Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne technologie druku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PO-NTD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne technologie druku
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Słuchacz/ka uzyskuje 2 punkty ECTS, którym odpowiada 55 godzin pracy, z tego:

– 1 pkt ECTS za udział w zajęciach (15 godzin) oraz konsultacje z osobą prowadzącą (15 godzin)

– 1 pkt ECTS za pracę własną: przygotowywanie się do zajęć, zapoznanie się z literaturą, wykonywanie prac domowych (25 godzin).


Efekty uczenia się - wiedza:

EK_W01, EK_W03:

1. Ma wiedzę z zakresu historii druku oraz najważniejszych technik druku (druk płaski, wklęsły, wypukły).

2. Zna metody oraz rodzaje druku cyfrowego (solwentowy, midsolwentowy, ekosolwentowy, pigmentowy, barwnikowy, uv).

3. Zna zalety i wady druku cyfrowego.


Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U03:

1. Potrafi samodzielnie wykonać impozycję plików przygotowanych do druku.

2. Potrafi samodzielnie wydrukować na maszynie cyfrowej książkę oraz materiały akcydensowe.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K02:

1. Ma pogłębioną świadomość roli druku w historii książki oraz jego znaczenia w nauce i kulturze.


Metody dydaktyczne:

a) eksponujące:

– pokaz

b) podające

– pogadanka

– wykład konwersatoryjny

c) poszukujące

– ćwiczeniowa

– giełda pomysłów

– klasyczna metoda problemowa

– sytuacyjna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przybliżenie słuchaczom historii druku (od rewolucji Gutenberga do druku cyfrowego) oraz zagadnień związanych z najnowszymi technologiami druku w XXI wieku.

Pełny opis:

Przedmiot ma przybliżyć słuchaczom główne etapy rozwoju druku (od rewolucji Gutenberga do druku cyfrowego) oraz najważniejsze techniki druku (druk płaski, wklęsły, wypukły). Główny krąg omawianych zagadnień stanowi problematyka związana z drukiem cyfrowym: metody druku cyfrowego (solwentowy, midsolwentowy, ekosolwentowy, pigmentowy, barwnikowy, uv) czy zalety oraz wady druku cyfrowego.

Literatura:

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.

Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Cybulski R., Książka na świecie, Wrocław 1990.

Cybulski R., Książka współczesna. Wydawcy – rynek – odbiorcy, Warszawa 1986.

Czerniatowicz J. Książka grecka, średniowieczna i renesansowa. Wrocław 1976.

Dahl S., Dzieje książki, Wrocław 1965.

Eisenstein E., Rewolucja Gutenberga, przeł. H. Hollender, Warszawa 2004.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971.

Johnson H., Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów, przeł. A. Różańska, Warszawa 2005.

Muszkowski J., Jan Gutenberg i wynalezienie sztuki drukarskiej, Warszawa 1948.

Muszkowski J., Życie książki, Kraków 1951.

Pirożyński J., Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002.

Sowiński J., Polskie drukarstwo. Historia drukowania typograficznego i sztuki typograficznej w Polsce w latach 1473–1939, Wrocław 1996.

Szwejkowska H., Książka drukowana XV–XVIII w., Warszawa 1987.

Metody i kryteria oceniania:

1. Pisemne zaliczenie końcowe: test sprawdzający stopień wiedzy oraz umiejętności z zakresu problematyki zajęć (EK_W01, EK_W03, EK_U03, EK_K02).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska
Prowadzący grup: Włodzimierz Imbierowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przybliżenie słuchaczom historii druku (od rewolucji Gutenberga do druku cyfrowego) oraz zagadnień związanych z najnowszymi technologiami druku w XXI wieku.

Pełny opis:

Przedmiot ma przybliżyć słuchaczom główne etapy rozwoju druku (od rewolucji Gutenberga do druku cyfrowego) oraz najważniejsze techniki druku (druk płaski, wklęsły, wypukły). Główny krąg omawianych zagadnień stanowi problematyka związana z drukiem cyfrowym: metody druku cyfrowego (solwentowy, midsolwentowy, ekosolwentowy, pigmentowy, barwnikowy, uv) czy zalety oraz wady druku cyfrowego.

Literatura:

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.

Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Cybulski R., Książka na świecie, Wrocław 1990.

Cybulski R., Książka współczesna. Wydawcy – rynek – odbiorcy, Warszawa 1986.

Czerniatowicz J. Książka grecka, średniowieczna i renesansowa. Wrocław 1976.

Dahl S., Dzieje książki, Wrocław 1965.

Eisenstein E., Rewolucja Gutenberga, przeł. H. Hollender, Warszawa 2004.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971.

Johnson H., Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów, przeł. A. Różańska, Warszawa 2005.

Muszkowski J., Jan Gutenberg i wynalezienie sztuki drukarskiej, Warszawa 1948.

Muszkowski J., Życie książki, Kraków 1951.

Pirożyński J., Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002.

Sowiński J., Polskie drukarstwo. Historia drukowania typograficznego i sztuki typograficznej w Polsce w latach 1473–1939, Wrocław 1996.

Szwejkowska H., Książka drukowana XV–XVIII w., Warszawa 1987.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przybliżenie słuchaczom historii druku (od rewolucji Gutenberga do druku cyfrowego) oraz zagadnień związanych z najnowszymi technologiami druku w XXI wieku.

Pełny opis:

Przedmiot ma przybliżyć słuchaczom główne etapy rozwoju druku (od rewolucji Gutenberga do druku cyfrowego) oraz najważniejsze techniki druku (druk płaski, wklęsły, wypukły). Główny krąg omawianych zagadnień stanowi problematyka związana z drukiem cyfrowym: metody druku cyfrowego (solwentowy, midsolwentowy, ekosolwentowy, pigmentowy, barwnikowy, uv) czy zalety oraz wady druku cyfrowego.

Literatura:

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.

Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Cybulski R., Książka na świecie, Wrocław 1990.

Cybulski R., Książka współczesna. Wydawcy – rynek – odbiorcy, Warszawa 1986.

Czerniatowicz J. Książka grecka, średniowieczna i renesansowa. Wrocław 1976.

Dahl S., Dzieje książki, Wrocław 1965.

Eisenstein E., Rewolucja Gutenberga, przeł. H. Hollender, Warszawa 2004.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971.

Johnson H., Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów, przeł. A. Różańska, Warszawa 2005.

Muszkowski J., Jan Gutenberg i wynalezienie sztuki drukarskiej, Warszawa 1948.

Muszkowski J., Życie książki, Kraków 1951.

Pirożyński J., Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002.

Sowiński J., Polskie drukarstwo. Historia drukowania typograficznego i sztuki typograficznej w Polsce w latach 1473–1939, Wrocław 1996.

Szwejkowska H., Książka drukowana XV–XVIII w., Warszawa 1987.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska
Prowadzący grup: Włodzimierz Imbierowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przybliżenie słuchaczom historii druku (od rewolucji Gutenberga do druku cyfrowego) oraz zagadnień związanych z najnowszymi technologiami druku w XXI wieku.

Pełny opis:

Przedmiot ma przybliżyć słuchaczom główne etapy rozwoju druku (od rewolucji Gutenberga do druku cyfrowego) oraz najważniejsze techniki druku (druk płaski, wklęsły, wypukły). Główny krąg omawianych zagadnień stanowi problematyka związana z drukiem cyfrowym: metody druku cyfrowego (solwentowy, midsolwentowy, ekosolwentowy, pigmentowy, barwnikowy, uv) czy zalety oraz wady druku cyfrowego.

Literatura:

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.

Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Cybulski R., Książka na świecie, Wrocław 1990.

Cybulski R., Książka współczesna. Wydawcy – rynek – odbiorcy, Warszawa 1986.

Czerniatowicz J. Książka grecka, średniowieczna i renesansowa. Wrocław 1976.

Dahl S., Dzieje książki, Wrocław 1965.

Eisenstein E., Rewolucja Gutenberga, przeł. H. Hollender, Warszawa 2004.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971.

Johnson H., Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów, przeł. A. Różańska, Warszawa 2005.

Muszkowski J., Jan Gutenberg i wynalezienie sztuki drukarskiej, Warszawa 1948.

Muszkowski J., Życie książki, Kraków 1951.

Pirożyński J., Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002.

Sowiński J., Polskie drukarstwo. Historia drukowania typograficznego i sztuki typograficznej w Polsce w latach 1473–1939, Wrocław 1996.

Szwejkowska H., Książka drukowana XV–XVIII w., Warszawa 1987.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.