Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Typografia publikacji elektronicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PO-TPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna
Nazwa przedmiotu: Typografia publikacji elektronicznych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje 1 punkty ECTS, którym odpowiada około 25 godzin pracy, z tego:

0,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (15 godzin) oraz konsultacje z osobą prowadzącą,

0,5 pkt ECTS za pracę własną (10 godzin): przygotowywanie się do zajęć, wykonywanie prac domowych.


Efekty uczenia się - wiedza:

definiuje najważniejsze pojęcia z zakresu edytorstwa elektronicznego, narzędzi 2.0, nowych technologii;

wie czym jest książka elektroniczna i jak zmieniały się formy druku;

zna elementy publikacji, które wpływają na jej czytelność: kroje czcionek, światło, specyfikę narzędzi multimedialnych (hipertekst, multimedia), ich morfologię i formę; potrafi dobrać odpowiednią orientację dla publikacji elektronicznej;

zna różne formaty, w jakich można zapisywać materiały multimedialne oraz możliwości, jakie daje papier;

zna mechanizmy czytania tekstów elektronicznych, co ma bezpośrednie przełożenia na metodologię ich budowania i projektowania;

zna różnicę między papierem a monitorem. Potrafi opisać cech publikacji, przygotowywanej na czytnik i na ekran.


Efekty uczenia się - umiejętności:

umie wykorzystywać popularne formaty publikacji elektronicznych (MOBI, EBUP, PDF), a zwłaszcza tworzyć i edytować pliki pdf oraz wydobywać z nich teksty;

umie wymienić elementy publikacji elektronicznej oraz potrafi je ocenić;

potrafi kreatywnie ocenić i wybrać dizajn i projekt do odpowiedniego typu publikacji;

potrafi rozplanować elementy publikacji, dobrać czcionkę mając na celu optymalizację czytelności tekstu.


Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu, prezentacje.

Praca w grupach kilkuosobowych (ćwiczenia praktyczne).

Referaty przygotowywane przez studentów.

Dyskusje.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- panelowa

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony problematyce dotyczącej pracy typografa, projektanta książki i materiałów elektronicznych. Omawiają także problematykę nowoczesnego języka typografii i dizajnu książki, typografii elektronicznej oraz czytelności e-booków, stron www, portali, serwisów internetowych i blogów, materiałów i publikacji wydanych online i off-line. Wprowadzają w zagadnienia roli nowoczesnych technologii dla rozwoju edytorstwa naukowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką związaną z opracowaniem publikacji, wykorzystując narzędzia elektroniczne, z najważniejszymi zagadnieniami i terminologią, związaną z nowymi technologiami. Studenci zapoznają się z typami publikacji (tekstami w Internecie, hipertekst). Zostaną także zaprezentowane zagadnienia związane z czytelnością tekstów publikowanych w sieci oraz z multimedialnym warsztatem edytora. Studenci poznają najlepsze, najbardziej udane publikacje, które nowoczesną formą i językiem zachęcają do obcowania z książką. Studenci dowiedzą się dlaczego forma książki elektronicznej jest istotna, jakie są wyznaczniki dobrze i kusząco zaprojektowanej książki oraz jakie są mechanizmy uwodzenia czytelnika przez formę i dizajn.

Literatura:

A companion to digital literary studies, ed. by R. Siemens and S. Schreibman, London 2006.

Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji?, Warszawa 2007.

Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

Czasopisma: 2+3D, Graphis, Novum, Print, Control Print nr 1, 2.

Góralska M., Piśmienność i rewolucja cyfrowa, Wrocław 2012.

Hochuli J., Detal w typografii, Kraków 2009.

Mitchell M., Wightman S., Typografia książki, Kraków 2012.

Narbutowicz P., Sprzedać książkę po okładce, Warszawa 2012.

Newark Q., Design i grafika dzisiaj, Warszawa 2006.

Rychlewski M., Książka jako towar. Książka jako znak, Gdańsk 2013.

Tekst (w) sieci. T.1, 2, red. nauk. D. Ulicka, Warszawa 2009.

Tyczkowski K., Lettera Magica, Łódź 2005.

Type. A visual history of typefaces and graphic styles, ed. by Cees W. de Jong, Köln 2009.

W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, pod red. M. Komzy, Wrocław 2012.

Wi(e)dzieć. Wybór najważniejszych tekstów i dizajnie, pod red. P. Dębowskiego, J. Mrowczyka, Kraków 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć.

Wykonywanie ćwiczeń praktycznych, aktywność.

Samodzielna praca na zajęciach.

Praca zaliczeniowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Śliwińska
Prowadzący grup: Milena Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Śliwińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Dominik Piotrowski
Prowadzący grup: Dominik Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.