultury.

Pełny opis:

1.-3. Nowy Świat: muzyka amerykańska w pierwszej połowie XX wieku

4.-6. Zjawiska kontrkultury i muzyka progresywna: awangardowa i popularna

7.-9. Postmodernizm i globalizacja: muzyka w nowych mediach

10.-14. Wybrane gatunki i style muzyki popularnej i filmowej (np. country, punk, pop, rap)

Literatura:

Literatura uzupełniająca treści wykładu:

K. Gloag, Postmodernism in Music, Cambridge 2012.

J. Johnson, Who Needs Classical Music? Cultural Choice and Musical Value, Oxford 2002.

Popular Music: Critical Concepts in Media and Cultural Studies, rd. S. Frith, t. 3, NY 2004.

Sound Commitments: Avant-garde Music and the Sixties, red. R. Adlington, Oxford 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmujący materiał z wykładu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lisecka
Prowadzący grup: Małgorzata Lisecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lisecka
Prowadzący grup: Małgorzata Lisecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.